parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

30-LECIE FZŚ REGIONU OPOLE – GLIWICE

image025125 listopada br. nasz Region Opole – Gliwice na Górze św. Anny bardzo uroczyście przeżywał 30 lat swojego powołania.

Sięgnijmy do kronik ówczesnej rzeczywistości i historii. Po Soborze Watykańskim II została zmodyfikowana Reguła tzw. wówczas III Zakonu Franciszkańskiego. Od 1978 r. zgodnie z nową Regułą III Zakon przyjął nazwę Franciszkański Zakon Świeckich, podlegający opiece duchowej I Zakonu. Mimo to, że świętujemy 30-lecie powołania nie znaczy, że istnieje ten zakon na naszych ziemiach dopiero 30 lat. Niektóre wspólnoty istnieją ponad 200 lat. W tym roku jedna ze wspólnot obchodziła 150 lat swego istnienia. Od 30 lat na naszych ziemiach  zostały wprowadzone nowe struktury oparte na Regule i Konstytucjach. Mija 30 lat od powołania naszego Regionu, obejmującego diecezję opolską i część diecezji gliwickiej. Na początku było nas w zakonie ponad 2000 osób w 98 wspólnotach, w obecnej dość trudnej rzeczywistości jest nas ok. 1250 osób w 70 wspólnotach, uważam, że to dużo.

Zobacz zdjęcia.

 

Ten wielki czas świętowania odbył się podczas naszych dorocznych rekolekcji, które głosił jeden z trzech asystentów nam towarzyszących, o. Marian Szymański OFM Conv. dla 150 rekolektantów.

Kulminacyjnym punktem obchodów była uroczysta Eucharystia, której w zastępstwie o. Prowincjała Alana Brzyskiego OFM przewodniczył o. Błażej Kurowski w koncelebrze z kapłanami, ojcami asystentami regionalnymi: o. Mironem Góreckim OFM, o. Idzim Wójcikiem OFM, o. Marianem Szymańskim OFM Conv. i byłym asystentem o. Justynem Przybyła OFM oraz z ojcami z Góry św. Anny. Siostry i bracia brali czynny udział poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwę wiernych. Obecni byli także przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej, modlitwą objęliśmy też Rycerzy św. Franciszka naszego Regionu.

Po Mszy św. nie mogło zabraknąć w Domu Pielgrzyma spotkania braterskiego przy stole, na wspólnym obiedzie, kawie i niespodzianch ogromnych tortach z jubileuszowym napisem, można powiedzieć cudowne rozmnożenie, bo starczyło dla tylu ludzi, a i na dokładki. Był również czas wspomnień jak to się zaczęło, ponieważ część przynależących do zakonu pamięta te czasy.

Czujemy się jedną wielką rodziną franciszkańską mając za przewodnika św. Franciszka z Asyżu. Naśladując Chrystusa za jego przykładem w zakonie mamy zapewnione niebo.

  Czł. Rady Regionu i przełożona Wspólnoty Miejscowej FZŚ Maria Brzózka