Słowa Ewangelii:

     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (Mt 22,1-14)

parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 11.00
(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

stowazyszenie pomocy parafii

Tydzień modlitw o powołania kapłańskie

N dobrego pasterzaW Niedzielę zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Z tej okazji gościliśmy w naszej parafii kleryków z naszego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy razem z nami modlili się i dali świadectwo o swoim powołaniu.

W dniach od 11 do 17 maja przeżywać będzie 51. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. Hasłem tego tygodnia będą słowa: „Powołania świadectwem wiary"

Bierzmowanie 2014

bierzmowanie infoUdzielanie Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, umacnia aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania odbędzie się 9 maja o godz. 18.30. Msza św. celebrowana będzie przez biskupa Rudolfa Pierskałę.

W poniedziałek, środę i czwartek o godz. 19.00 obywać się będą bezpośrednie próby przygotowujące do Uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Obecność obowiązkowa wszystkich bierzmowanych z klas III.

Lista osób, które zostały dopuszczone do Sakramentu Bierzmowania:

osoby dopuszczone

Obchody Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII

koncert v2 Kanonizacja

Życzenia Wielkanocne

ZyceniaWielkiejNocy         Pusty grób Chrystusa jest dla wszystkich symbolem nadziei. Na próżno nam szukać Jezusa Ukrzyżowanego – On zmartwychwstał i żywy pojawia się pośród nas. Tajemnica Wielkanocnego Poranka jest także źródłem radości i wesela.
        Życie tryumfuje nad śmiercią, Prawda zwycięża kłamstwo, a wśród ciemności rozbłyska Światło.

        Pragnę wszystkim, którzy tu zaglądają, złożyć najserdeczniejsze życzenia, by Zmartwychwstały Pan przemieniał smutek w radość, obawę w nadzieję, a zwątpienie i słabość w odwagę oraz wytrwałość.

         Niech Ten, który pokonał śmierć, udziela wszelkich łask, byśmy współczesnemu człowiekowi potrafili nieść pokój i miłość.
Radujmy się! Pan nasz żyje!!

administratorzy

Triduum Paschalne

ciemnica2014        Najbliższy, czekający nas czas, słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego". Nazywa się go „Triduum Paschalnym", ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca.

        Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

Wielki Czwartek – 17.04. Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

O godz. 18.00 – Uroczysta Liturgia Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 18.04

Obowiązuje w tym dniu post ścisły ilościowy i jakościowy.
O godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej.

Wielka Sobota - 19.04. Wigilia Paschalna.

O godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
(przynosimy ze sobą świece z okapnikami).
Liturgii Wielkiej Soboty przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji opolskiej Ks. bp Andrzej Czaja.

Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży

Plakat SDMTematem tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży jest tytuł Orędzia Papieskiego: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3) napisanego przez Ojca Świętego Franciszka specjalnie na tą okazję.


       Światowe Dni Młodzieży są okazją do dzielenia się entuzjazmem wiary i radością Ewangelii. Tegoroczne Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Młodzieży będą szczególnie ważne. Tego dnia delegacja młodych z Polski odbierze krzyż ŚDM w Rzymie podczas uroczystej Mszy św. z udziałem Ojca Świętego Franciszka.

       Zapraszamy młodzież ze wszystkich rejonów duszpasterskich na centralne spotkanie do kościoła seminaryjnego w Opolu w Niedzielę Palmową 13 kwietnia br. na godz. 15.00.

Razem z nami będzie modlił się ks. biskup Rudolf Pierskała. W programie nabożeństwo oraz Eucharystia.
Szczegółowe informacje pod adresem: www.botafe.gl

Rekolekcje dla Gimnazjum i Szkół średnich

rekolekcje gimlo

Rekolekcje szkolne dla Podstawówki

Rek szkolne 1-3

Dzień Świętości Życia

Dzien Swietosci ZyciaWtorek – 25.03.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Dzień Świętości Życia.


W parafii Msze św. – godz. 6.15, 7.00, 9.00 i 18.00.
W czasie każdej Mszy św. będzie udzielane błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.

Zachęcamy do duchowej adopcji życia poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone.
Prosimy też o usilną modlitwę w obronie życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Na półkach przy wyjściu z kościoła znajdują się formularze Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wypełnione formularze można złożyć przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej lub przynieść do zakrystii, jako świadectwo deklaracji naszej modlitwy.

Rejonowe Spotkanie Misyjne - marzec 2014

RSM MARZEC      W sobotę 22 marca w Domu Katechetycznym odbędzie się tradycyjne już, wiosenne Rejonowe Spotkanie Misyjne. Rozpocznie się ono o godzinie 10:00 Eucharystią sprawowaną w Zakopiance pod przewodnictwem ks. dr Stanisława Kleina, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji opolskiej i jednocześnie diecezjalnego duszpasterza spraw misyjnych. Po Mszy św. będzie miała miejsce część formacyjna w sali na parterze, podczas której przy kawie z ciastem będzie można zapoznać się z aktualnościami i zagadnieniami misyjnymi, przedstawianymi przez ks. dyrektora. Zakończenie planowane jest około godz. 13:00.
     Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Parafialnego Koła Misyjnego, jak również osoby, którym nie jest obojętna sprawa głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, nawet tym zamieszkującym najodleglejsze zakątki świata!