IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 15.03.2015r.

Intencje mszalne od 16.03 do 22.03.2015 r.

Poniedziałek – 16 marca   Iz 65,17-21; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Ps 130,5.7; J 4,43-54
6:15 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Teresą i Janem oraz z prośbą za ++ rodziców, teściów i z rodziny obu stron.
7:00 Za ++ Zofię i Józefa Olechno, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 W In. Wspólnoty Męki Pańskiej i Róży Różańcowej Agnieszki Maryniak z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla członków i ich rodzin oraz za ++ z tej wspólnoty i ich rodzin.
18:00 Za + Józefa Strzelec (intencja ofiarowana od chrzestnego z rodziną).
Wtorek – 17 marca   Ez 47,1-9,12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; J 4,42.15; J 5,1-3a.5-16
6:15 Za ++ Jana i Leontynę, + Kazimierza Duzinkiewicza, ++ dziadków z obu stron, ++ Jadwigę Rech i Józefę Rasiewicz oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
7:00 Za ++ Agnieszkę i Franciszka Gawlita, ++ rodziców Marie i Karola Staś z dwoma synami i córkę, ++ dwóch szwagrów i za ++ z pokrewieństwa obu stron.
18:00 Za + Franciszka Gazda, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny.
18:00 Za + męża i ojca Kazimierza Szczepanik w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
Środa – 18 marca Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13cd-14.17-18; J 11,25a.26; J 5,17-30
6:15 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże światło Ducha Świętego dla wnuków i ich rodziców.
7:00 Za + męża Jana Sułot w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże  w rodzinie.
18:00 Za + syna Jana Adamskiego w dniu urodzin, + męża Bernarda, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
18:00 Za ++ rodziców Bernadetę i Jana Góralewicz, + córkę Małgorzatę, ++ siostrzeńców Jana i Ryszarda oraz za ++ z rodziny obu stron.
Czwartek – 19 marca – Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.  
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rz 4,13.16-18.22; Ps 84,5; Mt 1,16.18-21.24a (Łk 2,41-51a)
6:15 Za ++ rodziców Anielę i Józefa, ++ braci Kaspra, Juliana i Adama, + siostrę Teresę, ++ z rodziny obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
7:00 Za ++ rodziców Teodorę i Józefa Kamińskich, ++ teściów Karolinę i Karola Korbel, + męża Mieczysława, ++ rodzeństwo i z rodziny obu stron.
18:00 W święto patronalne Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci za wstawiennictwem św. Józefa w int. Wspólnoty, ++ członków oraz za ks. opiekuna.
18:00 Za + męża Józefa Nowakowskiego w dniu imienin, + zięcia Zbigniewa Klicha, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Piątek – 20 marca    Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-23; J 6,63b.68b; J 7,1-2.10.25-30
6:15 W intencji Parafian.
7:00 Za + Marię Utta i + bratową Stanisławę oraz za ++ z rodziny obu stron.
9:00 Za ++ Józefę i Mikołaja, ++ Jadwigę, Anielę, Jolantę i Krzysztofę Janowicz, + Annę Manugiewicz, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + syna i brata Waldemara Kraft w 1 rocznicę śmierci, + męża i ojca Józefa oraz za ++ z rodziny obu stron.
Sobota – 21 marca    Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9bc-12; J 3,16; J 7,40-53
6:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Władysława i ich rodzeństwo, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
17:00 W języku niemieckim: Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad rodzinami Wodara i Czarny.
18:30 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Marią w 77 rocznicę urodzin oraz nas Jarosławem i Agnieszką w 4 rocznicę ślubu.
 2. Za ++ rodziców Józefa i Helenę Rajczyk, ++ rodziców Kazimierę i Stanisława Zwolińskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 3. Za + Tadeusza Kunc w 30 dniu po śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 4. Za + ojca Józefa z okazji imienin i w rocznicę śmierci, + mamę Antoninę, ++ teściów Annę i Franciszka, + siostrę Janinę, ++ brata, Stanisława, szwagra Władysława i za ++ z rodziny obu stron.
V Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca
7:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad Weroniką w 18 rocznicę urodzin i Wiktorią w 15 rocznicę urodzin oraz z prośba o potrzebne łaski w rodzinie.
8:30 Za + Marię Utta, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla mamy Janiny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
8:30 Za ++ Stefanię i Wiktora Wielki, + Jerzego, ++ z pokrewieństwa, ++ Martę i Józefa o szczęśliwe rozwiązanie dla Kornelii.
10:00 Za + córkę Kazimierę Ślesińską w 35 rocznicę śmierci, + córkę Stanisławę, + zięcia Stanisława, ++ Marię, Józefa i Jakuba, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10:00 Za + ojca Jana Bajrak w 1 rocznicę śmierci, + mamę Annę i za ++ z rodziny obu stron.
12:00 Za + mamę Teresę Mendel w 5 rocznicę śmierci, + Mieczysława Mendel, ++ z rodziny oraz z prośbą     o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
15:00 Intencje wspólne:
 1. W intencji Róży Różańcowej p. Jadwigi Mazur, prosząc o zdrowie, bł. Boże dla wszystkich członków, a szczególnie dla Barbary Mrożek oraz za + Eleonorę Gaweł.
 2. Do MB Uzdrowienia Chorych o powrót do zdrowia Ani Bednarskiej i o łaskę wiary dla Michała.
 3. Za + Helenę Majer w 20 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Majerów, Szpulaków, Pietrasów i Jędrzejewskich, a także z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach.
 4. Za + męża Ewalda Dawid, + szwagra Józefa, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
 5. Za + męża Jarosława Bodnaruś, ++ rodziców Marię i Mikołaja, + brata Kazimierza Topornickich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 6. Za + Jerzego Jakimowicz w 25 rocznicę śmierci, + syna Ziemowita, ++ z rodziny Wilczyńskich i Jakimowicz.
 7. Za + Zbigniewa Gadziałowskiego w 30 dniu po śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 8. Za + Józefa Olejnika (intencja ofiarowana od Grzegorza z rodziną).
 9. Za + męża Stanisława Korczaka w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców i z rodziny obu stron, + brata Henryka i + Józefa Gadzieckiego oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 10. Za + męża Erwina Saul w 30 dzień po śmierci za ++ rodziców i z rodziny obu stron.
 11. Za + mamę Hildegardę Pianka w 5 rocznicę śmierci, + ojca Gerarda i + Elżbietę Biskup.
 12. Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Horisznych, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Horisznych i Plutów.
 13. Za + ojca Józefa Sałdak, + kuzyna Józefa Paszko, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
 14. Za + doktora Jerzego Sygulla.
 15. Za ++ rodziców Jana i Franciszkę, + brata Wacława Tworkowskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 16. Za ++ Melanię, Adama, Bolesława i Zofię Łago, + Jana Mazur, + Irenę, Wilhelma i Ingrid.
 17. Za ++ Łucję i Leona Faciejew, + Władysława i Idę Wincierz.
19:00 Za ++ rodziców Walerię i Józefa Kwacz, + Józefa Król, ++ Julię i Józefa Król, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
9:30 W Ligocie Górnej: Za + ojca Stanisława w 30 rocznicę śmierci, + matkę Marię Kulbaka, + męża Bronisława, ++ rodzeństwo i z rodziny obu stron.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 08.03.2015r.

Intencje mszalne od 09.03 do 15.03.2015 r.

Poniedziałek – 9 marca   2 Krl 5,1-15a; Ps 42,2-3; 43,3-4; Ps 130,5.7; Łk 4,24-30
6:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za intencje Bogu wiadome.
7:00 Za ++ Wiktorię, Józefa, Jadwigę, Dariusza, Romana Ogórek oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
18:00 Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Cielek, ++ Antoninę i Władysława Promnych, + brata Stanisława, + siostrę Krystynę z mężem i synem, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + siostrę Janinę Szewczuk, + Mirosławę Kocięba, ++ z rodziny obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – 10 marca   Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-7bc.8-9; Jl 2,13; Mt 18,21-35
6:15 Za + Józefa Olejniczaka.
7:00 Za + żonę Krystynę Choczaj w dniu urodzin i imienin.
18:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Emiliana Dziwińskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + Zdzisława Mazura w 1 rocznicę śmierci.
Środa – 11 marca Pwt 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; J 6,63b.68b; Mt 5,17-19
6:15 Za ++ Irenę i Władysława, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
7:00 Za + Janinę Żerko w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
18:00 Za ++ rodziców Bronisławę w 26 rocznicę śmierci i Stanisława Makuch, ++ wnuków, rodzeństwo z rodzinami oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
18:00 Za + Edwarda Nowaka w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron, + Stefana Lorenc oraz z prośbą     o zdrowie, bł. Boże w rodzinie i o szczęśliwy przebieg operacji dla Anny.
Czwartek – 12 marca    Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Jl 2,13; Łk 11,14-23
6:15 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla Urszuli Wieloch.
7:00 Za + męża Józefa Grzegorzek w dniu urodzin, ++ rodziców i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za ++ rodziców Jana i Rozalię Lasota, ++ Józefa i Władysława Strózik, + córkę Alicję, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za ++ Zbigniewa, Tadeusza i Zygmunta Bielawskich, ++ Marcelę, Jana i Józefa Worobij, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Piątek – 13 marca   Oz 14,2-10; Ps 81,6c-11ab.14.17; Mt 4,17; Mk 12,28b-34
6:15 Za + Dawida Litner w 6 miesięcy po śmierci.
7:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Lidią z okazji 55 rocznicy urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
9:00 Za + Krystynę Kasperską, + brata Zdzisława w 27 rocznicę śmierci, ++ rodziców i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + Tomasza Jaroszczaka w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Rozalię i Piotra, + brata Emila i za ++ z rodziny obu stron.
Sobota – 14 marca     Oz 6,1-6; Ps 51,3-4.18-21a; Ps 95,8ab; Łk 18,9-14
6:15 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Gertrudy Pokutta w dniu 91 rocznicy urodzin.
7:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Hieronima Lisurek, ++ Martę i Pawła Niesłony i za ++ z pokrewieństwa.
17:00 W języku niemieckim: Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla syna Ryszarda z okazji kolejnej rocznicy urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
18:30 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Janiną w 75 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w rodzinie.
 2. Za + ojca Władysława i + matkę Anastazję, ++ braci Józefa i Ryszarda Petela, + siostrę Helenę ze szwagrem Romanem Pielawskimi, + Marcina oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 3. Za ++ Marię i Franciszka i + męża Eugeniusza Olkuskiego, + Józefa, Annę i Stefana, + Alicję Jaros, ++ Teodorę i Andrzeja Owczarek oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 4. Za ++ rodziców Annę i Alojzego Siniawa, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.
 5. Za + brata Piotra Janickiego w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 6. Za + Kamila w 30 dniu po śmierci.
 7. Za + Helenę Kaczmarek w 30 dniu po śmierci i ++ z rodziny obu stron.
 8. Za + Helmuta Walczoka w 30 dniu po śmierci, + jego syna Erwina i za ++ z rodziny obu stron.
 9. Za + męża Grzegorza Stefaniszyna, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Janiny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
 10. Za + Józefa Olejnika (intencja ofiarowana od Lecha Sobeckiego z rodziną).
 11. Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Pietrucha, ++ Józefę i Jana Wiśniewskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
IV   Niedziela Wielkiego Postu - Laetare - 15 marca
7:00 Za + mamę Krystynę z okazji imienin, + ojca Stanisława Bartoszewskich, ++ dziadków i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Weroniki w dniu kolejnej rocznicy urodzin.
8:30 Za + męża Franciszka Poremba w rocznicę urodzin, ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Kowalczyk, ++ z rodzin Poremba, Kucierajter, Grzemba oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
8:30 Za ++ Janinę i Apolinarego Kowalskich.
10:00 Jubilaci małżeńscy.
10:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Szczepana, + siostrę Katarzynę, + męża Franciszka, + brata Karola, + męża Michała, ++ teściów Marie i Macieja z rodziny Antoszczyszyn, Zapotoczny i Mazepa oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
12:00 Za ++ rodziców Stefanię i Zygmunta, + brata Jerzego, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o bł. Boże w rodzinie.
15:00 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Barbarą w dniu kolejnej rocznicy urodzin i o łaski potrzebne w rodzinie.
 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Marii Popowicz w 93 rocznicę urodzin.
 3. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad synami Jackiem i Mariuszem z ich rodzinami i nad siostrą Anną i całą rodziną.
 4. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Józefem Płaza w 80 rocznicę urodzin.
 5. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Marka Boguś w 50 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
 6. W intencji Ewy i całej rodziny z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB.
 7. Za + Marię Maciążka w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 8. Za + Edmunda Struzik (intencja ofiarowana od parafian z Ozimka).
 9. Za + Apolonię Gerlic w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 10. Za + Eugeniusza Olkuskiego i za ++ z rodziny obu stron (intencja ofiarowana od szwagierki Barbary).
 11. Za + Kazimierza Szczepanika w 1 rocznicę śmierci (intencja ofiarowana od przyjaciół).
 12. Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kobiałka w 30 rocznicę śmierci, + siostrę Helenę, + brata Stanisława i + bratową Adelę, ++ teściów i rodzeństwo.
 13. Za ++ mężów i ich rodziców, + bratową Marię, ++ rodziców Uszyckich i Nawrot, dusze w czyśćcu cierpiące.
 14. Za + Józefa Olejnika (intencja ofiarowana od Lidii z rodziną).
 15. Za + Eugeniusza Tokar w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 16. Za + brata Czesława Bednarz w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz z prośbą  o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 17. Za + Elżbietę Mstowską – Kinder (intencja ofiarowana przez ciocię Kazimierę).
 18. Za + Helenę Kaczmarek (intencja ofiarowana przez Różę Różańcową p. Agnieszki Maryniak).
19:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Teresę Feduniewicz, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
9:30 W Ligocie Górnej: Za ++ rodziców Marię i Jana Wołoszyn, ++ Rozalię i Jana Dąbrowskich, + męża Stefana, ++ rodzeństwo i z rodziny obu stron.