parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

1% podatku na Stowarzyszenie Pomocy Parafii MBWW (za rok 2017)

stowarzyszenia

ZACHĘCAMY DO WSPARCIA STOWARZYSZENIA POMOCY PARAFII MBWW W KLUCZBORKU

Z początkiem nowego roku kalendarzowego staniemy znowu wobec obowiązku rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym (Fiskusem). Od kilku już lat istniej możliwość przeznaczenia 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Do nich należy także założone w roku 2009 Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od tego czasu zwracamy się co roku do swoich dobrodziejów z prośbą o przeznaczenie swojego 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskiwane środki są przeznaczane na remonty i modernizację naszych parafialnych obiektów.

Przypominam, że przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz parafialnego Stowarzyszenia, nie tracimy przy tym ani złotówki ze swych dochodów. Jedyne, co należy zrobić, to podczas rozliczenia PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nazwę Stowarzyszenia i jego numer KRS: 0000329931.

               BÓG ZAPŁAĆ!

                                                                 ks. proboszcz Bernard Jurczyk

Historyczny pogrzeb

image23318 stycznia na naszym katolickim cmentarzu odbył się pochówek szczątków kluczborskich mieszkańców, na które natrafiono podczas rozbudowy Domu Katechetycznego przy ul. Katowickiej. Na pewien czas zostały wstrzymane prace remontowe, celem prac konserwatorskich. Okazuje się, że w XVII w. istniał w tym miejscu cmentarz gdzie chowano mieszkańców naszego miasta. W związku z tym Proboszcz ks. dr Bernard Jurczyk w kaplicy cmentarnej odprawił Mszę św. o spokój dusz pochowanych na cmentarzu w miejscu Domu Katechetycznego. Podczas homilii mówił iż pochowanie szczątków dawnych mieszkańców miasta jest naszym obowiązkiem, dla spokoju naszego sumienia. Mówił też, że jak budowano na tych samych fundamentach Dom Katechetyczny tak też wiarę należy budować na silnych fundamentach naszych przodków. Ks. Proboszcz bardzo serdecznie przywitał obecnych na pogrzebie: wiceburmistrza Romana Kamińskiego, archeologa Wojciecha Łonaka, inż. Andrzeja Arczyńskiego (nadzorcę inwestycji), Eugeniusza Kinasa (kierownika budowy), Wiktora Poloczka (wykonawcę inwestycji), oraz wspólnotę modlitewną Apostolstwa Dobrej Śmierci z zelatorką p. Marią. Szczątki naszych przodków zostały pochowane w sąsiedztwie grobów sióstr zakonnych ze Zgromadzenia św. Józefa, z zatkniętym krzyżem na mogile z napisem: Mieszkańcy Kluczborka grzebani w XVII i XVIII wieku.

Zobacz zdjęcia.

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018 - zapisy są już możliwe

edk plakat na wwwSerdecznie zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej! W tym roku po raz pierwszy wyruszy ona również z naszej parafii w piątek, 16 marca. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 19.00. Trasa będzie wiodła wokół Kluczborka, rozpocznie się i zakończy w naszym kościele. Zapisy, regulamin udziału oraz trasa dostępne są na stronie www.edk.org.pl. Więcej można przeczytać w wywiadzie z GN http://opole.gosc.pl/doc/3736859.Idziesz-sam-Z-krzyzem

Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą wziąć udziału w EDK zapraszamy do nocnej adoracji Najświętszego sakramentu tej samej nocy do godz. 22.00 i od 4.00 rano do mszy porannej. 

Sumienie - kazanie ks. Bernard [04.03.2018]

dekalog rembrandt

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. (J 2, 13-25) 

Posłuchaj.

Ładowarka - zapisy dla młodzieży

ladowarka news 2018

 

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na "Ładowarkę", 3 dniowe rekolekcje na Górze św. Anny (16-18 marca). Koszt 115 zł. Zapisy przez formularz:

zapisy zakończone.

Zapoznaj się z regulaminem: regulamin ładowarki.

Pobierz i wypełnij zgodę rodziców: zgoda rodziców.

Jezus wyprowadza z choroby - kazanie ks. Łukasz

Jezus uzdrawia

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1,40-45)

Posłuchaj.

Plan i nagrania Rekolekcji Wielkopostnych - 2018

rekolekcje wielkopostne 2018

 

Kazanie ze Środy Popielcowej  posłuchaj.

Kazanie z czwartku  posłuchaj.

Nauki dla małżonków i rodziców posłuchaj.

Kazanie z piątku posłuchaj.

Kazanie z soboty Dnia Chorego posłuchaj.

Kazanie z niedzieli posłuchaj.

Pielgrzymka 3-dniowa Pomorze Zachodnie

Piel.PomorzeZachPielgrzymka 3-dniowa
Pomorze Zachodnie
Termin: 7-9.09.2018

 

Ulotka z planem.

Pielgrzymka BIAŁE NOCE Litwa, Łotwa, Estonia, Helsinki

Piel.Łotwa.s.1Autokarowa Pielgrzymka BIAŁE NOCE
Litwa, Łotwa, Estonia, Helsinki


Termin: 13-19.07.2018*

Wilno – Ryga – Tallin – Helsinki – Góra Krzyży – Szydłowo – Kowno

Przy zapisach wpłacamy zaliczkę: 300zł.

W maju: 750 zł.

W czerwcu: 750 zł.

 * Uwaga - nastąpiła zmiania terminu!

Ulotka z planem.

Wspólnota Krwi Chrystusa - Kazanie ks. Daniel Mokwa CPPS

wkcJezus uzdrawia i wypędza złe duchy Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. (Mk 1,29-39) 

Posłuchaj.