V NIEDZIELA ZWYKŁA - 8.02.2015r.

Intencje mszalne od 09 luty do 15 lutego 2015

Poniedziałek 9 lutego    Rdz 1,1-19; Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35; Mt 4,23; Mk 6,53-56
6:15 Za + męża Gerharda, ++ rodziców z obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i światło Ducha Świętego w rodzinie.
7:00 Za + Józefa Czarnieckiego w 30 dniu po śmierci i za + żonę Marię.
18:00 Za + Apolonię Mamzer w dniu imienin i za ++ z rodziny Mamzer i Grzeszczak.
18:00 Za + babcię Józefę w 40 rocznicę śmierci i + dziadka Józefa Sosińskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Wtorek 10 lutego – Wsp. św. Scholastyki, dziewicy   Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13
6:15 Za + męża i ojca Kazimierza Skrętowskiego w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny obu stron.
7:00 Intencja wolna.
18:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże opiekę MB nad Franciszką w 80 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
18:00 Dziękczynna za szczęśliwie przeprowadzoną operację Kazimiery Adaszyńskiej z prośbą o zdrowie i bł. Boże.
18:00 Za + Edmunda Strózika w 30 dniu po śmierci.
Środa   11 lutego  Rdz 2,4b-9.15-17; Ps 104,1-2.27-30; J 17,17ba; Mk 7,14-23
6:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o wysłuchanie prośby Bogu wiadomej.
7:00 Za + męża Ludwika Błaszków i ++ jego rodziców i rodzeństwo.
9:00 Za Parafian.
18:00 Za + Marię Grzywacz, ++ syna Jana z żoną i + córką Krystynę, + synową Marię Grzywacz, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Czwartek   12 lutego    Rdz 2,18-25; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Mk 7,24-30
6:15 Za Parafian.
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 Za + Janinę Solską w 12 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisława i Rozalię, + brata Tadeusza, + męża Bronisława Jankowskiego oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za ++ Zbigniewa, Tadeusza i Zygmunta Bielawskich, + Marcela Bielawskiego, ++ Marcelę, Jan, Józefa Worobij i za ++ z rodziny obu stron.
Piątek 13 lutego    Rdz 3,1-8; Ps 32,1-2.5-7; Dz 16,14b; Mk 7,31-37
6:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o wysłuchanie prośby Bogu wiadomej.
7:00 Intencja wolna.
9:00 Za + babcię Rozalię Słabosz, jej + męża Antoniego, + Szymona Podszadlik, ++ Bronisławę, Piotra, Mariana i Mieczysława Świerdza.
18:00 Za ++ rodziców Krystynę i Stanisława Bartoszewskich.
Sobota - 14 lutego – Święto Świętych Cyryla i Metodego, Bp, patronów Europy     Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
6:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące, z prośbą o wysłuchanie prośby Bogu wiadomej.
7:00 Za ++ Tomasza w 43 rocznicę śmierci i Michalinę Radaczyńskich, ++ Adelę i Mieczysława Hordyn oraz za ++ z rodziny obu stron.
15:00 Ślub: Aneta Trzeciak i Krzysztof Kukuł.
17:00 W języku niemieckim: Za + szwagra Engelberta Buchman, + męża Pawła oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
18:30 Intencje wspólne:
 1. W 43 rocznicę śmierci za + Tomasza Radaczyńskiego i za ++ z rodziny obu stron.
 2. W intencji Ewy, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad nią i całą jej rodziną.
 3. Za ++ rodziców Marię i Stefana Ilkowiec, + bratową Grażynę Ilkowiec, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 4. Za + żonę Irenę Zając w 4 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 5. Za + Eugeniusza Olkuskiego w 30 dniu po śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + Józefa Strzelec (intencja ofiarowana od kuzyna Zdzisława).
 7. Za + męża Herberta Koza, ++ teściów Jana i Annę, + ojca Piotra oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 8. Za + Janusza Dawidowicza.
 9. Za + Mieczysława Winiarskiego w rocznicę urodzin i za ++ z rodziny.
 10. Za ++ rodziców Pawła i Agnieszkę Grzegorz, ++ Józefa i Marię Świerc, + 2 mężów i ich rodziców i + brata Waltra.
VI Niedziela zwykła – 15 lutego
7:00 Za + mamę Agnieszkę Stanossek w 5 rocznicę śmierci, + teścia Romualda Świderskiego.
8:30 Za + męża Tadeusza Lewaszkiewicza w 7 rocznicę śmierci i ++ rodziców i rodzeństwo.
8:30 Za ++ Annę i Mikołaja Nocek, + Zofię Nocek, ++ Marię, Magdalenę, Franciszka i Józefa Andruszków oraz za ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10:00 Jubilaci małżeńscy.
10:00 Za + męża Waltera Malecha z rodzicami, teściami, ++ z rodzin Malecha, Sobek, Noczyński i za + Agnieszkę Marona.
12:00 Za + Łukasza z okazji 31 rocznicę urodzin, + Bartosza Kowalskich, + dziadka Wilhelma oraz z prośbą o opiekę MB nad całą rodziną.
15:00 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, z prośbą do MB Nieustającej Pomocy o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla Jerzego i Dominika i Krystyny w 75 rocznicę urodzin.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Milan Janke w 2 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
 3. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla syna Andrzeja w dniu kolejnej rocznicy urodzin, wnuczki Joanny oraz o łaski potrzebne w całej rodzinie.
 4. Za + Mirosława Włodarskiego w 1 rocznicę śmierci, + Wojciecha w 5 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 5. Za + Marię i Ewalda Michelius.
 6. Za + Marię Walczak w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.
 7. Za + męża Tadeusza Bieroń, ++ rodziców Józefę i Antoniego Mańkiewiczów, za ++ braci Jana i Michała, ++ swatów Piotra i Leokadię Kwaśniaków oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny.
 8. Za + Emilię Sypko w 30 dniu po śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 9. Za + mamę Włodzimierę Żukowską w 14 rocznicę śmierci, + ojca Witolda, + Mariolę, ++ dziadków Stefana i Marię Kołodziej, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
 10. Za + Józefa i Marię Czarnieckich (intencja ofiarowana od rodzin Michalskich).
 11. Za + Józefa Strzelec (intencja ofiarowana od kuzynki Ewy).
 12. Za + Genowefę Woszek w 30 dniu po śmierci.
 13. Za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Zaremba, ++ siostry Zofię i Danutę, + szwagra Konrada, ++ teściów Alojzego i Florentynę Sikora, + Henryka Tomczaka oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże    w rodzinie Zaremba.
 14. Za + Ludwika Brutkowskiego w 12 rocznicę śmierci, + Józefę Offman w 45 rocznicę śmierci, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
 15. Za + ojca Edwarda Bojczuk, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla syna Oskara i całej rodziny.
 16. Za ++ rodziców Stefanię i Jana Szmidtke i za ++ z rodziny obu stron.
 17. Za + syna Piotra Gajewskiego, + ojca Aleksandra Kabaszyn, + Piotra Tkacz oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie,
 18. Za + Katarzynę Lechkun w 7 rocznicę śmierci i + Stanisława, ++ rodziców i z rodziny Lechkun i Kicmach.
19:00 Za + syna Damiana Mękarskiego w 19 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla córki Aleksandry z rodziną.
9:30 W Ligocie Górnej: Za ++ teściów Stanisława i Katarzynę Drozdów, + ich syna Eugeniusza, + męża Józefa, ++ dziadków z obu stron i dusze czyśćcowe.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 01.02.2015r.

Intencje mszalne od 02 luty  do 08 lutego 2015

Poniedziałek 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego  
Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32)
7:00 Za ++ Magdalenę, Jana, Emilię Bajak, ++ rodziców Teresę i Tomasza, + wnuka Jarosława i + zięcia Stefana.
9:00 Za ++ Otylię, Kazimierza i Helenę Ptak, + Alfreda Oblong, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
16:00 Za + męża Mieczysława Drochomireckiego, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron.
18:00 O błogosławieństwo Boże dla Marii Brzózki.
16:00 W Ligocie Górnej: Intencja wolna. 
Wtorek  3 lutego - św. Błażeja   Hbr 12,1-4; Ps 22,26-28.30-32; Mt 8,17; Mk 5,21-43
6:15 Za + Izabelę Socha w rocznicę śmierci.
7:00 Za + Marię – Jadwigę Hołyńską w 30 dniu po śmierci i za ++ rodziców Halinę i Piotra.
18:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Gertrudą Kaczyńską w 74 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
18:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża dla Adasia Rycerskiego w 12 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne dla jego rodziców, babci, dziadków i chrzestnych.
Środa  4 lutego   Hbr 12,4-7.11-15; Ps 103,1-2.13-14.17-18; Dz 16,14b; Mk 6,1-6
6:15 Za + Alojzego Kisiel i za ++ z rodziny.
7:00 Intencja wolna.
18:00 Za + ojca Hipolita Drozd w 55 rocznicę śmierci, + matkę Jadwigę, + brata Piotra, + męża Czesława Motyka, ++ z rodziny Motyka oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + tatę Bernarda Wiechę w 8 rocznicę śmierci, + mamę Jadwigę oraz ++ z rodzin Wiecha  i Korpowskich.
 Czwartek  5 lutego – Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy  
Hbr 12,18-19.21-24; Ps 48,2-4.9-11; Mk 1,15; Mk 6,7-13
6:15 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
7:00 Za + ojca Mikołaja Bajrak, + mamę Weronikę, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
18:00 Za + ojca Czesława Liwerskiego w 7 rocznicę śmierci, + mamę Zofię, ++ rodziców i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Marią Glomb w 92 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
Piątek  6 lutego – Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy    
Hbr 13,1-8; Ps 27,1.3.5.8-9; 2 Tm 1,10b; Mk 6,14-29
7:00 Za + Gertrudę Karaś, + syna Janka, ++ z rodziny Karaś i Seemann oraz dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.
9:00 Za + męża Romualda w 1 rocznicę śmierci oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Intencje wspólne:
 1. W intencji czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego.
 2. Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Cieślak, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 3. Za + syna Bartosza Czarnego, ++ rodziców Czarnych i Sokołowskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 4. Za + mamę Elżbietę Winkler w 30 dniu po śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 5. Za + Stanisława Jacukiewicza w 30 dniu po śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron.
 6. Za + męża Huberta Dzierson, ++ teściów Piotra i Wiktorię, ++ rodziców Józefa i Marię, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie Jantos, Kokot i Łucji Dzierson.
19:00 W Domu Katechetycznym: W intencji młodzieży.
Sobota - 7 lutego     Hbr 13,15-17.20-21; Ps 23,1-6; J 10,27; Mk 6,30-34
6:15 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w int. czcicieli.
7:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla syna Mariusza oraz Walentego, Jerzego i Piotra.
17:00 W języku niemieckim: Za + Jana i Martę Smyrek, ++ Franciszka i Marię Jantos, + córkę Irenę, ++ Dorotę i Stefana Paśmionka oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie,
18:30 Dziękczynna, w int. ks. Piotra Willnera w dniu urodzin.
V Niedziela zwykła – 8 lutego   Hbr 13,15-17.20-21; Ps 23,1-6; J 10,27; Mk 6,30-34
7:00 Za + Romaualda Baldego w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Baldy i Kożuch.
8:30 Za + męża Herberta, ++ rodziców Karola i Marię, + brata Karola, + siostrę Trautę, ++ teściów Piotra i Cecylię Kapica, + ciocię Franciszkę Grzemba oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
8:30 Za + męża Huberta Hein w 23 rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo i z rodziny obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10:00 Za + Annę i Marcelego Szolnych, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10:00 Za + Katarzynę Mandel, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.
12:00 Za + syna Czesława Krzemińskiego w 4 rocznicę śmierci, + męża Kazimierza, ++ Władysława i Marię Urban, ++ z rodzin Krzemińskich i Stopkiewiczów oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
15:00 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, za 17 lat istnienia Wspólnoty Krwi Chrystusa w naszej parafii i o nowe powołania i potrzebne łaski dla żyjących i ++ członków wspólnoty.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Waldemarem Kuś w 50 rocznicę urodzin oraz o światło Ducha Świętego dla wnuka Tobiasza i całej rodziny.
 3. W intencji Róży Różańcowej p. Krystyny Kosch, prosząc o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla wszystkich członków i ich rodzin oraz za ++ członków.
 4. Za + męża Tadeusza Bielawskiego w 9 rocznicę śmierci, + teścia Zygmunta, ++ rodziców Emilię  i Jana Szczepańskich, + brata Tadeusza, siostrzenicę Margaretę, ++ dziadków z obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 5. Za ++ rodziców Bernarda i Marię Raichel, + ojca Zygfryda Kulawik, + ciocię Adelajdę Kulawik i za ++ z pokrewieństwa obu stron.
 6. Za + Genowefę Lenart w 30 dniu po śmierci oraz ++ z pokrewieństwa obu stron.
 7. Za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka Podgórniak, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże    w rodzinie.
 8. Za  + syna Alojzego, + męża Henryka Dyła, + Stanisława Wagnera oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
19:00 Za + Jana Jasiniok w 1 rocznicę śmierci, + żonę Teresę, ++ braci oraz ++ z rodziny obu stron.
9:30

W Ligocie Górnej:  

1. Za ++ rodziców Mariana i Marię Kazimirskich, + brata Stanisława, ++ Rozalię i Franciszka Ratusznych, ++ rodziców, dziadków Kazimirskich, Szczygieł i Marszałek.

2. O zdrowie, bł. Boże dla Michała Kiełb w dniu 1 rocznicy urodzin. (ks. Sercanin)