parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Diecezjalne Rekolekcje z Apostolstwa Dobrej Śmierci

image1095

Diecezjalne Rekolekcje z Apostolstwa Dobrej Śmierci, które odbędą się od 15 - 17 czerwca Klasztorze Księży Sercanów w Kluczborku. Wygłosi je Dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik z Górki Klasztornej Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, a zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ADŚ oraz wszystkich chętnych. Zapisy oraz informacje u zelatorki Marii Brzózka

 

Program:

Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci
Kluczbork 15 – 17 czerwca 2018 r.

„Maryja – szczególne narzędzie Bożej łaski”

Piątek 15 czerwca 2018 r.

17.00  Msza Święta z homilią

18.00  Kolacja

19.00  Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i Konferencja

20.00  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

           Nabożeństwo czerwcowe

           Okazja do spowiedzi

21.00  Apel Maryjny

Sobota 16 czerwca 2018 r.

08.00  Godzinki do Matki Bożej Bolesnej  

08.30  Śniadanie

10.00  Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i Konferencja

11.30  Msza Święta z homilią

13.00  Obiad

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego i Konferencja

15.45 Spotkanie Zelatorów                                                                                              

17.00  Droga Krzyżowa i nabożeństwo za zmarłych

18.00  Kolacja

19.30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

           Adoracja w ciszy i okazja do spowiedzi

20.30  Konferencja i Apel Maryjny

 

Niedziela 17 czerwca 2018 r.

08.00  Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

08.30  Śniadanie

9.30  Msza Święta z homilią

         Błogosławieństwo z odpustem zupełnym

         Poświęcenie dewocjonaliów

10.30  Podsumowanie i świadectwa

13.00  Obiad i zakończenie rekolekcji

W czasie wolnym  można nabyć materiały ADS, zamówić intencje Mszy Świętych, które będą celebrowane w Górce Klasztornej przez kapłanów ADS oraz spotkać się indywidualnie z ks. Grzegorzem Górnikiem MSF