Anioł Pański

aniolPanskiZAPRASZAMY DO MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI

 

Angelus Domini

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

P.: Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
W.: Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

P.: Ecce ancilla Domini.
W.: Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena...

P.: Et Verbum caro factum est.
W.: Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena,...

P.: Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
W.: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

P.: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.

W.: Amen.

P.: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
W.: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

P.: Requiem aeternam dona eis, Domine.
W.: Et lux perpetua luceat eis.
P.: Requiescant in pace.
W.: Amen.

 

Modlitwa Anioł Pański

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...

P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P:. Niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.