XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2017r.

Intencje mszalne od 11 września do 17 września 2017 r.

Poniedziałek 11 września

6:15

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i bł. Anieli Salawy w całej rodzinie Romana i Jerzego i za ++ z rodziny obu stron,

7:00

Za ++ rodziców tatę Stanisława z okazji imienin, + mamę Halinę Mróz, ++ dziadków Jadwigę i Józefa Mróz, + Kazimierza i Helenę, ++ z rodziny obu stron i o bł. Boże w rodzinie.

18:00

1. Dziękczynna w intencji Marii, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB dla niej i dzieci, wnuków i całej rodziny.

2. Za + Stefana Dworaczek i za ++ rodziców.

Wtorek– 12 września

6:15

Za + syna Dawida Litner w 3. rocznicę śm.

7:00

Za + córkę Teresę Bieniosek, + ojca Józefa, ++ z pokrewieństwa obu stron i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

18:00  

1. Za + męża Antoniego Witulskiego w 10 r. śm., + Urszulę w 24 r. śm., ++ z rodziny Witulskich, Olków, Szablewskich, ++ Satnisława Chocaj w 28 r, śm. i + Krystynę Chocaj 2 r. śm. oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

2. Za + mamę Helenę Gach w 15 r. śm., + ojca Bogumiła, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

Środa 13 września – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła

6:15

Za ++ rodziców Mariannę i Bolesława Rzepka, + Annę i Pawła Wilk, szwagra Jana, ++ Eugenię i Stanisława, + bratową Marię i o bł. Boże w rodzinie.

7:00

Za + brata Jerzego, ++ rodziców Stefanię i Zygmunta, ++ z rodziny obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

1. Za + ojca Józefa Kopeć w 1 r. śm., + mamę Teresę, + siostrę Jadwigę i za ++ z rodziny.

2. Za + ojca Wiktora w 25 r. śm., + matkę Agnieszkę Kowalczyk, + Franciszka Poremba, ++ z rodzin Kowalczyk, Grzemba, Kucierajter i o zdrowie bł. Boże w rodzinie.

Czwartek – 14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6:15

W intencji Parafian.

7:00

Za + mamę Wandę Maj w 1 r. śm., + ojca   Kazimierza i za ++ z rodziny.

18:00

1. Za ++ rodziców Janinę i Sylwestra Jarzyńskich, Józefa Krzysiak, Franciszkę i Edwarda Jarzyńskich, Mirosława, Walerię i Edwarda Augustynowicz oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

2. Za ++ rodziców Ryszarda i Cecylię Kłopockich, + syna Damiana, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

Piątek– 15 września - Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej

6:15

Za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00

Za + Urszulę Durka w 1. rocznicę śmierci.

9:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB w rodzinach Buczek i Nierobisz.

18:00

Za wstawiennictwem MB Bolesnej w święto patronalne Apostolstwa Dobrej Śmierci w intencji Wspólnoty jej opiekuna ks. Tomasza Daniłę oraz za Kapłanów i ++ ze Wspólnoty.

Sobota– 16 września – Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, Papieża, i Cypriana Biskupa

6:15

Za + męża i ojca Eugeniusza Bednarek w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny obu stron.

7:00

Za + Elfrydę Piwowar w 2 r. śm., ++ rodziców Rutę i Herberta Kinder, brata Ryszarda, + zięcia Dariusza, + Marcina Kinder i za ++ z rodziny obu stron.

13:00

Ślub: Sylwia Rzeżnik i Sławomir Dobis.

15:00

Ślub: Magdalena Mongieło i Tomasz Wożniak

17:00

W języku niemieckim: Za + mamę Helenę w 10 r. śm., + ojca Józefa, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

18:30

Wspólne:

1.    Za + męża Henryka Ruczaj, ++ teściów Marie i Tomasza, ++ rodziców Marię i Franciszka Syniawa, ++ z rodziny Ruczaj, Syniawa i Macowicz i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

2.    Za + Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Henryka Więcek, Ewę Bodzińską, Henryka Kolińskiego, Edwarda Kwiatkowskiego i Jana Radzin.

3.    Za + matkę Krystynę Brodzińską w 2 r. śm., + ojca Jana i za ++ rodziców

4.    Za + Fryderyka Kinder.

5.    Dziękczynna z prosba o zdrowie, bł. Boże opiekę Matki Bożej nad Genwefą i Witoldem w 50 r. ślubu i o łaski potrzebne w całej rodzinie

6.    Za ++ rodziców Walerię i Franciszka Korek, ++ Władysławę i Władysława Domagała, + siostrę Helenę, + brata Jana, szwagierkę Teresę i ++ szwagrów Stanisława i Emila

7.    Dziękczynna z prośbą o zdrowie, bł. Boże opiekę Matki Bożej nad Czesława Gajda w kolejną rocznice urodzin z prośbą o opieke Amiołów Stróżów nad wnuczkami z ok. rozpoczęcia roku szkolnego

XXIV Niedziela - 17 września

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Beatą i Michałem Grześniak w 1 r. ślubu, Kazimierę w 75 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

8:00

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny

8:30

1. Dziękczynna, błagalna w intencji Aleksandry i Rafała w 2 r. ślubu.

2. Za + męża Jana Sułot, ++ Paulinę i Stanisława tatarek, ++ Elżbietę i Wacława Sułot, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bl. Boże w rodzinie.

10:00

1. W intencji jubilatów małżeńskich:

2. Za + męża Henryka Kniejskiego, + mamę Elżbietę, ojca Czesława Kołodziej, Romana i Piotra Ślęzak, + siostrę Zofię Jurczyk i o bł. Boże, zdrowie w rodzinie.

12:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę MB nad Bartoszem Solarewicz w 15 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

15:00

Wspólne.

1.    Dziękczynna za szczęśliwe zbiory z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla wszystkich rolników i działkowiczów z Bogdańczowic.

2.    Za + męża Marka Bartłomiejczyka w 2 r. śm. oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże. Dla jego rodziców Janusza i Krystynę i dla całej rodziny o potrzebne łaski.

3.    Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Ewą, jej mężem i całą rodziną.

4.    Za + Antoniego Sidorowicz, + jego żonę Ksenię, + synową Benignę oraz wszystkich ++ córki, synów, zięciów i wnuków.

5.    Do MB Wspomożenia Wiernych z prośbą o nawrócenie i głęboką wiarę i miłość.

6.    Za ++ mężów, ich rodziców, + brata Jerzego, + bratową, za ++ z rodziny Uszyckich, + Ludwika Kasprzaka, ++ z rodziny Nawrot i Uszyckich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.    Za + ojca Eugeniusza Baj w 30 dniu po śm. + mamę Annę i za ++ z rodziny obu stron.

8.    Za + Wiktora Gazdeckiego w 1 rocznicę śmierci.

9.    Za + Andrzeja Pluta w 1 r. śm. o łaskę nieba oraz + ojca Józefa

10.  Za ++ rodziców Anielę i Tadeusza Bednarz, Katarzynę i Stanisława Ferenc, ++ z rodziny obu stron i podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

11.  Za + Adriana Ziomko w 2 r. śm.

12.  Dziękczynna, z prośba o zdrowie, bl. Boże, opiekę MB, światło Ducha św. nad synem Michałem Skowrońskim w 21 r. urodzin i o łaski w całej rodzinie.

13.  Za + ojca Józefa Skowrońskiego, ++ jego rodziców i za ++ z rodziny obu stron.

14.  Za +6 siostrę Marię Sroczyńską z okazji urodzin, ++ rodziców Sabinę i Konstantego Próba, ++ siostry, braci, + mężą, teściową i o zdrowie, bl. Boże w rodzinach Pasek i Próba.

15.  Za + męża Henryka Staniszewskiego, ++ rodziców z obu stron i z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie

16.  Za ++ rodziców Helene i Pawła Wilińskich, ++ dziadków Wandę i Zenona, + brata Bolesław z żoną, ++ z rodziny Szczygielskich

19:00

Za + męża Jana Korytnego, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Marianną w 81 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

9:30

W Ligocie Górnej: Odpust i dożynki – W intencji Parafian.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.09.2017r.

Intencje mszalne od 4 września do 10 września 2017 r.

Poniedziałek 4 września

6:15

Za ++ Mieczysława i Marię Wyczółkowskich, + żonę Stanisławę, dusze czyśćcowe i o bł. Boże w rodzinie.

7:00

Za ++ rodziców Henryka i Anielę Wieczorek, + męża Romana, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, bł. Boże w całej rodzinie.

18:00

1. Za + mamę Zofię w 14 r. śm. i + ojca Czesława Liwerskich, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

2. Za ++ rodziców Henryka i Anielę Wieczorek, + męża Romana Kosarewicz, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

Wtorek– 5 września

6:15

Do Ducha św. w intencji Kapłanów Parafii i wszystkich Wspólnot Parafialnych i o rozrost tych Wspólnot.

7:00

Za + Natalię Burek oraz o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

18:00  

1. Za ++ rodziców Lucynę w 30 r. śm. i + Jerzego Fuksów, + siostrę Ewę, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2. Za + mamę Gertrudę w 9 r. śm., + ojca Michała Meizel, ++ Helenę i Czesława Wójcik, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

Środa 6 września

6:15

Za + ks. radcę Franciszka Drendę.

7:00

Za ++Janinę i Władysława Styczyszyn, + Lecha Zackiewicza, + wnuczkę Agatę Gawlitta, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + męża Bronisława Rzeżnik, ++ rodziców z obu stron, ++ Rozalię, Mariana, Józefa i Jana Opartowskich, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

Za ++ rodziców Bronisława i Janinę, + męża Jerzego, ++ z rodziny obu stron, ++ teściów Marię i Jana i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

Czwartek – 7 września

6:15

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7:00

W intencji Róż Różańcowych w naszej Parafii oraz o potrzebne łaski i bł. Boże, zdrowie dla ks. Proboszcza Bernarda.

18:00

1. Za + Natalię Kucharską w 1 r. śm., + jej męża Kazimierza i za ++ z rodziny obu stron.

2. Za + ojca Władysława Kosarewicz w 11 r. śm., + matkę Katarzynę, brata Romana oraz ++ krewnych.

Piątek– 8 września - Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny

6:15

Za + Bogumiłę Ziółkowską w 1 r. śm. ofiarowana przez siostrzenicę Elżbietę z Kędzierzyna.

7:00

Za + mamę Helenę Pachołek w 2 r. śm., ++ Andrzeja, Pawła, Zygmunta, Bogdana, Edwarda, Annę i + ks. Prob. Zygmunta Curzydły.

9:00

Za ++ rodziców Julię i Franciszka Prajsner, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, bł. Boże w całej rodzinie.

18:00

Za + Stanisława Wojtunik w 25 r. śm. ++ rodziców i z całej rodziny, + siostrę Eugenię oraz o zdrowie, bł. Boże w rodzinie

Sobota– 9 września

6:15

Dziękczynna, błagalna w intencji wnuka Dawida w 22 r. urodzin z prośbą o zdrowie, bl. Boże w całej rodzinie.

7:00

Za + męża Józefa Krzysiak, + Mirosława i Janinę z mężem, ++ rodziców Katarzynę i Wojciecha Korus i ++ teściów z prośbą o zdrowie, bl. Boże w rodzinie.

17:00

Za ++ rodziców Klarę i Józefa Sikora, + męża Alojzego, ++ z rodzin Sikora, Prochota i Gaweł oraz z prośbą o zdrowie, bl. Boże w rodzinie

18:30

Wspólne:

1.    Za + Marię Fabian w dniu urodzin, + jej męża Eberharda i + Ericha i ++ krewnych.

2.    Za + Karola Litner w 1 r. śm. + żonę Iwonę, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bł. Boże w całej rodzinie.

3.    Za + matkę Józefę i + ojca Władysława Rudy, + brata Ryszarda i za ++ z rodziny obu stron.

4.    Dziękczynna, z prośbą o bł. Boże i zdrowie nad Anną i Waldemarem w 40 r. ślubu oraz o zdrowie, bł. Boże na kolejne lata i dla córek.

5.    Za + Mariusza Łabędzkliego w 30 dniu po śm., ++ jego rodziców i + brata Dariusza.

6.    Za ++ rodziców Krystynę i Jerzego Bocianek i za ++ z rodziny obu stron.

XXIII Niedziela - 10 września

7:00

Za + Stanisławę Nowak w kolejną rocznicę śm. i za ++ z rodziny obu stron.

8:00

Godzinki o Niepokalanym Poczeciu Najśw. Maryi Panny

8:30

1. Za + ciocię Lidię Voigt w 5 r. śm., oraz za wszystkich ++ z rodziny.

2. Za ++ rodziców Łucję i Pawła Olejnik, ++ Marię i Ernesta Grzesiuchna, + szwagra Hermana, ++ dziadków i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

10:00

1. Za ++ rodziców Stanisława i Mariannę Więckowskich, + Andrzeja, Wiesława, Leona, Stanisława i Teresę, ++ z rodzin Więckowskich i Dynowskich.

2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Iwoną w 50 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

12:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i światło Ducha św. dla Pawła Poprawa w 18 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

15:00

Wspólne.

1.    Za + Natalię Kucharską w rocznicę śm. od sąsiadów z ul. Stefana Batorego.

2.    Za ++ rodziców Helenę i Władysława, + Jana Szulc, ++ dziadków i + siostrę Helenę i Edwarda Słoma, + Tadeusza Krysa i ++ jego rodziców.

3.    Za ++ rodziców, ++ dwóch braci,+ żonę Marię, + bratową, ++ z rodziny Mazepa, + szwagra Henryka i + jego żonę Stefanię Małachowskich, teściów Korzeniowskich oraz o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

4.    Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Erharda w 80 r. urodzin i opiekę Anioła Stróża nad wnukami i o łaski w całej rodzinie.

5.    Za + ojca Stanisława Widera w 2 r. śm., ++ z rodziny i o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

6.    Za + męża i ojca Mariana Puczyńskiego w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny obu stron.

7.    Za + Mariolę Wojtala w 30 dniu po śm. ofiarowana przez pracowników Zakładu Energetycznego „Tauron”.

8.    Za + męża Marka Winnickiego w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny obu stron.

9.    Za + Marka Winnickiego ofiarowana przez Janinę Herbeć i Janusza Białek z Chróścina

10.  Za + Marka Winnickiego ofiarowana przez Mariolę i Mariusza Białek z Ostrowa Wielkopolskiego.

11.  Do MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za łaski, z prośbą o pomoc, opiekę, bł. Boże i zdrowie dla Dominika, Krystyny i Grzegorza.

12.  Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Romanem i Aleksandrą Pawluk w 60 r. ślubu i o łaski potrzebne w całej rodzinie

13.  Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże z okazji 50 rocznicy urodzin Jolanty Jurczyk.

14.  Za + Elżbietę Pawluk ofiarowana przez kuzyna Janusza i Krystynę Makuch za Szczyrku.

15.  Za + Elżbietę Pawluk ofiarowana przez ciocię Zofię z Kluczborka.

16.  Za + Felicję Marcinek ofiarowana przez rodzinę Ciupke i Libera...

19:00

Za + męża Eryka Wolny w kolejną rocznicę śm., ++ rodziców i z rodziny obu stron i o zdrowie, bl. Boże w rodzinie.

9:30

Ligota Górna: Za + syna Wojciecha Turek w 7 r. śm., + męża Bronisława, + ojca Antoniego Muzykę, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, bl. Boże w rodzinie.