parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Sakrament bierzmowania w naszej parafii.

image1025W sobotę 28 kwietnia br. 82 osoby przyjęły sakrament bierzmowania w naszej parafii z rąk ks. bp Rudolfa Pierskały. Wśród nich były osoby z naszej parafii oraz Kraskowa, Bazan i Bogacicy. Serdecznie gratulujemy młodym wejścia w pełnię sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego! Czujcie się w Kościele jak w domu i ten dom budujcie!

Zapraszamy Was z rodzicami i świadkami na Mszę dziękczynną w najbliższy piątek (4 maja) na godz. 19.00. Przynieście ze sobą ciasto, po mszy się spotkamy przy kościele;)

Zobacz zdjęcia.

Pożegnanie - kazanie ks. dk. Paweł K.

 image520Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.  (J 15,1-8)

 

Posłuchaj kazania.

Niedziela Dobrego Pasterza - kazanie ks. Tomasz J.

XC DOBRY PASTERZ 130313mJezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca". (J 10, 11-18)

 

Posłuchaj.

 

Jak czytać Pismo Święte? - kazanie ks. dk . Paweł

X tydzien biblijny 810x1190Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. (Łk 24,35-48)

Posłuchaj kazania.

 

W związku z Drugim Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego ks. Tomasz Daniła i ks. dk. Paweł Knop zapraszają wszystkich chętnych na Spotkania ze Słowem Bożym w przyszłą niedzielę (22 kwietnia), na godz. 17.00 do kościoła. Spotkanie dla osób, które czytają Pismo Święte, chcą się Nim podzielić, a także dla tych osób, które chcą zacząć przygodę ze Słowem Boga. Serdecznie zapraszamy!

 

MSZA ŚW. PATRONALNA WSPÓLNOTY NSPJ-MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 08.04.2018

image503MSZA ŚW. PATRONALNA WSPÓLNOTY NSPJ-MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. ŚWIĘTOWANIE WE WSPÓLNOCIE ZAK.

  1. IV. 2018.

                Wraz z naszym opiekunem Proboszczem ks. dr Bernardem Jurczykiem uroczyście obchodziliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nasze święto Patronalne. Jest już 24 lata od intronizacji Jezusa Miłosiernego w figurze NSPJ w naszej parafii, 14 lat od obecności relikwii św. Faustyny, oraz 13 lat od ufundowania sztandaru Miłosierdzia Bożego. W prezbiterium widnieje obraz z napisem: " Jezu, ufam Tobie ". Jezus mówi by czerpać łaski z naczynia jakim jest ufność. My czciciele Jezusa Miłosiernego i członkowie wspólnoty mamy tę ufność. Jest to dla nas wielkie święto. Jezus daje odpust zupełny wszystkim, którzy zbliżą się z ufnością do niezgłębionego miłosierdzia. (pod zwykłymi warunkami). Wymiar uroczystej Mszy św. daje oprawa liturgiczna wspólnoty. W darach niesiony krzyż z kamieniem z Góry Golgoty przypomina nam o Godzinie Miłosierdzia, trzeciej po południu, godzinie zbawienia ale też rozważania Męki Chrystusa. Piękny to też zwyczaj w naszej parafii, że dostajemy do ucałowania relikwie św. Faustyny, by ta Sekretarka Jezusa Miłosiernego była nam orędowniczką przed tronem Bożym. Ks. Proboszcz podziękował nam za to, że jesteśmy oraz za pielęgnowanie tradycji odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.Trzeba zaznaczyć, że w naszej parafii istnieją Koła Koronkowe, których członkowie odmawiają co dziennie po jednym dniu Nowenny do Miłosierdzia Bożego.

        Po Mszy św. i uroczystym Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego na plebanii spotkaliśmy się we wspólnocie wraz z naszym opiekunem, przy kawie i cieście, by świętować tę niedzielę wybraną przez samego Jezusa.

                                                       Jezu, ufam Tobie!

Zobacz zdjęcia.

SYMPOZJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7-8.IV. 2018.

image448SYMPOZJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I JUBILEUSZ 25-LECIA PROWINCJI ZACHODNIEJ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO PALLOTYNÓW W DOLINIE MIŁOSIERDZIA W CZĘSTOCHOWIE 7-8.IV. 2018.

         Jako przedstawiciele Wspólnoty NSPJ-Miłosierdzia Bożego, byliśmy uczestnikami Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia.

Takie Sympozja odbywały się od bardzo dawna. Pamiętam organizatora sprzed 30 lat nieżyjącego już ks. Edmunda Boniewicza SAC, spowiednika ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam jesteśmy uczestnikami również rekolekcji Apostolskich Ognisk Miłosierdzia Bożego, które zapoczątkował również już nie żyjący ks. Jan Porębski SAC. On to jako moderator przyjeżdżał do naszej wspólnoty w parafii z Dzienniczkiem św. Faustyny, obrazem Jezusa Miłosiernego, relikwiami św. Faustyny i w 1994 roku doszło do intronizacji figury w Sercu Jezusa Miłosiernego. Zawdzięczamy pallotynom jako parafia i wspólnota wiele.

Czytaj więcej...

Miłosierdzie - kazanie ks. Bernard

Jezu ufam Tobie 2

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.  I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)

 

Posłuchaj kazania.

 

Informacje przed bierzmowaniem

Jezus DuchBierzmowanie klas III odbędzie się 28 kwietnia o godz. 14.30

 

spotkanie organizacyjne dla III klas, w piątek 13 kwietnia o godz. 18.45 w kościele

 

Próby przed bierzmowaniem dla klas III: 23, 25, 27 kwietnia. Po mszach św. wieczornych. 

Osoby nieochrzczone w naszej parafii przynieście na spotkanie swoim opiekunom akty chrztu ze swoich parafii chrztu. 

Resztę informacji podamy w czasie spotkania z rodzicami i na bieżąco w czasie spotkań formacyjnych. 

Spotkanie ze Zmartwychwstałym - kazanie ks. Łukasz

UGOLINO DI NERIO

 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9) 

Posłuchaj kazania.

Nowy numer "Siewcy"

image446Do nabycia jest nowy numer "Siewcy".  Można go nabyć po każdej liturgii w zakrystii oraz w ramach kancelarii parafialnej. Cena 5 zł.

 

Ze Słowa wstepnego redaktora:

Przyroda pięknie budzi się do życia, czas Wielkiego Postu dobiega końca, czas na Wielkanoc!

Pozdrawiam Was serdecznie na pierwszych stronach „Siewcy”! Post, jałmużna i modlitwa miały pomóc nam się zatrzymać przy ofiarnej miłości Jezusa, aby obnażyć nasze grzechy i słabości. Tak jak przyroda, tak i my mamy na nowo się narodzić.

Zanim będziemy śpiewać Alleluja czeka nas Triduum Paschalne, przeżycie Ostatniej wieczerzy, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jedno wielkie święto. Wiele tematów poświęciliśmy temu wydarzeniu. Artykuł mojego autorstwa o „Pustym grobie”, w którym próbuję pochylić się nad tajemnicą Wielkanocy. Opisane pod kątem liturgii przez ks. Tomasza Daniłę Triduum paschalne, a także plan liturgii w naszej parafii.

Czytaj więcej...