parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Uzdrowienie - kazanie ks. Łukasz

talitha kumGdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: «Kto się Mnie dotknął?»”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: « Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. (Mk 5,21-43)

 

Posłuchaj kazania.

Odpust Piotra i Pawła - kazanie ks. Łukasz Waligóra

Mozaika kościół św Piotra i Pawła w Gliwicach

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16,13-19)

Posłuchaj kazania.

DIECEZJALNE REKOLEKCJE APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI W KLASZTORZE KSIĘŻY SERCANÓW W KLUCZBORKU

image1120         Od 15 do 17 czerca odbywały się rekolekcje ADŚ u Księży Sercanów w Kluczborku. Prowadzącym rekolekcjonistą był ks. Grzegorz Górnik MFS Dyrektor ADŚ w Polsce z Górki Klasztornej. W rekolekcjach wzięło udział ponad 50 rekolektantów. Samo miejsce sprzyja wyciszeniu się oraz kontemplacji w otoczeniu i podziwiania piękna przyrody stworzonej przez Boga.

Temat rozważań rekolekcyjnych brzmiał:

„Maryja – szczególne narzędzie Bożej łaski”

Ks. Dyrektor ukazywał Maryję jako narzędzie Bożej łaski od Zwiastowania po krzyż. Poddaje się z ufnością i pokorą Woli Bożej, oświecona i współpracująca z Duchem Świętym. My w swojej wolności mamy pytać Boga o Jego Wolę wobec nas i być również narzędziami w Jego ręku. ADŚ pokazuje, że na ziemi kończy się tylko pewien etap życia zasługujący na życie wieczne, a kto nie wierzy w życie wieczne jednoznacznie odrzuca Boga. Maryja uczy nas jak wykorzystać czas. Był czas na Adorację Najświętszego Sakramentu, rozmowę z Bogiem. Modlitwą wypraszaliśmy łaskę grzesznikom by w ostatniej godzinie nikt nie odszedł bez łaski zbawienia.

Czytaj więcej...

DZIEŃ SKUPIENIA DLA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI NA SZWEDZKIEJ GÓRCE

image1162„ Sanktuarium na Szwedzkiej Górce to miejsce położone nieco na uboczu, z dala od wsi. Z drogi Przydroże-Pleśnica widać pośród pól zieloną kępę starych lip i skrytą wśród nich świątynię. Otacza ją wianuszek kapliczek Drogi Krzyżowej. Zazwyczaj nie ma tu nikogo. Jest to idealne miejsce do cichej modlitwy

i kontemplacji. Każdego turystę zadowolą niezwykłe widoki. Na horyzoncie wspaniale prezentują się Góry Opawskie, a także bardziej odległe Góry Złote i czeskie Jesioniki.

W czasie wojny 30-letniej na wzgórzu pod Przydrożem Małym obozowali Szwedzi. Podanie głosi, że protestanccy żołdacy zabawiali się strzelaniem do znalezionego obrazu Matki Boskiej. Niefortunni strzelcy nie zdołali uszkodzić obrazu nawet salwą z 30 muszkietów, a skutek ich heretyckich poczynań był zaskakująco odwrotny - sami odnieśli rany od rykoszetujących kul. Kilku miało nawet zginąć. „

        

Czytaj więcej...

Bóg kocha Ciebie - kazanie ks. Tomasz D.

photo 1476234251651 f353703a034dDla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. (Łk 1,57-66.80)

Posłuchaj kazania.

Łaska wiary - kazanie ks. Tomasz J.

photo 1523349312806 f5dde0a01c32

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4,26-34)

Posłuchaj kazania.

Relacja z Jezusem - kazanie ks. Łukasz

Jezus naucza

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. (Mk 3,20-35)

 

Posłuchaj kazania.

 

Zaproszenie na 13 czerwca - Nabożeństwo Fatimskie

image1097

Informacje na temat planowanych prac w otoczeniu kościoła

Prosimy o zapoznanie się z tekstem i plakatem informacyjnym na temat planowanych prac w otoczeniu naszego kościoła, których celem jest podniesienie jego walorów estetycznych i stopnia bezpieczeństwa. Wymaganą pod tym względem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu dokumentację, przygotował dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak z Wrocławia. Zyskała ona konserwatorską akceptację. Mamy wszelkie potrzebne pod tym względem zezwolenia na realizację zamierzonych prac (do 28. 02. 2020 r.). Ponieważ w wyglądzie otoczenia naszego kościoła wiele się zmieni, prosimy Parafian o zapoznanie się z przedstawioną niżej informacją autorstwa pana dra Łukasza Dworniczaka.

image1096

 

 

Szanowny księże proboszczu,

Drodzy Parafianie,

Wspólnota, w której się znajdujemy - Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - jest czwartą świątynią w dziejach parafii rzymskokatolickiej w Kluczborku, której początki sięgają XIII stulecia.

 

Czytaj więcej...

Diecezjalne Rekolekcje z Apostolstwa Dobrej Śmierci

image1095

Diecezjalne Rekolekcje z Apostolstwa Dobrej Śmierci, które odbędą się od 15 - 17 czerwca Klasztorze Księży Sercanów w Kluczborku. Wygłosi je Dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik z Górki Klasztornej Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, a zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ADŚ oraz wszystkich chętnych. Zapisy oraz informacje u zelatorki Marii Brzózka

 

Program:

Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci
Kluczbork 15 – 17 czerwca 2018 r.

„Maryja – szczególne narzędzie Bożej łaski”

Czytaj więcej...