parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie

20 lecie ŚDS11 stycznia o godz. 10:30 w naszej parafii odbyła się msza św. w intencji uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie, którą rozpoczęli obchody 20-lecia istnienia ośrodka. Ks. proboszcz odprawił liturgię i wygłosił przepiękne słowo Boże. Całość została wzbogacona odczytaniem liturgii słowa, śpiewem psalmu oraz ofiarowaniem darów przez pracowników i uczestników.

Zobacz zdjęcia.

Adoracja przy żłóbku ADŚ w Borkach Wielkich

ADŚ w Borkach przy źłóbkuJak co roku  Franciszkański Zakon Świeckich w pierwszą niedzielę stycznia organizuje wyjazd autokarowy do Borek Wielkich na Adorację przy żłóbku. O godz. 15.00 przywitał nas bardzo serdecznie w boreckim kościele Gwardian o. Salezy w obecności o. Justyna (wcześniejszego asystenta Regionu Opole-Gliwice) oraz oo. franciszkanów wraz z ich sześcioma nowicjuszami.  Następnie o. Justyn wygłosił konferencję nawiązującą do św. Franciszka z Asyżu i bł. Anieli Salawy w roku duszpasterskim: „Duch, który umacnia miłość”. Na ołtarzu stały relikwie bł. Anieli patronki FZŚ w Polsce, które peregrynują po naszym całym Regionie Opole-Gliwice, w Kluczborku już były, a teraz spotykamy je tutaj, co jest dla nas wielką łaską. Takim mocnym punktem naszych spotkań przy żłóbku jest zawsze koncert kolędowy, jasełka lub śpiew chórów. Tym razem o. Justyn zaprosił dla nas duet Tomka  i Sandry z pięknie wyśpiewanymi  kolędami przy bisach. S. Maria Brzózka w swoim słowie przypomniała o haśle roku duszpasterskiego, roku św. Józefa w formacji wspólnot FZŚ naszego rejonu a także  w imieniu Przełożonej  Regionalnej i całej Rady  Regionu złożyła życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. W sposób szczególny prosiła o przekazanie życzeń i pozdrowień chorym w wspólnotach. Po Adoracji Najświętszego Sakramentu w tle przepięknej szopki betlejemskiej z Jezusem tonącym w promieniach, wszyscy podeszli do ucałowania relikwii bł. Anieli Salawy. Następnie ojcowie jak zawsze zaprosili nas do franciszkańskiego refektarza gdzie we wspólnocie, radości, przy poczęstunku w dalszym ciągu kolędowaliśmy  przy dźwiękach gitary s. Uli. Dziękowaliśmy ojcom, braciom i siostrom za ten braterski wspólnie spędzony czas. A w drodze powrotnej panowała radość, modlitwa, świadectwa  i śpiew.

Z franciszkańskim pozdrowieniem    Pokój i Dobro!   s.Maria

Zobacz zdjęcia.

EPIFANIA - NA SUMIE PARAFIALNEJ

Epifania 2018Na wzór św. Wincentego Pallottiego i powstałego Pobożnego Zjednoczenia, u nas w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku Wspólnota NSPJ - Miłosierdzia Bożego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego świętuje od kilku lat Epifanię. W tym roku odbyła się uroczysta Eucharystia na sumie pod przewodnictwem naszego opiekuna duchowego w parafii, proboszcza ks. dr Bernarda Jurczyka, w koncelebrze z wikarym ks. Łukaszem Knosalą. Epifania to objawienie Boga, który stał się człowiekiem, kłaniają mu się Mędrcy ze wschodu.

Na początku Mszy św. ks. Proboszcz podszedł  z kadzidłem do stajenki i okadził Dzieciątko Jezus. Do czytań, psalmu responsoryjnego, modlitwy wiernych i darów ołtarza z komentarzem, podchodzili nasi członkowie zaangażowanych wspólnot misyjnych.: Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Koła Misyjnego, ADŚ - Misjonarzy Św. Rodziny, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Modlitwa wiernych zawierała prośby do Boga za cały Kościół św., który jest misyjny, aby głosił Ewangelię  i objawiał Chrystusa na wszystkich krańcach świata. Za Ojca św., kapłanów, opiekunów wspólnot i całe Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, za  misjonarzy i misjonarki, za wszystkie dzieła misyjne Kościoła,  naszej parafii oraz za zmarłych. 

Czytaj więcej...

Powołanie do bycia uczniem - kazanie ks. Tomasz J.

powolPiAJan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr. (J 1, 35-42)

Posłuchaj.

Chrzest Jezusa- kazanie ks. Tomasz D.

chrzest JezusaJan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. (Mk 1,6b-11)

Posłuchaj.

Dary Mędrców - kazanie ks. Tomasz J.

trzech KróliGdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:  A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. (Mt 2,1-12)

Posłuchaj.

Zaproszenie na spektakl Jesus Christ Superstar

JesusCh.SuperZapraszamy wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Rozrywki do Chorzowa na spektakl - musical pt. Jesus Christ Superstar. Wyjazd 24.01.2018 o godz. 16:00 z parkingu przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, powrót około 24:00. Jest jeszcze kilka wolnych biletów w cenie: - Balkon boczny - 52zł Balkon środkowy - 68zł.

Zapisy u księdza Tomasza Daniły, lub w zakrystii.

Boże błogosławieństwo - kazanie ks. Łukasz

3.15 jezus avondzon Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. (Łk 2,16-21) 

Podsumowanie 2017r. - kazanie ks. Bernard

image0791Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. (Łk 2,22-40)

Posłuchaj.

Przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej

image05118 grudnia o godz. 16.00 podczas Mszy św. odbyło się przyjęcie 8 członków do Rycerstwa Niepokalanej. Mszę św. sprawował ks. Proboszcz Bernard Jurczyk, wygłosił również na tę okazję Słowo Boże. Po Homilii kandydaci wystąpili przed ołtarz i po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrazili prośbę o przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej według deklaracji, by stać się  własnością Królowej nieba i ziemi:

„O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego na rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła mnie użytecznym narzędziem do jak największego rozszerzenia Królestwa Jezusowego. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.”

Bądźmy pewni, że pod płaszczem Maryi Niepokalanej nikt nie zginie, bo Ona na to nie pozwoli. Obecnie pod płaszcz Maryi w Rycerstwie Niepokalanej w naszej parafii schroniły się 134 osoby.

Wszyscy członkowie Rycerstwa Niepokalanej 8 grudnia mogą uzyskać odpust zupełny zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

NIEPOKALANA NAJKRÓTSZĄ I NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ DO NIEBA.

Założone Rycerstwo Niepokalanej przez św. Maksymiliana Kolbego stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

Warunki przyjęcia do MI:
1. Oddanie się Niepokalanej.
2. Noszenie Cudownego Medalika (także w sercu).
3. Wpis do Księgi MI w Niepokalanowie, dlatego wcześniej należy wypełnić deklaracje, które zelatorka wysyła do Niepokalanowa.

                                                                                                                      Zelatorka:  Maria Brzózka

Więcej patrz: Rycerstwo Niepokalanej