parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Potomek obiecany Dawidowi - kazanie ks. Bernard

zwiastowanie BotticelliW szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)

 

Posłuchaj.

30-LECIE FZŚ REGIONU OPOLE – GLIWICE

image025125 listopada br. nasz Region Opole – Gliwice na Górze św. Anny bardzo uroczyście przeżywał 30 lat swojego powołania.

Sięgnijmy do kronik ówczesnej rzeczywistości i historii. Po Soborze Watykańskim II została zmodyfikowana Reguła tzw. wówczas III Zakonu Franciszkańskiego. Od 1978 r. zgodnie z nową Regułą III Zakon przyjął nazwę Franciszkański Zakon Świeckich, podlegający opiece duchowej I Zakonu. Mimo to, że świętujemy 30-lecie powołania nie znaczy, że istnieje ten zakon na naszych ziemiach dopiero 30 lat. Niektóre wspólnoty istnieją ponad 200 lat. W tym roku jedna ze wspólnot obchodziła 150 lat swego istnienia. Od 30 lat na naszych ziemiach  zostały wprowadzone nowe struktury oparte na Regule i Konstytucjach. Mija 30 lat od powołania naszego Regionu, obejmującego diecezję opolską i część diecezji gliwickiej. Na początku było nas w zakonie ponad 2000 osób w 98 wspólnotach, w obecnej dość trudnej rzeczywistości jest nas ok. 1250 osób w 70 wspólnotach, uważam, że to dużo.

Zobacz zdjęcia.

Czytaj więcej...

Spowiedź przedświąteczna.

Franciszek spowiedz2Zapraszamy do spowiedzi przedświątecznej.

Spowiedź jest dla odważnych!

 

Sobota (16.12)

Od godz. 16.00 do godz. 19.00

 

Poniedziałek (18.12.) – Środa (20.12.)

Od godz. 6.20 do godz. 8.00 oraz od godz. 16.00 do godz. 19.00

 

Czwartek (21.12.), Piątek (22.12.)

Od godz. 6.20 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 do godz. 19.00

 

Sobota (23.12.)

Od godz. 6.20 do godz. 11.00 oraz od godz. 15.00 do godz. 19.00

 

Wiemy, że łaska buduje na naturze, dlatego warto się przygotować jak najlepiej. Kilka punktów:

  1. Przyjść nie w czasie, ani tuż przed Mszą św. W czasie Mszy, jest głośno i często denerwujemy się, że nie nic w konfesjonale nie słychać.
  2. Warto przyjść wcześniej, aby ksiądz znienacka nie wyszedł na nabożeństwo, a także im wcześniej przejdziemy do spowiedzi mamy pewność, że ksiądz będzie miał więcej siły do słuchania.
  3. Po wypowiedzeniu grzechów, warto przyłożyć ucho do kratki konfesjonału, podobnie jak to robi ksiądz w czasie słuchania spowiedzi – lepiej wtedy słychać. Schylona głowa i patrzenie na księdza utrudnia wsłuchanie się w pouczenie.
  4. Tyle spraw „technicznych”. Warto pomodlić się o dobrą spowiedź.
  5. W przygotowaniu warto skorzystać z rachunku sumienia. Zobacz tutaj.

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA Radujcie się! Pan jest blisko

a. Czaja

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Radujcie się!

Pan jest blisko Drodzy Diecezjanie! Wyjątkowo krótki jest tegoroczny Adwent. Już za tydzień usiądziemy wszyscy do stołu wigilijnego. Natomiast dziś, 17 grudnia, jak co roku, rozpoczynamy czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Ponieważ jest to III niedziela Adwentu, tzw. Niedziela Gaudete, brzmią nam słowa wezwania: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko”. W ten sposób Kościół zwraca uwagę na tajemnicę bliskości i stałej obecności Pana pośród nas, dając do zrozumienia, za świętym Pawłem, że nawet w najtrudniejszych momentach życia jest to zawsze powód do radości. Ponadto Apostoł radzi: „w każdym położeniu dziękujcie”, „nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17-18).

Czytaj więcej...

Prostujcie drogi Panu - kazanie ks. Tomasz J.

image0041Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. (J 1,6-8.19-28)

Posłuchaj.

Adwentowe czuwanie dla młodzieży w Kraskowie

image0031

Szpik dla Artura w naszej parafii.

dla Artura szpik

Św. Mikołaj w naszej parafii

wity mikoaj z miry 1 20151206 1698307953

Św. Mikołaj pisał do duszpasterzy, że i w tym roku zamierza do nas przybyć!

Św. biskup z Miry pisał, że będzie w środę na Mszy św. roratniej o godz. 17.00 i chce zobaczyć wszystkie dzieci z parafii! Chyba coś na ten czas przygotowuje... 

To jednak nie koniec jego wizytu u nas.

Rodziców, którzy chcą aby Mikołaj spotkał się z ich dziećmi zapraszamy, żeby we wtorek (5 grudnia) po Mszy św. roratniej przyszli do Domu katechetyczego. Do godz. 20.00 rodzice z Przedszkola Dzieci Bożych będą tam przygotowywać miejsce spotkania ze świętym. Będzie można wtedy przynieść "co trzeba". Mikołaj będzie tam w środę po Mszy  św. roratniej. Przekażcie znajomym, ale w dyskrecji przed dziećmi!

Jezus Król służy nam i otwiera oczy - kazanie ks. Łukasz

Jezus ze zdjęćChrystus będzie sądził z uczynków miłości Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”. (Mt 25,31–46) 

Posłuchaj.

Rekolekcje adwentowe - plan i nagrania

image0011

W czasie Mszy o godz. 7.00 nie będzie skrótu z nauki ogólnej. 

 

Kazanie z pierwszego dnia rekolekcji: posłuchaj

Nauka stanowa dla małżeństw i rodziców. Rekolekcje adwentowe. ks. J. Waloszek: posłuchaj.

Kazanie z wtorku: posłuchaj.

Kazanie ze środy: posłuchaj.