Potomek obiecany Dawidowi - kazanie ks. Bernard [24.12.2017]