parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (terminy 2018r.)

bierzmowanie dorosłychW parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku rozpoczynają się kursy przygotowujące dorosłych z rejonu kluczborskiego do bierzmowania w katedrze opolskiej w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Spotkania odbywać się będą zawsze w czwartki o godz. 18.30 w Domu Katechetycznym przy ul. Katowickiej 3, w następujących terminach.

1. kurs przed bierzmowaniem w sobotę przed III Niedzielą Wlk. Postu (3. 03. 2018 r.): 1. 02.; 8. 02.; 15. 02.; 22. 02. i 1. 03.;

 2. kurs przed bierzmowaniem w sobotę przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego (19. 05. 2018 r.): 12. 04.; 19. 04.; 26. 04.; 10. 05. i 17. 05.;

 3. kurs przed bierzmowaniem w sobotę przed III Niedzielę Adwentu (15. 12. 2018 r.): 15. 11.; 22. 11.; 29. 11.; 6. 11. i 13. 12;

Statystyka po-kolędowa 2018

ludzie w kościele

STYCZEŃ 2018

/POŁUDNIOWA CZĘŚĆ PARAFII/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liczba osób:          6.187   (miasto – 5177, wioski[1] – 1010)   

          

  Liczba rodzin:       2.240    (miasto – 1905, wioski[2] – 335)

 

 Kolędy nie przyjęły 634 rodz., co stanowi 28,3%

Seniorzy: (rocznik 1948 i starsi) – dot. południowej cz. parafii

820  co stanowi 13, 25%

w tym  90-latków : 61 

rodz. wielodzietne: (4 dzieci lub więcej do 18 lat włącznie) 7

małżeństwa ze śl. kościelnym:                1.222

małż. bez śl. kościelnego:                          204

małż. rozbite przez rozwód, separację:      133

                  

Czytaj więcej...

20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie

20 lecie ŚDS11 stycznia o godz. 10:30 w naszej parafii odbyła się msza św. w intencji uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie, którą rozpoczęli obchody 20-lecia istnienia ośrodka. Ks. proboszcz odprawił liturgię i wygłosił przepiękne słowo Boże. Całość została wzbogacona odczytaniem liturgii słowa, śpiewem psalmu oraz ofiarowaniem darów przez pracowników i uczestników.

Zobacz zdjęcia.

Adoracja przy żłóbku ADŚ w Borkach Wielkich

ADŚ w Borkach przy źłóbkuJak co roku  Franciszkański Zakon Świeckich w pierwszą niedzielę stycznia organizuje wyjazd autokarowy do Borek Wielkich na Adorację przy żłóbku. O godz. 15.00 przywitał nas bardzo serdecznie w boreckim kościele Gwardian o. Salezy w obecności o. Justyna (wcześniejszego asystenta Regionu Opole-Gliwice) oraz oo. franciszkanów wraz z ich sześcioma nowicjuszami.  Następnie o. Justyn wygłosił konferencję nawiązującą do św. Franciszka z Asyżu i bł. Anieli Salawy w roku duszpasterskim: „Duch, który umacnia miłość”. Na ołtarzu stały relikwie bł. Anieli patronki FZŚ w Polsce, które peregrynują po naszym całym Regionie Opole-Gliwice, w Kluczborku już były, a teraz spotykamy je tutaj, co jest dla nas wielką łaską. Takim mocnym punktem naszych spotkań przy żłóbku jest zawsze koncert kolędowy, jasełka lub śpiew chórów. Tym razem o. Justyn zaprosił dla nas duet Tomka  i Sandry z pięknie wyśpiewanymi  kolędami przy bisach. S. Maria Brzózka w swoim słowie przypomniała o haśle roku duszpasterskiego, roku św. Józefa w formacji wspólnot FZŚ naszego rejonu a także  w imieniu Przełożonej  Regionalnej i całej Rady  Regionu złożyła życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. W sposób szczególny prosiła o przekazanie życzeń i pozdrowień chorym w wspólnotach. Po Adoracji Najświętszego Sakramentu w tle przepięknej szopki betlejemskiej z Jezusem tonącym w promieniach, wszyscy podeszli do ucałowania relikwii bł. Anieli Salawy. Następnie ojcowie jak zawsze zaprosili nas do franciszkańskiego refektarza gdzie we wspólnocie, radości, przy poczęstunku w dalszym ciągu kolędowaliśmy  przy dźwiękach gitary s. Uli. Dziękowaliśmy ojcom, braciom i siostrom za ten braterski wspólnie spędzony czas. A w drodze powrotnej panowała radość, modlitwa, świadectwa  i śpiew.

Z franciszkańskim pozdrowieniem    Pokój i Dobro!   s.Maria

Zobacz zdjęcia.

EPIFANIA - NA SUMIE PARAFIALNEJ

Epifania 2018Na wzór św. Wincentego Pallottiego i powstałego Pobożnego Zjednoczenia, u nas w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku Wspólnota NSPJ - Miłosierdzia Bożego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego świętuje od kilku lat Epifanię. W tym roku odbyła się uroczysta Eucharystia na sumie pod przewodnictwem naszego opiekuna duchowego w parafii, proboszcza ks. dr Bernarda Jurczyka, w koncelebrze z wikarym ks. Łukaszem Knosalą. Epifania to objawienie Boga, który stał się człowiekiem, kłaniają mu się Mędrcy ze wschodu.

Na początku Mszy św. ks. Proboszcz podszedł  z kadzidłem do stajenki i okadził Dzieciątko Jezus. Do czytań, psalmu responsoryjnego, modlitwy wiernych i darów ołtarza z komentarzem, podchodzili nasi członkowie zaangażowanych wspólnot misyjnych.: Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Koła Misyjnego, ADŚ - Misjonarzy Św. Rodziny, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Modlitwa wiernych zawierała prośby do Boga za cały Kościół św., który jest misyjny, aby głosił Ewangelię  i objawiał Chrystusa na wszystkich krańcach świata. Za Ojca św., kapłanów, opiekunów wspólnot i całe Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, za  misjonarzy i misjonarki, za wszystkie dzieła misyjne Kościoła,  naszej parafii oraz za zmarłych. 

Czytaj więcej...

Powołanie do bycia uczniem - kazanie ks. Tomasz J.

powolPiAJan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr. (J 1, 35-42)

Posłuchaj.

Chrzest Jezusa- kazanie ks. Tomasz D.

chrzest JezusaJan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. (Mk 1,6b-11)

Posłuchaj.

Dary Mędrców - kazanie ks. Tomasz J.

trzech KróliGdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:  A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. (Mt 2,1-12)

Posłuchaj.

Zaproszenie na spektakl Jesus Christ Superstar

JesusCh.SuperZapraszamy wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Rozrywki do Chorzowa na spektakl - musical pt. Jesus Christ Superstar. Wyjazd 24.01.2018 o godz. 16:00 z parkingu przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, powrót około 24:00. Jest jeszcze kilka wolnych biletów w cenie: - Balkon boczny - 52zł Balkon środkowy - 68zł.

Zapisy u księdza Tomasza Daniły, lub w zakrystii.

Boże błogosławieństwo - kazanie ks. Łukasz

3.15 jezus avondzon Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. (Łk 2,16-21)