parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Rekolekcje dla ADŚ

IMG 0111ZAPRASZAMY NA DIECEZJALNE

Rekolekcje dla Apostolstwa Dobrej Śmierci
Kluczbork (17 – 19 czerwca 2016 r.)

Wybaw mnie Panie przez Twe miłosierdzie”

Piątek, 17. czerwca 2016r.

17.00 Rozpoczęcie rekolekcji - Eucharystia z homilią.

18.00 Kolacja.

19.00 Różaniec do 7-miu boleści MB i Konferencja 1.

20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo czerwcowe,

okazja do spowiedzi i  Apel Maryjny.

Sobota, 18. czerwca 2016 r.

8.00 Godzinki do M. Bożej Bolesnej.

8.30 Śniadanie.

9.30 Konferencja 2.

10.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu / Adoracja w ciszy/ okazja do spowiedzi.

11.30 Eucharystia z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz Konferencja 3.

13.00 Obiad.

15.00 Koronka + Litania do Miłosierdzia Bożego.

15.30 Spotkanie Zelatorów.

17.00 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Kolacja.

19.00 Dzielenie się Słowem Bożym, grupy dyskusyjne

21.00 Apel

Niedziela, 10 maja 2015 r.

8.00 Godzinki do MB Bolesnej

8.30 Śniadanie.

9.30 Różaniec – część chwalebna

10.00 Eucharystia i Konferencja 4 + Błogosławieństwo z odpustem zupełnym.

11.30 Podsumowanie i świadectwa.

13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji.