Kazanie ks. Włodzimierza Szymkowicza

Dubrownie         W niedzielę 17 września gościliśmy w naszej parafii księdza Włodzimierza Szymkowicza, administratora parafii matki Bożej Fatimskiej w Dubrownie w diecezji Witebskiej na Białorusi. Ks. Włodzimierz od kilku lat przewodzi budowie nowego kościoła dla swojej wspólnoty parafialnej. Przybył do nas już po raz drugi prosząc o pomoc materialną. Zebraliśmy kwotę 8500 zł. Ks. Włodzimierz za złożone ofiary wszystkim parafialną serdecznie dziękuję!

  

 Zapraszamy do odsłuchania kazania Ks. Włodzimierza Szymkowicza 17.09.2017


Jezus naucza

JezusNaucza       W tej zakładce będzie można odsłuchać kazań wygłoszonych w naszej parafii. Najczęściej będą to kazania niedzielne oraz świąteczne.
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” <Rz 10,17> Słuchajmy, więc aby nasza wiara mogła się rozwijać!

Kazanie Ks. Tomasz Daniła 03.09.2017

Za kogo ludzie mnie uwazają

ZaKogoMnieUwazajaKazanie ks. Łukasz Knosala 27.08.2017r.