parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Rejonowe Spotkanie Misyjne marzec 2018

Rejonowe Spotkanie Misyjne 009Rejonowe Spotkanie Misyjne

W sobotę, 24 marca br. w Domu Katechetycznym przy ul. Katowickiej 3 odbędzie się tradycyjne już, wiosenne Rejonowe Spotkanie Misyjne. Rozpocznie się ono o godzinie 10:00 Eucharystią sprawowaną w Zakopiance (kaplica Domu Katechetycznego) pod przewodnictwem dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji opolskiej i diecezjalnego referenta ds. misyjnych, ks. dr Stanisława Kleina.

Po Mszy św. w salce na parterze będzie miała miejsce część informacyjno – formacyjna, podczas której przy kawie z ciastem ks. Stanisław przedstawi aktualności ze świata misyjnego. Zawsze istnieje również możliwość zadawania pytań  na tematy związane z misjami.  Zakończenie spotkania planowane jest około godz. 13.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym sprawa głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu nie jest obojętna – zarówno osoby przybywające na te spotkania od lat, jak i tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o misyjnej działalności Kościoła!