Budować na fundamencie przodków - Kazanie ks. Bernarda 29.10.2017