parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

DIECEZJALNE REKOLEKCJE APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI W KLASZTORZE KSIĘŻY SERCANÓW W KLUCZBORKU

image1120         Od 15 do 17 czerca odbywały się rekolekcje ADŚ u Księży Sercanów w Kluczborku. Prowadzącym rekolekcjonistą był ks. Grzegorz Górnik MFS Dyrektor ADŚ w Polsce z Górki Klasztornej. W rekolekcjach wzięło udział ponad 50 rekolektantów. Samo miejsce sprzyja wyciszeniu się oraz kontemplacji w otoczeniu i podziwiania piękna przyrody stworzonej przez Boga.

Temat rozważań rekolekcyjnych brzmiał:

„Maryja – szczególne narzędzie Bożej łaski”

Ks. Dyrektor ukazywał Maryję jako narzędzie Bożej łaski od Zwiastowania po krzyż. Poddaje się z ufnością i pokorą Woli Bożej, oświecona i współpracująca z Duchem Świętym. My w swojej wolności mamy pytać Boga o Jego Wolę wobec nas i być również narzędziami w Jego ręku. ADŚ pokazuje, że na ziemi kończy się tylko pewien etap życia zasługujący na życie wieczne, a kto nie wierzy w życie wieczne jednoznacznie odrzuca Boga. Maryja uczy nas jak wykorzystać czas. Był czas na Adorację Najświętszego Sakramentu, rozmowę z Bogiem. Modlitwą wypraszaliśmy łaskę grzesznikom by w ostatniej godzinie nikt nie odszedł bez łaski zbawienia.

Maryja nas wychowuje, prowadzi do źródła łaski jaką jest Eucharystia, Sakrament Pokuty. Podczas rekolekcji mieliśmy okazję skorzystać także z Sakramentu Namaszczenia Chorych, by być umocnionym duchowo i fizycznie na różne przeciwności życia i walkę ze złym. Przez brak spowiedzi, Eucharystii człowiek zagłusza swoje sumienie a przygotowani powinniśmy być co dzień na spotkanie z Bogiem w łasce uświęcającej, broń Boże w grzechu ciężkim, bo nigdy nie wiemy, kiedy nastąpi to przejście dla nas.

Podsumowanie rekolekcji obfitowało w życiowe owocne świadectwa.

Dziękujemy ks. Dyrektorowi za zgotowanie nam tak wspaniałej uczty duchowej i wspólnotowej.

                                                                               M.B.

 

Zobacz zdjęcia.