Prostujcie drogi Panu - kazanie ks. Tomasz J. [10.12.2017]