parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Statystyka po-kolędowa 2018

ludzie w kościele

STYCZEŃ 2018

/POŁUDNIOWA CZĘŚĆ PARAFII/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liczba osób:          6.187   (miasto – 5177, wioski[1] – 1010)   

          

  Liczba rodzin:       2.240    (miasto – 1905, wioski[2] – 335)

 

 Kolędy nie przyjęły 634 rodz., co stanowi 28,3%

Seniorzy: (rocznik 1948 i starsi) – dot. południowej cz. parafii

820  co stanowi 13, 25%

w tym  90-latków : 61 

rodz. wielodzietne: (4 dzieci lub więcej do 18 lat włącznie) 7

małżeństwa ze śl. kościelnym:                1.222

małż. bez śl. kościelnego:                          204

małż. rozbite przez rozwód, separację:      133

                  

                   PORÓWNANIE Z  ROKIEM 2016

  1. liczba osób – wzrost o 27 (w mieście spadek o 8, na wioskach wzrost o35)
  2. liczba rodzin – wzrost o 2
  3. seniorzy – wzrost o 125
  4. rodz. wielodzietne – spadek o 2
  5. rodz., które nie przyjęły kolędy – wzrost o 204  (tj . o 9,1%)
  6. małż. ze śl. kościelnym – spadek  o 43
  7. małż. bez ślubu  – wzrost o 29
  8. małż. rozbite – spadek o 7

 

 

                               CAŁA PARAFIA:

Liczba osób:    6.187                     Liczba rodzin:    2.240

                         4.700  (r. 2017)                                  1.885 (r. 2017)

razem               10.887                        razem              4.125

    Przyjmowanie kolędy w 2018 r. (południowa część parafii)

 

                        nazwa ulicy

liczba rodz. przyjmujących

całkowita liczba rodz.

1. Gen. Andersa

    21

    27

2. S. Batorego

    63

    82

3. J. Bema

    10

    13

4. A. Bożka

    37

    44

5. B. Chrobrego

    31

    37

6. Dąbrowskiego

    23

    37

7. Drzymały

    56

    85

8. Dzierżona

    30

    41

9. Fabryczna

    39

    51

10. Ficka

    23

    34

11. Gniazdowskiego

     1

     9

12. Graniczna

     5

     5

13. Hallera

    24

    26

14. W. Jagiełły

    31

    41

15. J. Kani

     9

    10

16. Katowicka

    52

    86

17. Kilińskiego

   137

   180

18. Klasztorna

    22

    30

19. B. Komorowskiego

    31

    33

20. Korfantego

    34

    43

21. Kossaka

     7

    13

22. Kościuszki

    48

    72

23. Kujakowicka

    24

    44

24. Kwiatowa

    16

    21

25. Leśna

    22

    41

26. Lompy

     9

    13

27. W. Łokietka

     7

     7

28. Gen. Maczka

    21

    30

30. Mieszka I

    15

    20

31. Młyńska

    11

    14

32. pl. Niepodległości

    29

    59

33. Nowodworska

    13

    13

34. Ogrodowa

     2

     8

35. Gen. Okulickiego

    78

    86

36. Opolska

    28

    29

37. E. Plater

    11

    12

38. Poniatowskiego

    13

    16

39. Powstańców Śl.

    22

    23

40. G. Roweckiego

    27

    33

41. Różana

    10

    12

42. Gen. Sikorskiego

     3

     6

43. M. Skłodowskiej

    23

    51

44. Słoneczna

    15

    16

45. Jana III Sobieskiego

     19

     38

46. Sportowa

     1

     1

47. Staszica

     8

     8

48. Strzelecka

    48

    65

49. W. Witosa

    19

    22

50. Wołczyńska

   118

   175

51. Zygmunta Starego

    30

    43

                                        WIOSKI

1. Bąków-Drogomin

     2

     5

2. Bogdańczowice

    35

    56

3. Lig. Górna – ul. Dębowa

     9

    13

4. Lig. Górna – ul. Gliwicka

    72

    99

5. Lig. Górna – ul. Gorzowska

    22

    27

6. Lig. Górna – ul. Kujakowicka

     6

      6

7. Lig. Górna – ul. Świerkowa

     7

     8

8. Ligota Zamecka

    66

   103

9. Ligota Dolna

    11

     18

[1] Ligota Zamecka, Ligota Dolna, Bogdańczowice

[2] Jw.