Św. Faustyna Kowalska

Św. Faustyna Kowalska

faustyna1        Przyszła na świat jako Helena Kowalska dnia 25.08.1905r. we wsi Głogowiec, pow. Turek, woj. łódzkie. Była trzecim z dziesięciorga dzieci ubogiej, rolniczej rodziny. Dwa dni po swoim urodzeniu została ochrzczona w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Świnicach Warckich (diec. włocławska). W wieku 7 lat po raz pierwszy słyszy wewnętrzny głos, wzywający ją do życia doskonalszego. Do szkoły chodzi krótko, zaledwie 3 lata. Mając 16 lat zatrudnia się jako służąca w Aleksandrowie, aby zarobić na własne utrzymanie i wspomóc rodziców. Ogółem pracuje w różnych miejscach 4 lata i wreszcie w roku 1925 wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

        30 kwietnia 1926 w domu nowicjackim w Krakowie mają miejsce obłóczyny- otrzymuje habit oraz imię zakonne s. Maria Faustyna; śluby wieczyste składa również w Krakowie dnia 1 maja 1933, a ceremonii przewodniczy bp. Stanisław Rospond. S. Faustyna pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie, pełniąc funkcje kucharki, ogrodniczki oraz furtianki.

faustyna2         Znana jest przede wszystkim z faktu otrzymywania objawień P.Jezusa, które spisywała w Dzienniczku, a także z wprowadzenia do praktyki modlitewnej Koronki do Miłosierdzia Bożego. Związana jest również z powstaniem obrazu Jezusa Miłosiernego, który został namalowany wg. jej wskazań przez wileńskiego artystę malarza Eugeniusza Kazimirowskiego. Oryginał obrazu, który ukończony został w roku 1934, znajduje się obecnie w kościele św. Trójcy w Wilnie, a wcześniej znajdował się w kościele Ducha Świętego.

        S. Faustyna zmarła po wielu cierpieniach, związanych z jej chorobą – gruźlicą 05.10.1938r w wieku 33 lat w opinii świętości. Po jej śmierci przesłanie zawarte w Dzienniczku wzbudziło wiele kontrowersji: w roku 1959 Święte Oficjum( obecna Kongregacja Nauki Wiary) wydało dekret stwierdzający, iż doświadczenia zakonnicy nie mają charakteru nadprzyrodzonego, a spowiednikowi i kierownikowi duchowemu s. Faustyny, ks. Michałowi Sopoćce (obecnie błogosławiony- beatyfikowany 28.09.2008 w Białymstoku)zakazano szerzenia informacji o jej przesłaniu i propagowania Dzienniczka.

faustyna3        Zakaz ten odwołał dopiero Jan Paweł II w 1978r. S. Faustyna została beatyfikowana 18.04.1993, a kanonizowana 30.04.200r. Wydarzenie to przypadło w II Niedzielę Wielkanocną, którą od tego momentu Jan Paweł II ustanowił Świętem Miłosierdzia Bożego, obchodzonym w całym Kościele. Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny obchodzone jest 5 października, a jej doczesne szczątki znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach na terenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, konkretnie w kaplicy sióstr na ołtarzu pod słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego.

         Do naszego kościoła relikwie św. Faustyny zostały wprowadzone 17.04.2004r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, i umieszczone w bocznym ołtarzu Serca Pana Jezusa. Pomysłodawcą ich sprowadzenia z Krakowa-Łagiewnik był ówczesny proboszcz ks. Piotr Bekierz przy wsparciu parafialnej wspólnoty Miłosierdzia Bożego.