parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Pielgrzymka do Fatimy.

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Fatimy.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka do Włoch

a gdyby tak zostawić wszystko...
                          ... i pojechać do Rzymu... 


        Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na autokarową wycieczko - pielgrzymkę do Włoch.

Czytaj więcej...

Pogrzeb ks. proboszcza Bernarda

image1214

ks. prob. Bernard Jurczyk (29.03.1956 - 31.07.2018)

nekrolog 3 page 001

ks. prob. Bernard Jurczyk + 31.07.2018

prob.2

 

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 2018 r. nagle, odszedł do wieczności ks. Bernard Jurczyk, lat 62, nasz proboszcz.

 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę (4 sierpnia) o godz. 11.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

 

 

Eksportacja odbędzie się w piątek (3 sierpnia) - godzina zostanie podana.

 

Do dnia pogrzebu zapraszamy do kościoła na modlitwę różańcową w intencji ks. proboszcza o 17.30.

* * *

Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

XXV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYKA FZŚ NA JASNĄ GÓRĘ 20-21 LIPCA 2018 R.

image1201Pielgrzymka jak zwykle rozpoczęła się czuwaniem nocnym naszych sióstr i braci wraz z Asystentem Narodowym o. Nikodemem Sobczyńskim OFM i Asystentami Regionalnymi. Gościli również i brali udział siostry i bracia z Białorusi jak również Rycerze św. Franciszka i Młodzież Franciszkańska. Była to pielgrzymka Jubileuszowa bo 25 i w kolejnym roku przygotowań do 800-Lecia powstania III Zakonu św. Franciszka. Jak zwykle różaniec z rozważaniami Tajemnic Bolesnych był na na błoniach jasnogórskich przy stacjach różańcowych. Tajemnica Bolesna: Modlitwa w Ogrójcu jest ufundowana przez Franciszkański Zakon w Polsce dlatego zawsze odmawiamy Bolesną część Różańca Świętego.

Czytaj więcej...

Przyznać się do słabości przed Bogiem - kazanie ks. Łukasz

photo 1486887396153 fa416526c108Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. (J 6,1-15). 

 

Posłuchaj kazania.

Potrzeba Jezusa - kazanie ks. Tomasz J.

ludzie słuchający Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. (Mk 6,30-34) 

Posłuchaj kazania.

Jezus nas posyła do walki ze złem - kazanie ks. Łukasz

 

photo 1502665858197 ae4b41a20773Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. (Mk 6,7-13)

Posłuchaj kazania.

Kazanie ks. Tomasz J.

photo 1523182085784 450161e69568

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. (Mk 6,1-6)

 

Posłuchaj kazania.