Św. Zygmunt Gorazdowski

Św. Zygmunt Gorazdowski

 

gorazdowski1         Zygmunt Karol Gorazdowski urodził się 1 listopada 1845 w Sanoku jako drugie z siedmiorga dzieci. Jego rodzicami byli Feliks i Aleksandra, pochodzący z religijnej rodziny szlacheckiej. Pierwsze miesiące życia spędził w majątku swojej babki, w sposób nieomal cudowny unikając śmierci w czasie „rzezi galicyjskiej"( masowego pogromu ludności ziemiańskiej, urzędników państwowych i księży, dokonanego przez chłopów galicyjskich). Gimnazjum ukończył w Przemyślu, ale wcześniej przerwał naukę i wziął udział w powstaniu styczniowym. Po jego ukończeniu rozpoczął studia prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które przerwał w roku 1865 wstępując do seminarium duchownego, święcenia kapłańskie przyjął w katedrze lwowskiej 25 lipca 1871r. Pierwsze sześć lat swego kapłańskiego życia spędził jako wikariusz i administrator różnych parafii, w 1877 został przeniesiony do Lwowa, gdzie pozostał do końca życia; po okresie wikariuszowskim został proboszczem parafii św. Mikołaja.

gorazdowski2         Przez cały czas swojego pobytu we Lwowie oprócz posługi typowo duszpasterskiej prowadził działalność dobroczynną: zakładał liczne towarzystwa miłosierdzia; internat dla studentów Seminarium Nauczycielskiego; powołał do istnienia Zakład Dzieciątka Jezus, który jako pierwszy podjął się opieki nad porzucanymi niemowlętami; stworzył Towarzystwo Opieki nad Niemowlętami, które troszczyło się o los ubogich matek opuszczających zakład położniczy i ich dzieci oraz wiele innych dzieł i instytucji. Także plebania jego parafii była zawsze otwarta dla lwowskiej biedoty (stąd określenie „ksiądz dziadów"), ale i jego konfesjonał był oblegany.

         Najbardziej zasłynął jednak jako założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Józefa. Początek nowemu zgromadzeniu dały tzw. „siostrzyczki ubogich", czyli tercjarki franciszkańskie , sprowadzone z Tarnopola w roku 1882. Dzień 17 lutego 1884 jest początkiem istnienia nowego zgromadzenia, którego charyzmatem jest posługa wszystkim „ubogim"(w wymiarze tak materialnym, jak i duchowym) i cierpiącym. Duchowość sióstr ma swe zakorzeniona jest w tradycji franciszkańskiej, podobnie ustawodawstwo zakonne opiera się na regule św. Franciszka z Asyżu.

         gorazdowski3Ks. Zygmunt zmarł w opinii świętości we Lwowie 1 stycznia 1920, w domu generalnym Sióstr św. Józefa. Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II 21.06.2001 we Lwowie, a kanonizowany – w Rzymie , 23.10.2005 przez Benedykta XVI wraz z Józefem Bilczewskim, arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Jego liturgiczne wspomnienie ustanowione zostało na 26 czerwca. Zwany jest „ ojcem ubogich", „apostołem Bożego Miłosierdzia", „księdzem dziadów".

        W naszej parafii jego relikwie zostały umieszczone w bocznym ołtarzu św. Józefa, a sprowadzone zostały z inicjatywy ówczesnego proboszcza ,ks. Piotra Bekierza, w maju roku 2006. Uzasadnieniem tego było zarówno istnienie na terenie parafii domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, jak i modlitewnej grupy św. Józefa, skupiającej wiernych świeckich.