parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej

image05118 grudnia o godz. 16.00 podczas Mszy św. odbyło się przyjęcie 8 członków do Rycerstwa Niepokalanej. Mszę św. sprawował ks. Proboszcz Bernard Jurczyk, wygłosił również na tę okazję Słowo Boże. Po Homilii kandydaci wystąpili przed ołtarz i po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrazili prośbę o przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej według deklaracji, by stać się  własnością Królowej nieba i ziemi:

„O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego na rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła mnie użytecznym narzędziem do jak największego rozszerzenia Królestwa Jezusowego. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.”

Bądźmy pewni, że pod płaszczem Maryi Niepokalanej nikt nie zginie, bo Ona na to nie pozwoli. Obecnie pod płaszcz Maryi w Rycerstwie Niepokalanej w naszej parafii schroniły się 134 osoby.

Wszyscy członkowie Rycerstwa Niepokalanej 8 grudnia mogą uzyskać odpust zupełny zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

NIEPOKALANA NAJKRÓTSZĄ I NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ DO NIEBA.

Założone Rycerstwo Niepokalanej przez św. Maksymiliana Kolbego stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

Warunki przyjęcia do MI:
1. Oddanie się Niepokalanej.
2. Noszenie Cudownego Medalika (także w sercu).
3. Wpis do Księgi MI w Niepokalanowie, dlatego wcześniej należy wypełnić deklaracje, które zelatorka wysyła do Niepokalanowa.

                                                                                                                      Zelatorka:  Maria Brzózka

Więcej patrz: Rycerstwo Niepokalanej