parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Ładowarka - zapisy dla młodzieży

ladowarka news 2018

 

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na "Ładowarkę", 3 dniowe rekolekcje na Górze św. Anny (16-18 marca). Koszt 115 zł. Zapisy przez formularz:

zapisy zakończone.

Zapoznaj się z regulaminem: regulamin ładowarki.

Pobierz i wypełnij zgodę rodziców: zgoda rodziców.

Jezus wyprowadza z choroby - kazanie ks. Łukasz

Jezus uzdrawia

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1,40-45)

Posłuchaj.

Plan i nagrania Rekolekcji Wielkopostnych - 2018

rekolekcje wielkopostne 2018

 

Kazanie ze Środy Popielcowej  posłuchaj.

Kazanie z czwartku  posłuchaj.

Nauki dla małżonków i rodziców posłuchaj.

Kazanie z piątku posłuchaj.

Kazanie z soboty Dnia Chorego posłuchaj.

Kazanie z niedzieli posłuchaj.

Pielgrzymka 3-dniowa Pomorze Zachodnie

Piel.PomorzeZachPielgrzymka 3-dniowa
Pomorze Zachodnie
Termin: 7-9.09.2018

 

Ulotka z planem.

Pielgrzymka BIAŁE NOCE Litwa, Łotwa, Estonia, Helsinki

Piel.Łotwa.s.1Autokarowa Pielgrzymka BIAŁE NOCE
Litwa, Łotwa, Estonia, Helsinki


Termin: 13-19.07.2018*

Wilno – Ryga – Tallin – Helsinki – Góra Krzyży – Szydłowo – Kowno

Przy zapisach wpłacamy zaliczkę: 300zł.

W maju: 750 zł.

W czerwcu: 750 zł.

 * Uwaga - nastąpiła zmiania terminu!

Ulotka z planem.

Wspólnota Krwi Chrystusa - Kazanie ks. Daniel Mokwa CPPS

wkcJezus uzdrawia i wypędza złe duchy Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. (Mk 1,29-39) 

Posłuchaj.

Spotkania dla rodziców - ważne!

informacja dla rodzicow

We wtorek, 6 lutego, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 1. Komunijnych.

W poniedziałek, 12 lutego, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania.

Ewangelizacyjny Kurs Alpha w naszej parafii - zapisy

alpha logo 2Kurs Alpha to ewangelizacyjne spotkania ludzi poszukujących Boga w swoim życiu. Jeżeli szukasz Boga, chcesz pogłębić swoją wiarę lub po prostu chcesz się spotkać i porozmawiać o wierze zapraszamy Cię! Przeżyj z nami wydarzenie, które zmienia serca ludzi na całym świecie. Nasze spotkania rozpoczną się 5 marca 2018r. W kolejne poniedziałki o godz. 19.00 będziemy się spotykać, aby rozmawiać o Sobie, Bogu, Kościele. Nie może Ciebie zabraknąć, zapisz się przez poniższy formularz;)

Do zobaczenia 5 marca o 19.00 w Domu Katechetycznym przy ul. Katowickiej 3 w Kluczborku.

Kto zaprasza? Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

 Zapisy już się zakończyły. Zapraszamy do następnej edycji.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2018

Izrael s.1Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w dniach 3-10 października 2018. W czasie pielgrzymki nawiedzimy miejsca takie jak: Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska, Betania, Jerozolima i wiele innych miejsc związanych z ziemskim życiem Pana Jezusa. Koszt 3450zł + 100 USD (dolarów). Zapisy wraz z wpłatą zaliczki (500zł) do końca marca. Zapisy przyjmuje i informacji szczegółowych udziela ks. Łukasz Waligóra - wikariusz parafii NSPJ.

 

Ulotka s. 1.

Ulotka s. 2

Podsumowanie kolędy - kazanie ks. Bernard

kolędaPosłuchaj kazania.

 

 

Tekst Kazania: 

Pwt 18, 15-20;1 Kor, 7, 32-35; Mk 1, 21-28;                                                  

Kluczbork, 28. 01. 2018 r. IV Niedziela Zwykła B

Pokłosie kolędowe

 

 

PROBLEMY PARAFII Z PERSPEKTYWY KOLĘDY

 

         Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,

 1.tydzień temu, w ub. sobotę (20 stycznia) zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę w południowej części naszej parafii (jak wiemy co roku odwiedzamy połowę naszej parafii, choć ta obecna, południowa, jest nieco większa). Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie nas do Waszych domów i mieszkań, a więc do pewnej intymności Waszego codziennego życia, za otwarte drzwi i serca; za wyznanie wiary w Chrystusa i potwierdzenie swojej przynależności do parafii. Dziękujemy za wspólną modlitwę i chwile rozmów, oczywiście zawsze za krótkie; może też nie zawsze na temat, którego oczekiwalibyśmy i który nas interesuje. Dziękujemy także za złożone podczas kolędy ofiary na ogrzewanie naszego kościoła (20. 860, zł.) oraz na remont Domu Katechetycznego. Do tych podziękowań dołączamy też słowa wdzięczności za Wasz kolędowy dar dla duszpasterzy, złożony w niedzielę 14 stycznia i przy innych okazjach.

Czytaj więcej...