Słowa Ewangelii:

     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (Mt 22,1-14)

parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 11.00
(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

stowazyszenie pomocy parafii

Zapytanie Ofertowe

Kluczbork, dnia 11.08.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.

Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Budowa z przebudową domu katechetycznego w Kluczborku – dobudowa klatki schodowej z windą” na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia

 

Zapytanie Ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy

 

Zawiadomienie o Wyborze Oferty (nowe)

Wykluczenie wykonawcy z postępowania (nowe)

 

Dokumentacja przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do umowy nr 1 - Wzór Oferty

Załącznik do umowy nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik do umowy nr 3 - Oświadczenie o Spełnieniu Warunku Udziału w Postępowaniu
Załącznik do umowy nr 4 - Zobowiązanie Innego Podmiotu
Załącznik do umowy nr 5 - Wykaz Osób
Załącznik do umowy nr 6 - Wykaz Robót Budowlanych
Załącznik do umowy nr 7 - Oświadczenie
Załącznik do umowy nr 8 - Wzór Umowy

Przedmiar Oddymiania

Projekt Instalacji Elektrycznej

Projekt Instalacji C.O. i Wod. Kan.

Projekt Instalacji Ochrony przed Zadymieniem

Rozbiórka Wiaty

Wentylacja Mechaniczna

Projekt Wentylacji Mechanicznej

 

Architektoniczna Budowa Domu Katechetycznego

I1 Rzut piwnicy (A3)

I2 Rzut Parteru (A3)

I3 Rzut I Piętra (A3)

I4 Rzut II Piętra (A3)

I5 Rzut Dachu (A3)

I6 Przekrój A-A (A3)

I7 Elewacja Północna (A3)

I8 Elewacja Zachodnia (A3)

I9 Elewacja Wschodnia (A3)

I10 Elewacja Południowa (A3)

A1 – Rzut Piwnicy (A1)

A2 – Rzut Parteru (A1)

A3 – Rzut I Piętra (A1)

A4 – Rzut II Piętra (A1)

A5 – Rzut Dachu (A1)

A6 – Przekrój A-A (A1)

A7 – Przekrój B-B (A2)

A8 – Elewacja Północna (A3)

A9 – Elewacja Zachodnia (A3)

A10 – Elewacja Wschodnia (A3)

A11 – Elewacja Południowa (A3)

K1 Rzut fundamentów (A3)

K2 Ław fundamentowa Ł1 (A4)

K3 Ław fundamentowa Ł1 (A4)

K4 Rzut piwnicy (A3)

K5 Rzut parteru (A1)

K6 Rzut I piętra (A1)

K7 Rzut II piętra (A1)

K8 Rzut więźby dachowej (A3)

K9 Rdzeń żelbetowy R1, rdzeń żelbetowy R2 (297x1050)

K10 – Zbrojenie płyty PŁ.1 (A4)

K11 – Zbrojenie płyty PŁ.3 (A3)

K12 – Nadproże N1, zbrojenie płyty PŁ.2 (A3)

K13 – Podciąg P1 (A3)

K14 – Podciąg P2 (A2)

K15 Zbrojenie schodów żelbetowych (650x594)

K16 Szyb windy (A3)

K17 Zbrojenie ściany w osi 3 (420x1000)

K18 Zbrojenie ściany w osi B,C,2 (594x1000)

K19 – Zbrojenie płyty nadszybia (A3)

Zagospodarowanie

 

Wentylacja

Opis Salki

Parter

Piętro

Poddasze

 

Specyfikacja Domu Katechetycznego

Roboty w zakresie burzenia

Roboty murarskie

Instalowanie okien i drzwi

Roboty hydrauliczne

Wykonanie podłóg

Roboty kanalizacyjne

Instalowanie wentylacji

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

Roboty tynkarskie

Kładzenie glazury

Kładzenie terakoty lub gresu

Roboty malarskie

Instalowanie przegród

Roboty Betonowe i Żelbetowe

Roboty Dekarskie

Roboty Fundamentowe

Roboty Hydoroizolacyjne

 

Przedmiar Robót Budowlanych

 

Przedmiar Elektryczny

 

Przedmiar Wod. Kan. i C.O.

 

Wentylacja i Specyfikacja Techniczna Windy

Przedmiar

Specyfikacja techniczna Windy