parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Chrzest Jezusa- kazanie ks. Tomasz D.

chrzest JezusaJan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. (Mk 1,6b-11)

Posłuchaj.

Dary Mędrców - kazanie ks. Tomasz J.

trzech KróliGdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:  A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. (Mt 2,1-12)

Posłuchaj.

Zaproszenie na spektakl Jesus Christ Superstar

JesusCh.SuperZapraszamy wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Rozrywki do Chorzowa na spektakl - musical pt. Jesus Christ Superstar. Wyjazd 24.01.2018 o godz. 16:00 z parkingu przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, powrót około 24:00. Jest jeszcze kilka wolnych biletów w cenie: - Balkon boczny - 52zł Balkon środkowy - 68zł.

Zapisy u księdza Tomasza Daniły, lub w zakrystii.

Boże błogosławieństwo - kazanie ks. Łukasz

3.15 jezus avondzon Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. (Łk 2,16-21) 

Podsumowanie 2017r. - kazanie ks. Bernard

image0791Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. (Łk 2,22-40)

Posłuchaj.

Przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej

image05118 grudnia o godz. 16.00 podczas Mszy św. odbyło się przyjęcie 8 członków do Rycerstwa Niepokalanej. Mszę św. sprawował ks. Proboszcz Bernard Jurczyk, wygłosił również na tę okazję Słowo Boże. Po Homilii kandydaci wystąpili przed ołtarz i po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrazili prośbę o przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej według deklaracji, by stać się  własnością Królowej nieba i ziemi:

„O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego na rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła mnie użytecznym narzędziem do jak największego rozszerzenia Królestwa Jezusowego. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.”

Bądźmy pewni, że pod płaszczem Maryi Niepokalanej nikt nie zginie, bo Ona na to nie pozwoli. Obecnie pod płaszcz Maryi w Rycerstwie Niepokalanej w naszej parafii schroniły się 134 osoby.

Wszyscy członkowie Rycerstwa Niepokalanej 8 grudnia mogą uzyskać odpust zupełny zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

NIEPOKALANA NAJKRÓTSZĄ I NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ DO NIEBA.

Założone Rycerstwo Niepokalanej przez św. Maksymiliana Kolbego stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

Warunki przyjęcia do MI:
1. Oddanie się Niepokalanej.
2. Noszenie Cudownego Medalika (także w sercu).
3. Wpis do Księgi MI w Niepokalanowie, dlatego wcześniej należy wypełnić deklaracje, które zelatorka wysyła do Niepokalanowa.

                                                                                                                      Zelatorka:  Maria Brzózka

Więcej patrz: Rycerstwo Niepokalanej

Boże Narodzenie - kazanie ks. Tomasz D.

Szopka 2016Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. (J 1,1-18) 

Posłuchaj.

Życzenia Bożonarodzeniowe Parafia MBWW w Kluczborku - 2017 r.

image0371

Zaproszenie na Bal karnawałowy.

balczekoladowyZapraszamy na organizowany przez naszą parafię karnawałowy „Bal czekoladowy”, który odbędzie się 13 stycznia. Zabawa do białego rana odbędzie się w Domu Katechetycznym. Zapisy do 05 stycznia u ks. Łukasza. Koszt to 150zł. od pary. W cenie wyżywienie i dobra zabawa z zespołem OMEGA 2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan kolędy 2017-2018

do kolęday ABC

 

Z kolędą na ustach i Dobrą Nowina o Jezusie chcemy się z Wami spotkać. W tym roku odwiedziny duszpasterskie rozpoczną się 27 grudnia 2017r. i trwać będą do 20 stycznia 2018r. Jako księża, z większością z Was spotkamy się z po raz pierwszy w Waszych mieszkaniach. Zazwyczaj są to piękne, choć krótkie spotkania przełamujące anonimowość i dystans ksiądz-ołtarz-ludzie. Napięcie to jednak wskazuje pewną właściwość, mimo iż duszpasterze się zmieniają trwa w nas ta sama wiara. Wyraźnie pokazuje nam to, że Jedynym naszym wspólnym Pasterzem jest Jezus Chrystus, a my mimo różnych powołań braćmi i siostrami jesteśmy. Zaapraszamy do zapoznania się z planem kolędy.

 

PLAN KOLĘDY.

 

ABC odwiedzin kolędowych

  1. W Waszych domach będziemy się wspólnie mo­dlić o Boże błogosławieństwo dla rodziny. Będzie to też okazja do poświęcenia krzyża, obrazu, różańca czy medalika.
  2. W czasie kolędy na stole stawiamy świece, krzyż i naczynie z wodą święconą (wodę święco­ną można otrzymać w zakrystii). Jeśli dzieci lub młodzież uczęszcza na katechezę prosimy, aby na stole leżał zeszyt lub indeks, czy też obrazki z Ro­rat.
  3. Bardzo prosimy, aby na czas kolędy wyłączyć telewizor i radio.
  4. Kolędę będziemy rozpoczynali od poniedziałku do piątku o godz. 15.00, w sobotę i niedzielę o godz. 14.00.
  5. Kolędowy Dar parafian dla duszpasterzy, jeśli mamy takie życzenie, możemy złożyć podczas każ­dej Mszy św., w niedzielę – 14 stycznia.
  6. Ofiara składana w czasie kolędy ministrantom będzie przeznaczona na potrzeby ministrantów (wycieczki, skromne nagrody itp.). Jest to też nasze symboliczne podziękowanie ministrantom za ich służbę. Uwaga! Ofiary ministrantom składamy tylko do skarbonek.
  7. Jeśli ktoś ma takie życzenie, może w czasie „Kolędy” złożyć ofiarę na ogrzewanie naszego kościoła.