Jezus naucza

JezusNaucza       W tej zakładce będzie można odsłuchać kazań wygłoszonych w naszej parafii. Najczęściej będą to kazania niedzielne oraz świąteczne.
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” <Rz 10,17> Słuchajmy, więc aby nasza wiara mogła się rozwijać!

Kazanie Ks. Tomasz Daniła 03.09.2017