XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.11. 2014.

Intencje mszalne od 10 listopada do 16 listopada 2014 r.

Poniedziałek 10 listopada 2014 r. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła    
Tt 1,1-9; Ps 24,1-6; Flp 2,15-16; Łk 17,1-6

6:15

Za + Dawida Litner.

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla wszystkich uczestniczących w pielgrzymce do Ziemi Świętej, o przemianę serc i dobre owoce dla Patryka, Katarzyny i Piotra i całej rodziny oraz za + ojca Henryka.

18:00

Za ++ rodziców Józefa i Zofię Wilk, + męża Jana Nawrot, + Zbigniewa Nawrot, ++ teściów i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + męża Edmunda Godniaka w 18 rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę i Kazimierza Sołtys, ++ Zofię i Stanisława Godniak, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Wtorek 11 listopada 2014 r. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Tt 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4.18.23.27.29; J 14,23; Łk 17,7-10

6:15

Za + Maję w 7 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Naciskała i Kurek.

7:00

Za + męża Janusza Sułkowskiego, ++ rodziców Anielę i Stefana, ++ rodziców Helenę i Bronisława Golec, + Józefa Kowalczyka, ++ dziadków Golców i Pęcherczyków oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

9:00

W intencji Ojczyzny.

18:00

Za + syna Zbigniewa w 23 rocznicę śmierci, ++ dziadków z obu stron i za ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + męża Pawła Meinerta w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Środa   12 listopada 2014 r. – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika  
Tt 3,1-7; Ps 23,1-3.5-6; 1 Tes 5,18; Łk 17,11-19

6:15

Za Parafian.

7:00

Za + Mariusza Sałanowskiego w 8 rocznicę śmierci, + ojca Czesława, + brata Adama Ludkowskich, ++ teściów Helenę i Kazimierza Paliwoda oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + Jerzego Drewniok, ++ rodziców, ++ rodzeństwo oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + Hannę Musiałek, + Janinę, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Czwartek   13 listopada 2014 r. – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski       Flp 7-20; Ps 146,6-10; Łk 21,36; Łk 17,20-25

6:15

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, światło Ducha Świętego i opiekę MB nad Patrykiem, Katarzyną, Piotrem i całą rodziną oraz za + ojca Henryka, oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Janiną i całą rodziną.

18:00

Za + męża Mieczysława Kaczara w 27 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ braci Leona, Kazimierza i Władysława, ++ Lucynę i Ignacego Staszewskich, + Marię Warską, + Józefę Mirowską i za ++ z pokrewieństwa.

18:00

Za + męża Rajnharda, ++ rodziców, teściów, szwagrów i dziadków.

Piątek 14 listopada   2014 r. – Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy    
2 J 4-9; Ps 119,1-2.10-11.17-18; Mt 24,42a.44; Łk 17,26-37

6:15

Za ++ Klemensa i Irenę Lewandowską, + żonę Stanisławę, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

7:00

Za + Marię Szozda w 11 rocznicę śmierci, + Andrzeja, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

9:00

Za + Horsta Klimek w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Czaja i Klimek, + siostrę Łucję, ++ rodziców          i za ++ rodziny obu stron oraz o bł. Boże w rodzinie.

18:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże opiekę MB dla Karoliny Gandża w 18 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w rodzinie.

Sobota - 15 listopada 2014 r. 3 J 5-8; Ps 112,1-6; 2 Tes 2,14; Łk 18,1-8

6:15

Za ++ Izabelę, Bolesława i Donatę Socha.

7:00

Za ++ rodziców Krystynę i Stanisława Bartoszewskich, ++ rodzeństwo i rodziców.

12:00

Ślub: Bernadetta Stiller – Pyka i Jan Sowa.

17:00

W Języku niemiecki: Intencja wolna

17:45

Nabożeństwo.

18:30

Intencje wspólne:

 1. Za + Jolantę Konarską w 1 rocznicę śmierci (intencja ofiarowana przez dobrodziejów).
 2. Za + Jana Poradę, ++ dwie żony, + córkę Helenę, + syna Alfonsa, + zięcia Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Za ++ rodziców Franciszkę i Emiliana Dziwińskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 4. Za + męża Jana Kaczor, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 5. Za + męża Pawła Makielę w 2 rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośba o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 6. Za ++ rodziców Pawła i Agnieszkę Grzegorzów, + brata Waltra, dwóch ++ mężów, ++ teściów, ++ Marię i Józefa Świerc, ++ dziadków i ++ z rodziny.
XXXIII Niedziela Zwykła - 16 listopada 2014 r.

7:00

Za + Henryka Stasiaka w 1 rocznicę śmierci (intencja ofiarowana przez sąsiadów z ul. Stefana Batorego 6a i 6b).

8:30

Za + ojca Bronisława Dąbek w 6 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Bartnickich i Baranowskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

8:30

Za + męża Edwarda Sinof, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ braci Adolfa, Zdzisława i Henryka, + Alfredę, ++ z rodziny Steinbergerów oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

10:00

W Intencji małżeńskich Jubilatów.

10:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża dla Hani w 5 rocznicę urodzin i Eryki w 14 rocznicę urodzin oraz o łaski potrzebne w całej rodzinie.

12:00

Za + Piotra Kaliczaka, ++ Kazimierza i Lesława Patynko.

15:00

Intencje wspólne:

 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla córki Lidii z rodziną, dwóch synów Rajmunda i Andrzeja oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Eryki.
 2. Za ++ Ludmiłę i Michała Mazur, ++ rodziców z obu stron, + zięcia Reinolda Krzenciesa oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 3. Za + męża Henryka Stasiaka w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 4. Za ++ rodziców Leokadię i Antoniego Czechowskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 5. Za + żonę i matkę Irenę Ross w 30 dniu po śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + ojca Edwarda w 7 rocznicę śmierci, + matkę Paulinę Bednarskich, ++ z rodzin Bednarskich, Marynowskich i Gadziałowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
 7. Za + męża Wojciecha w 20 rocznicę śmierci, + syna Ryszarda, dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 8. Za + brata Władysława Kata oraz ++ z rodziny obu stron.
 9. Za + Krystynę Sieja (intencja ofiarowana od Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Apostolstwa Dobrej Śmierci).
 10. Za + Marię Kortykę, + córkę Krystynę Flak, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Jochem.
 11. Za ++ rodziców Weronikę i Roberta Lesik, ++ Klarę i Teodora Rzeźnik, ++ braci Jerzego i Huberta, + siostrę Hildegardę z + mężem i za ++ z pokrewieństwa.
 12. Za + babcię Marię Mazepa w 15 rocznicę śmierci, ++ Michała i Macieja i + Marię Szozda.
 13. Za + ojca Mieczysława Żylak, + mamę Irenę, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

19:00

Za ++ rodziców Adolfa i Julię, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

9:30

W Ligocie Górnej: Dziękczynna, z prośba o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Barbarą i Mirosławem Wiatkowskimi i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 02.11. 2014.

Intencje mszalne od 3 listopada do 9 listopada 2014 r.

Poniedziałek 3 listopada 2014 r.  Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 14,12-14

6:15

Za ++ rodziców Elżbietę i Edmunda, Gertrudę i Jana, ++ rodzeństwo i z rodziny obu stron, ++ sąsiadów, współpracowników i dusze w czyśćcu cierpiące   oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże, światło Ducha św. dla synów z rodzinami.

7:00

Za ++ Czesława, Rozalię, Bolesława, Jadwigę i Jana Lubienieckich, + Michała Paraskewię, + męża Józefa Kamińskiego, + Wandę Hawrysz.

18:00

Za ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, + ks. Jarosława Zaradzkiego Misjonarza św. Rodziny, ++ Misjonarzy św. Rodziny, ++ kapłanów MB Wspomożenia Wiernych i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

Za + męża Mieczysława Korbel w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i z rodziny obu stron.

Wtorek 4 listopada 2014 r. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
Flp 2,5-11; Ps 22,26-32; Mt 11,28; Łk 14,15-24

6:15

Za ++ mamę Zofię i ojca Jana Urbańskich, + brata Jaana, + Władysławę, + ojca Pawła Stasiak, + Marię Krauter i dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jolanty Baran w 50 rocznicę urodzin.

18:00

Za + Jakuba Paluch, ++ z rodzin: Mitek, Noga i Paluch.

18:00

Za + mamę Weronikę Rabiega w 5 rocznicę śmierci, + ojca Józefa, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Środa   5 listopada 2014 r.  Flp 2,12-18; Ps 27,1.4.13-14; 1 P 4,14; Łk 14,25-33

6:15

Za + Antoniego Janickiego.

7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad synami Henrykiem i Maciejem i ich rodzinami.

18:00

Za + syna Eugeniusza Oziębłowskiego w 5 rocznicę śmierci.

18:00

W intencji Barbary Poprawy z okazji kolejnej rocznicy urodzin za wstawiennictwem św. Barbary z prośbą o zdrowie, bł. Boże i o łaski w rodzinie.

Czwartek   6 listopada 2014 r. Flp 3,3-8a; Ps 105,2-7; Mt 11,28; Łk 15,1-10

6:15

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB, o dary Ducha św. dla Leonardy w 70 rocznicę urodzin, ++ rodziców Weronikę i Ksawerego, + męża Ryszarda i jego + ojca Wojciecha.

18:00

Za + Zofię Butrym w 7 rocznicę śmierci, + męża Adama, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława Dureckich, + Urszulę Głogowską, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Piątek 7 listopada   2014 r.  Flp 3,17-4,1; Ps 122,1-2.4-5; 1 J 2,5; Łk 16,1-8

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, światło Ducha św. dla Patryka i całej rodziny.

9:00

Za ++ rodziców Agnieszkę i Hieronima Lisurek, ++ Martę i Pawła Niesłony, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Intencje wspólne:

 1. W intencji czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego.
 2. Za + męża Huberta Dzierson, ++ teściów Piotra i Wiktorię, ++ rodziców Józefa i Marię, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinach Jantos, Kokot i Łucji Dzierson.
 3. Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Cieślaków, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdorwie i bł. Boże w rodzinie.
 4. O radość życia wiecznego dla + mamy Krystyny Bartoszewskiej.
 5. Za ++ Ewę Siniewską, + Pawła w 11 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + szwagra Engelberta Buchman, + męża Pawła oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 7. Za ++ Annę i Adama Jaskólskich, ++ z rodziny Jurczyńskich, Kowalczyk i Kościelnych.
 8. Za + syna Bartosza Czarnego, ++ rodziców Czarnych i Sokołowskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

19:00

W domu katechetycznym: W intencji młodzieży.

Sobota 8 listopada 2014 r.  Flp 4,10-19; Ps 112,1-2.5-6.8a.9; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15

6:15

Za + Mieczysława Dej, + Rudolfa Pokutta i + Alojzego Pokuttę.

7:00

Za ++ Kazimierza, Mirosława i Krzysztofa Blabuś, ++ Marię i Jana Grabowskich, dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

17:00

W języku niemieckim: Za + Ewalda Glomb w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, + siostrę Monikę, + brata Pawła, ++ szwagrów i z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże    w rodzinie.

18:00

Nabożeństwo.

18:30

Intencję wspólne:

 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Mieczysławem Kowalczykiem w 80 rocznicę urodzin i o potrzebne łaski w całej rodzinie.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Ewą i całą jej rodziną.
 3. Za + Kazimierza Mielczarka w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny obu stron.
 4. Za + Zofię Kaczmarz w 30 dniu po śmierci.
 5. Za + Leokadię Ceglarek w 30 dniu po śmierci, + Stanisława Ceglarek, + siostrę Jadwigę Ceglarek – Czajka i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + brata Edmunda w 11 rocznicę śmierci, + ojca Stanisława Pałków, ++ rodziców Mariannę i Franciszka, ++ braci Józefa i Franciszka, + bratową Marię Jańskich, ++ z rodziny obu stron i o bł. Boże w całej rodzinie.
XXXII Niedziela Zwykła - 9 listopada 2014 r. – Święto rocznicy poświęcenia bazyliki laterańskiej

7:00

Za + męża Gerharda Hilkę w 3 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Pietrzyk i Hilka oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

8:30

Za ++ rodziców Annę i Marcina, Gertrudę i Pawła, ++ siostry, braci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

8:30

Za ++ rodziców Marię i Jana Lesic, ++ Michała i Marię Podkówka, ++ braci, bratowe, + Annę Wasylkowską, ++ z rodzin obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

10:00

Za + Edwarda Gajowczyka, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

10:00

Za + męża Michała w 33 rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Macieja Mazepa oraz z prośbą  o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Anielą i rodziną.

12:00

Za ++ Olgę, Karola i Józefa Szczepańskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

15:00

Intencje wspólne:

 1. Za ++ Ludwikę i Wojciecha Rakoczych, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.
 2. Za + Czesława Michalskiego w 3 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 3. Za + Piotra Bul, ++ rodziców z obu stron, ++ Urszulę, Gintra, Henryla, Jana, Marię, Leszka i Mariana Bara.
 4. Za + syna Huberta Lorek, ++ rodziców Glomb, ++ trzech braci, dwie bratowe, ++ teściów oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron.
 5. Za + męża Hipolita Krynickiego, + syna Jana, ++ rodziców, teściów oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w całej rodzinie.
 6. Za + Eugenię Śliwa (intencja ofiarowana od rodziny Budziszów z Góry Ropczyckiej).
 7. Za + męża, ojca i dziadka Jarosław Bodnaruś w 30 dniu po śmierci.
 8. Za + ojca Zbigniewa Bielawskiego w 30 dniu po śmierci.
 9. Za + Cecylię Kłopocką w 30 dniu po śmierci, + Ryszarda i za ++ z rodziny obu stron.
 10. Za + Zofię Sierakowską w 30 dniu po śmierci, + jej męża   Edmunda i za ++ z rodziny obu stron.
 11. Za + męża Jerzego Misiaka w 19 rocznicę śmierci, ++ jego braci Wiesława i Zygmunta, jego żonę Zofię, ++ teściów Stanisławę i Stefana, ++ rodziców Annę i Franciszka, + brata Henryka Kalista.
 12. Za + męża Zygmunta Bielonko w 19 rocznicę śmierci, ++ rodziców i   brata Kazimierza.
 13. Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra w 3 rocznicę śmierci Dudek, za ++ z pokrewieństwa oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 14. Za + Lucynę Krzyżowska (intencja ofiarowana od współpracowników).

19:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża nad Massimiliano w 4 rocznicę urodzin oraz o łaski potrzebne dla jego rodziców i całej rodziny.

9:30

W Ligocie Górnej: Za ++ Marię i Juliana Dziedziców, ++ Stanisławę i Stefana Domagałów, + brata Stanisława, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.