parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

ks. prob. Bernard Jurczyk + 31.07.2018

prob.2

 

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 2018 r. nagle, odszedł do wieczności ks. Bernard Jurczyk, lat 62, nasz proboszcz.

 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę (4 sierpnia) o godz. 11.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

 

 

Eksportacja odbędzie się w piątek (3 sierpnia) - godzina zostanie podana.

 

Do dnia pogrzebu zapraszamy do kościoła na modlitwę różańcową w intencji ks. proboszcza o 17.30.

* * *

Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

     Śp. ks. Bernard Jurczyk urodził się 29 marca 1956 r. w Lasowicach Wielkich w rodzinie Jerzego i Agnieszki zd. Kosmala jako najstarszy z trojga braci. W 1960 r. wraz z całą rodziną przeprowadził się do Stolarzowic. W tej miejscowości rozpoczął w 1963 r. naukę w szkole podstawowej. W 1969 r. zamieszkał w Bytomiu i tam ukończył szkołę podstawową, a od 1971 r. kontynuował naukę w technikum budowlanym. Po złożeniu w 1976 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1982 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach z rąk opolskiego biskupa pomocniczego Antoniego Adamiuka. Po święceniach został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. W 1985 r. został oddelegowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1988-1994 pełnił funkcję asystenta przy katedrze Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL. W 1994 r. został najpierw administratorem, a  potem proboszczem parafii Narodzenia NMP w Dębiu. W styczniu 2002 r. obronił na Wydziale Teologicznym UO pracę doktorską "Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w ocenie Kościoła” przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola. Od 2010 r. przez trzy lata pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. W 2013 r. powrócił do pracy duszpasterskiej i objął parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od 2013 r. był także kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. W latach 1998-2010 był dziekanem dekanatu Ozimek, a w latach 2002-2010 członkiem rady kapłańskiej. Obok pracy duszpasterskiej aktywnie udzielał się naukowo, prowadząc wykłady z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym UO, uczestnicząc jako prelegent w wielu konferencjach naukowych i angażując się w dzieło diecezjalnej formacji stałej kapłanów. Był też członkiem Stowarzyszenia Moralistów Polskich. Zmarł nagle 31 lipca 2018 r.

(diecezja.opole.pl)