parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Święcenia Kapłańskie Kamila Sowady

prymicje        W najbliższą sobotę 14 maja o godz. 10.00, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w katedrze opolskiej rozpocznie się Msza św., podczas której święcenia prezbiteratu przyjmie 12 neoprezbiterów, absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wśród nich będzie także nasz parafianin Kamil Sowada.

        Następnego dnia w niedzielę 15 maja o godzinie 11.00 ks. Kamil odprawi swoją pierwszą Mszę Świętą prymicyjną. Dzień ten jest ogromnym wydarzeniem dla naszej parafii, ponieważ po blisko 15 latach naszą parafię spotkało błogosławieństwo powołania. Lata przygotowań do służby Bogu i ludziom mają swój punkt kulminacyjnym właśnie tego dnia, kiedy przez naznaczenie rąk olejami zostaje posłany do tych, spośród których został wezwany. Ks. Kamilowi życzymy światła Ducha Świętego w jego posługiwaniu wszystkim do których zostanie posłany. Pamiętajmy w tym dniu o szczególnej modlitwie w intencji także pozostałych neoprezbiterów.