parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Miłosierdzie - kazanie ks. Bernard

Jezu ufam Tobie 2

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.  I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)

 

Posłuchaj kazania.

 

Informacje przed bierzmowaniem

Jezus DuchBierzmowanie klas III odbędzie się 28 kwietnia o godz. 14.30

 

spotkanie organizacyjne dla III klas, w piątek 13 kwietnia o godz. 18.45 w kościele

 

Próby przed bierzmowaniem dla klas III: 23, 25, 27 kwietnia. Po mszach św. wieczornych. 

Osoby nieochrzczone w naszej parafii przynieście na spotkanie swoim opiekunom akty chrztu ze swoich parafii chrztu. 

Resztę informacji podamy w czasie spotkania z rodzicami i na bieżąco w czasie spotkań formacyjnych. 

Spotkanie ze Zmartwychwstałym - kazanie ks. Łukasz

UGOLINO DI NERIO

 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9) 

Posłuchaj kazania.

Nowy numer "Siewcy"

image446Do nabycia jest nowy numer "Siewcy".  Można go nabyć po każdej liturgii w zakrystii oraz w ramach kancelarii parafialnej. Cena 5 zł.

 

Ze Słowa wstepnego redaktora:

Przyroda pięknie budzi się do życia, czas Wielkiego Postu dobiega końca, czas na Wielkanoc!

Pozdrawiam Was serdecznie na pierwszych stronach „Siewcy”! Post, jałmużna i modlitwa miały pomóc nam się zatrzymać przy ofiarnej miłości Jezusa, aby obnażyć nasze grzechy i słabości. Tak jak przyroda, tak i my mamy na nowo się narodzić.

Zanim będziemy śpiewać Alleluja czeka nas Triduum Paschalne, przeżycie Ostatniej wieczerzy, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jedno wielkie święto. Wiele tematów poświęciliśmy temu wydarzeniu. Artykuł mojego autorstwa o „Pustym grobie”, w którym próbuję pochylić się nad tajemnicą Wielkanocy. Opisane pod kątem liturgii przez ks. Tomasza Daniłę Triduum paschalne, a także plan liturgii w naszej parafii.

Czytaj więcej...

Triduum Paschalne 2018

Triduum plakat 1

 

Wielki Czwartek - Liturgia Wieczerzy Pańskiej -  zobacz zdjęcia.

Wileki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej - zobacz zdjęcia.

Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej zobacz zdjęcia.

 

Spowiedź święta:

Wielki Czwartek i Piatek: od 6.00 do 17.00 (z przerwą od 11.00-14.00)

W Wielką Sobotę: od 6.00 do 16.00

 

Poświęcenie pokarmów:

  • w kościele od 11.00 do 16.00 (o pełnej godzinie),
  • Ligota Górna o godz. 11.00,
  • Bogdańczowice o godz. 11.30.

REKOLEKCJE DLA WOLONTARIUSZY CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ (WIELKI POST 2018r.)

 

caritasREKOLEKCJE DLA WOLONTARIUSZY CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY, WIELKI POST 2018r.

W czasie Wielkiego Postu bardziej niż w innych okresach roku przychodzi czas na refleksje, zadumę i modlitwę. Co roku odbywają się rekolekcje parafialne dla parafian, są rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży, są też organizowane rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas.

Do tej pory takie rekolekcje odbywały się w Głuchołazach, w tym roku były na Górze św. Anny. Byli na nich przedstawiciele naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Ćwiczenia duchowe rozpoczął  2 marca w piątek, Ks. Arnold Drechsler , dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. Mówił między innymi o różnicy między pomaganiem , a  dawaniem, o diakonii prawdy i o wielu innych aspektach pracy w wolontariacie.

Czytaj więcej...

Słuchanie sumienia - kazanie ks. dk. Paweł

photo 1483706600674 e0c87d3fe85bZiarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. (J 12,20-33)

Posłuchaj.

Jezus jest światłem i miłością - kazanie ks. Tomasz D.

photo 1459356067573 0a190eb1fcf5Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. (J 3,14-21)

 

Posłuchaj.

Kiermasz Wielkanocny ŚDS (2018)

Kiermasz Wielkanocny ŚDS 2018 plakat

Rejonowe Spotkanie Misyjne marzec 2018

Rejonowe Spotkanie Misyjne 009Rejonowe Spotkanie Misyjne

W sobotę, 24 marca br. w Domu Katechetycznym przy ul. Katowickiej 3 odbędzie się tradycyjne już, wiosenne Rejonowe Spotkanie Misyjne. Rozpocznie się ono o godzinie 10:00 Eucharystią sprawowaną w Zakopiance (kaplica Domu Katechetycznego) pod przewodnictwem dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji opolskiej i diecezjalnego referenta ds. misyjnych, ks. dr Stanisława Kleina.

Po Mszy św. w salce na parterze będzie miała miejsce część informacyjno – formacyjna, podczas której przy kawie z ciastem ks. Stanisław przedstawi aktualności ze świata misyjnego. Zawsze istnieje również możliwość zadawania pytań  na tematy związane z misjami.  Zakończenie spotkania planowane jest około godz. 13.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym sprawa głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu nie jest obojętna – zarówno osoby przybywające na te spotkania od lat, jak i tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o misyjnej działalności Kościoła!