parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

EPIFANIA - NA SUMIE PARAFIALNEJ

Epifania 2018Na wzór św. Wincentego Pallottiego i powstałego Pobożnego Zjednoczenia, u nas w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku Wspólnota NSPJ - Miłosierdzia Bożego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego świętuje od kilku lat Epifanię. W tym roku odbyła się uroczysta Eucharystia na sumie pod przewodnictwem naszego opiekuna duchowego w parafii, proboszcza ks. dr Bernarda Jurczyka, w koncelebrze z wikarym ks. Łukaszem Knosalą. Epifania to objawienie Boga, który stał się człowiekiem, kłaniają mu się Mędrcy ze wschodu.

Na początku Mszy św. ks. Proboszcz podszedł  z kadzidłem do stajenki i okadził Dzieciątko Jezus. Do czytań, psalmu responsoryjnego, modlitwy wiernych i darów ołtarza z komentarzem, podchodzili nasi członkowie zaangażowanych wspólnot misyjnych.: Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Koła Misyjnego, ADŚ - Misjonarzy Św. Rodziny, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Modlitwa wiernych zawierała prośby do Boga za cały Kościół św., który jest misyjny, aby głosił Ewangelię  i objawiał Chrystusa na wszystkich krańcach świata. Za Ojca św., kapłanów, opiekunów wspólnot i całe Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, za  misjonarzy i misjonarki, za wszystkie dzieła misyjne Kościoła,  naszej parafii oraz za zmarłych. 

Wiemy jak bardzo potrzeba modlitwy w tych intencjach a także za nas samych byśmy byli zdolni modlitwą, słowem i czynem głosić dobrą nowinę. Orszak z darami ofiarnymi otwierali  aniołowie  z gwiazdą, którzy prowadzili Trzech Króli. W tym orszaku brały udział różne stany: dzieci, młodzież, członkowie Wspólnoty ZAK, członkowie wspólnot misyjnych naszej parafii. Orszak zamykali przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zaniesiono dary do poświęcenia podczas Mszy św.: kredę, kadzidło, różaniec misyjny, Pismo św., węgielki, wodę, świecę oraz chleb i wino. Z komentarzem  składano dary  u stóp ołtarza,  wyrażając w nich naszą miłość i gotowość bycia świadkami Jezusa przy wiernej kopii  gwiazdy jak w miejscu narodzenia Chrystusa w Betlejem. W ten sposób staraliśmy się  oddać  pokłon Jezusowi na wzór Trzech Króli  uznając w Dziecięciu Światło, które nas będzie dalej prowadziło.

Maria Brzózka – animatorka Wspólnoty NSPJ-Miłos. Bożego w ZAK.

 Zobacz zdjęcia.