Zapytanie Ofertowe

Kluczbork, dnia 11.08.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.

Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Budowa z przebudową domu katechetycznego w Kluczborku – dobudowa klatki schodowej z windą” na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia

 

Zapytanie Ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy

 

Zawiadomienie o Wyborze Oferty (nowe)

Wykluczenie wykonawcy z postępowania (nowe)

 

Dokumentacja przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do umowy nr 1 - Wzór Oferty

Załącznik do umowy nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik do umowy nr 3 - Oświadczenie o Spełnieniu Warunku Udziału w Postępowaniu
Załącznik do umowy nr 4 - Zobowiązanie Innego Podmiotu
Załącznik do umowy nr 5 - Wykaz Osób
Załącznik do umowy nr 6 - Wykaz Robót Budowlanych
Załącznik do umowy nr 7 - Oświadczenie
Załącznik do umowy nr 8 - Wzór Umowy

Przedmiar Oddymiania

Projekt Instalacji Elektrycznej

Projekt Instalacji C.O. i Wod. Kan.

Projekt Instalacji Ochrony przed Zadymieniem

Rozbiórka Wiaty

Wentylacja Mechaniczna

Projekt Wentylacji Mechanicznej

 

Architektoniczna Budowa Domu Katechetycznego

I1 Rzut piwnicy (A3)

I2 Rzut Parteru (A3)

I3 Rzut I Piętra (A3)

I4 Rzut II Piętra (A3)

I5 Rzut Dachu (A3)

I6 Przekrój A-A (A3)

I7 Elewacja Północna (A3)

I8 Elewacja Zachodnia (A3)

I9 Elewacja Wschodnia (A3)

I10 Elewacja Południowa (A3)

A1 – Rzut Piwnicy (A1)

A2 – Rzut Parteru (A1)

A3 – Rzut I Piętra (A1)

A4 – Rzut II Piętra (A1)

A5 – Rzut Dachu (A1)

A6 – Przekrój A-A (A1)

A7 – Przekrój B-B (A2)

A8 – Elewacja Północna (A3)

A9 – Elewacja Zachodnia (A3)

A10 – Elewacja Wschodnia (A3)

A11 – Elewacja Południowa (A3)

K1 Rzut fundamentów (A3)

K2 Ław fundamentowa Ł1 (A4)

K3 Ław fundamentowa Ł1 (A4)

K4 Rzut piwnicy (A3)

K5 Rzut parteru (A1)

K6 Rzut I piętra (A1)

K7 Rzut II piętra (A1)

K8 Rzut więźby dachowej (A3)

K9 Rdzeń żelbetowy R1, rdzeń żelbetowy R2 (297x1050)

K10 – Zbrojenie płyty PŁ.1 (A4)

K11 – Zbrojenie płyty PŁ.3 (A3)

K12 – Nadproże N1, zbrojenie płyty PŁ.2 (A3)

K13 – Podciąg P1 (A3)

K14 – Podciąg P2 (A2)

K15 Zbrojenie schodów żelbetowych (650x594)

K16 Szyb windy (A3)

K17 Zbrojenie ściany w osi 3 (420x1000)

K18 Zbrojenie ściany w osi B,C,2 (594x1000)

K19 – Zbrojenie płyty nadszybia (A3)

Zagospodarowanie

 

Wentylacja

Opis Salki

Parter

Piętro

Poddasze

 

Specyfikacja Domu Katechetycznego

Roboty w zakresie burzenia

Roboty murarskie

Instalowanie okien i drzwi

Roboty hydrauliczne

Wykonanie podłóg

Roboty kanalizacyjne

Instalowanie wentylacji

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

Roboty tynkarskie

Kładzenie glazury

Kładzenie terakoty lub gresu

Roboty malarskie

Instalowanie przegród

Roboty Betonowe i Żelbetowe

Roboty Dekarskie

Roboty Fundamentowe

Roboty Hydoroizolacyjne

 

Przedmiar Robót Budowlanych

 

Przedmiar Elektryczny

 

Przedmiar Wod. Kan. i C.O.

 

Wentylacja i Specyfikacja Techniczna Windy

Przedmiar

Specyfikacja techniczna Windy