Słowa Ewangelii:

     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (Mt 22,1-14)

parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 11.00
(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

stowazyszenie pomocy parafii

Duszpasterstwo Głuchoniemych

effatha.napis.mniejszyZapraszamy bardzo serdecznie na msze Święte w języku migowym które odbywają się w podane niedziele o godzinie 15.00, natomiast spowiedź o 14.30 w Zakopiance Domu Katechetycznego przy ulicy Katowickiej 3.

Najbliższe Msze Święte

2017 rok:

 

10.09

24.09

08.10

22.10

12.11

26.11

02.12 (sobota)- Dzień skupienia

17.12- Wigilia

 

¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸

Wydarzenia

___________________________________________________________________________

OgniskoGlusi
Pod koniec sierpnia pożegnaliśmy w naszej parafii, naszego duszpasterza niesłyszących ks. Mariusza Ołdaka, który zgodnie z dekretem ks. Biskupa będzie służył wspólnocie głuchoniemych w Kędzierzynie- Koźlu. Dziękujemy księdzu za roczną współpracę i troskę  o tę grupę.

rekolGluchych

Jednocześnie informujemy, że nowym duszpasterzem rejonu Kluczbork został ponownie ks. Daniel Leśniak, który będzie przewodził grupie niesłyszących. Serdecznie zapraszamy na Msze święte, których terminy podane są powyżej.

¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸

 Polecane Strony

Polski Związek Głuchych - oddział opolski: www.pzgopole.pl (kliknij link)

PZGopole


Polski Związek Głuchych Oddział Opolski istnieje jako stowarzyszenie od 1956 roku.
Jest najstarszą i jedyną organizacją zrzeszającą osoby Głuche i niedosłyszące zamieszkujące województwo opolskie.
Swoimi działaniami PZG Oddział Opolski obejmuje około 500 podopiecznych, na rzecz których świadczone są następujące usługi:
- Promowanie kultury Głuchych, czyli szeroko pojęte działania na rzecz utrzymania tożsamości środowiska
- Rehabilitację zawodowa i społeczna
- Opieka i pomoc społeczna dla osób niesłyszących oraz ich rodzin
- Działalność szkoleniowa, szczególnie w zakresie języka migowego