Za kogo ludzie mnie uwazają

ZaKogoMnieUwazajaKazanie ks. Łukasz Knosala 27.08.2017r.