Dziękując za dar od Boga - kazanie o. Jerzy Bzdyl OMI [19.11.2017]