XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 02.11. 2014.

Intencje mszalne od 3 listopada do 9 listopada 2014 r.

Poniedziałek 3 listopada 2014 r.  Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 14,12-14

6:15

Za ++ rodziców Elżbietę i Edmunda, Gertrudę i Jana, ++ rodzeństwo i z rodziny obu stron, ++ sąsiadów, współpracowników i dusze w czyśćcu cierpiące   oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże, światło Ducha św. dla synów z rodzinami.

7:00

Za ++ Czesława, Rozalię, Bolesława, Jadwigę i Jana Lubienieckich, + Michała Paraskewię, + męża Józefa Kamińskiego, + Wandę Hawrysz.

18:00

Za ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, + ks. Jarosława Zaradzkiego Misjonarza św. Rodziny, ++ Misjonarzy św. Rodziny, ++ kapłanów MB Wspomożenia Wiernych i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

Za + męża Mieczysława Korbel w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i z rodziny obu stron.

Wtorek 4 listopada 2014 r. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
Flp 2,5-11; Ps 22,26-32; Mt 11,28; Łk 14,15-24

6:15

Za ++ mamę Zofię i ojca Jana Urbańskich, + brata Jaana, + Władysławę, + ojca Pawła Stasiak, + Marię Krauter i dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jolanty Baran w 50 rocznicę urodzin.

18:00

Za + Jakuba Paluch, ++ z rodzin: Mitek, Noga i Paluch.

18:00

Za + mamę Weronikę Rabiega w 5 rocznicę śmierci, + ojca Józefa, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Środa   5 listopada 2014 r.  Flp 2,12-18; Ps 27,1.4.13-14; 1 P 4,14; Łk 14,25-33

6:15

Za + Antoniego Janickiego.

7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad synami Henrykiem i Maciejem i ich rodzinami.

18:00

Za + syna Eugeniusza Oziębłowskiego w 5 rocznicę śmierci.

18:00

W intencji Barbary Poprawy z okazji kolejnej rocznicy urodzin za wstawiennictwem św. Barbary z prośbą o zdrowie, bł. Boże i o łaski w rodzinie.

Czwartek   6 listopada 2014 r. Flp 3,3-8a; Ps 105,2-7; Mt 11,28; Łk 15,1-10

6:15

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB, o dary Ducha św. dla Leonardy w 70 rocznicę urodzin, ++ rodziców Weronikę i Ksawerego, + męża Ryszarda i jego + ojca Wojciecha.

18:00

Za + Zofię Butrym w 7 rocznicę śmierci, + męża Adama, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława Dureckich, + Urszulę Głogowską, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Piątek 7 listopada   2014 r.  Flp 3,17-4,1; Ps 122,1-2.4-5; 1 J 2,5; Łk 16,1-8

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, światło Ducha św. dla Patryka i całej rodziny.

9:00

Za ++ rodziców Agnieszkę i Hieronima Lisurek, ++ Martę i Pawła Niesłony, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Intencje wspólne:

 1. W intencji czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego.
 2. Za + męża Huberta Dzierson, ++ teściów Piotra i Wiktorię, ++ rodziców Józefa i Marię, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinach Jantos, Kokot i Łucji Dzierson.
 3. Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Cieślaków, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdorwie i bł. Boże w rodzinie.
 4. O radość życia wiecznego dla + mamy Krystyny Bartoszewskiej.
 5. Za ++ Ewę Siniewską, + Pawła w 11 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + szwagra Engelberta Buchman, + męża Pawła oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 7. Za ++ Annę i Adama Jaskólskich, ++ z rodziny Jurczyńskich, Kowalczyk i Kościelnych.
 8. Za + syna Bartosza Czarnego, ++ rodziców Czarnych i Sokołowskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

19:00

W domu katechetycznym: W intencji młodzieży.

Sobota 8 listopada 2014 r.  Flp 4,10-19; Ps 112,1-2.5-6.8a.9; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15

6:15

Za + Mieczysława Dej, + Rudolfa Pokutta i + Alojzego Pokuttę.

7:00

Za ++ Kazimierza, Mirosława i Krzysztofa Blabuś, ++ Marię i Jana Grabowskich, dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.

17:00

W języku niemieckim: Za + Ewalda Glomb w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, + siostrę Monikę, + brata Pawła, ++ szwagrów i z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże    w rodzinie.

18:00

Nabożeństwo.

18:30

Intencję wspólne:

 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Mieczysławem Kowalczykiem w 80 rocznicę urodzin i o potrzebne łaski w całej rodzinie.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Ewą i całą jej rodziną.
 3. Za + Kazimierza Mielczarka w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny obu stron.
 4. Za + Zofię Kaczmarz w 30 dniu po śmierci.
 5. Za + Leokadię Ceglarek w 30 dniu po śmierci, + Stanisława Ceglarek, + siostrę Jadwigę Ceglarek – Czajka i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + brata Edmunda w 11 rocznicę śmierci, + ojca Stanisława Pałków, ++ rodziców Mariannę i Franciszka, ++ braci Józefa i Franciszka, + bratową Marię Jańskich, ++ z rodziny obu stron i o bł. Boże w całej rodzinie.
XXXII Niedziela Zwykła - 9 listopada 2014 r. – Święto rocznicy poświęcenia bazyliki laterańskiej

7:00

Za + męża Gerharda Hilkę w 3 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Pietrzyk i Hilka oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

8:30

Za ++ rodziców Annę i Marcina, Gertrudę i Pawła, ++ siostry, braci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

8:30

Za ++ rodziców Marię i Jana Lesic, ++ Michała i Marię Podkówka, ++ braci, bratowe, + Annę Wasylkowską, ++ z rodzin obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

10:00

Za + Edwarda Gajowczyka, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

10:00

Za + męża Michała w 33 rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Macieja Mazepa oraz z prośbą  o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Anielą i rodziną.

12:00

Za ++ Olgę, Karola i Józefa Szczepańskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

15:00

Intencje wspólne:

 1. Za ++ Ludwikę i Wojciecha Rakoczych, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie.
 2. Za + Czesława Michalskiego w 3 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
 3. Za + Piotra Bul, ++ rodziców z obu stron, ++ Urszulę, Gintra, Henryla, Jana, Marię, Leszka i Mariana Bara.
 4. Za + syna Huberta Lorek, ++ rodziców Glomb, ++ trzech braci, dwie bratowe, ++ teściów oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron.
 5. Za + męża Hipolita Krynickiego, + syna Jana, ++ rodziców, teściów oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w całej rodzinie.
 6. Za + Eugenię Śliwa (intencja ofiarowana od rodziny Budziszów z Góry Ropczyckiej).
 7. Za + męża, ojca i dziadka Jarosław Bodnaruś w 30 dniu po śmierci.
 8. Za + ojca Zbigniewa Bielawskiego w 30 dniu po śmierci.
 9. Za + Cecylię Kłopocką w 30 dniu po śmierci, + Ryszarda i za ++ z rodziny obu stron.
 10. Za + Zofię Sierakowską w 30 dniu po śmierci, + jej męża   Edmunda i za ++ z rodziny obu stron.
 11. Za + męża Jerzego Misiaka w 19 rocznicę śmierci, ++ jego braci Wiesława i Zygmunta, jego żonę Zofię, ++ teściów Stanisławę i Stefana, ++ rodziców Annę i Franciszka, + brata Henryka Kalista.
 12. Za + męża Zygmunta Bielonko w 19 rocznicę śmierci, ++ rodziców i   brata Kazimierza.
 13. Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra w 3 rocznicę śmierci Dudek, za ++ z pokrewieństwa oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 14. Za + Lucynę Krzyżowska (intencja ofiarowana od współpracowników).

19:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża nad Massimiliano w 4 rocznicę urodzin oraz o łaski potrzebne dla jego rodziców i całej rodziny.

9:30

W Ligocie Górnej: Za ++ Marię i Juliana Dziedziców, ++ Stanisławę i Stefana Domagałów, + brata Stanisława, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.10. 2014.

Intencje mszalne od 27 października do 2 listopada 2014 r.

Poniedziałek 27 października 2014 r.    Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-4.6; J 17,17ba; Łk 13,10-17

6:15

Za dusze w czyśćcu cierpiące (z ofiar ze skarbonki).

7:00

Za ++ Marcina i Włodzimierza, ++ rodziców i teściów, ++ z rodzin Gorzołków, Kaczyńskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

Za + mamę Teresę Kleszcz, + ojca Mariana, + Andrzeja Skibińskiego, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + mamę Marię Surmińską w 2 rocznicę śmierci, + ojca Michała, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Wtorek 28 października 2014 r. – Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza    
Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Łk 6,12-19

6:15

Dziękczynna, z prośbą o dalsze zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Danuty i Stefana w kolejną rocznicę ślubu oraz za ich rodzinę.

7:00

Za ++ rodziców Jerzego w 7 rocznicę śmierci i Lucynę Fuks, + siostrę Ewę, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + Otylię Mamzer w 1 rocznicę śmierci, + Ludwika i za ++ z rodziny obu stron.

18:00

Za + ojca Józefa Zielińskiego w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.

Środa   29 października 2014 r.    Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; 2 Tes 2,14; Łk 13,22-30

6:15

W intencji Mikołaja Cieplika z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże.

7:00

Za ++ Joachima i Dorotę.

18:00

Za + męża Alojzego Prochotę, ++ rodziców Klarę i Józefa Sikora, ++ teściów Gertrudę i Józefa Prochota, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + córkę Stanisławę w 22 rocznicę śmierci, + męża Stanisława Tobołów, + córkę Kazimierę, + męża Józefa Ślesińskiego, + Marię Gajecką oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Czwartek   30 października 2014 r.    Ef 6,10-20; Ps 144,1a.2abc.9-10; Łk 19,38; Łk 13,31-35

6:15

Za + Stefanię Mamczur w rocznicę urodzin, ++ Danutę i Mirosława Mamczur oraz za ++ na wschodzie.

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla wnuków Agnieszki i Przemysława w nowym domu.

18:00

Za + męża Romana Kosarewicza, ++ rodziców Katarzynę i Władysława, ++ krewnych oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za + córkę Małgorzatę Harmatiuk – Cyrys w 7 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Piątek 31 października   2014 r.    Flp 1,1-11; Ps 111,1-6; J 10,27; Łk 14,1-6

6:15

Za ++ rodziców Dorotę i Joachima, oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla syna Sebastiana.

7:00

Za + męża Stanisława Męcika, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

9:00

Za + męża Fryderyka Winnickiego, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Za ++ Rozalię i Romana Kałuża, ++ Marię i Ferdynanda Mally, ++ Elżbietę i Jana Klos, ++ z rodzin Kałuża, Mally, Deska i Klosse.

Sobota - 1 listopada   2014 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a

7:00

Za ++ rodziców Stefanię i Zygmunta, brata Jerzego Warmus, ++ z rodziny obu stron, ++ sąsiadów, znajomych i dusze czyśćcowe.

W modlitwie wiernych: Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w intencji czcicieli.

8:30

Za + męża Franciszka Poremba, ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Kowalczyk, ++ z rodzin Poremba Kowalczyk, Grzemba i Kucierajter.

8:30

Za ++ Apolinarego i Janinę Kowalskich.

10:00

Za + męża Norberta Brzózka, ++ rodziców Jan i Gertrudę Pielorz, ++ teściów Marię i Jerzego Brzózka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:00

Za + męża Wiesława Zdyb, ++ rodziców i z rodziny obu stron, + Romana Lach, + Macieja Zembroń oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

12:00

Za ++ Bronisława i Stanisławę Skulskich, + Bożenę Rusnarczyk, ++ Stefana i Helenę Szwej, ++ Stanisława i Zofię Mielczarek, + Kazimierza, ++ z rodziny obu stron.

19:00

Za + męża Mieczysława Drochomireckiego, ++ teściów Apolonię i Mariannę i Feliksa, ++ rodziców Józefę i Władysława Malaga, ++ z pokrewieństwa, ++ Antoninę i Bronisława Przebieracz i + brata Stanisława.

9:30

W Ligocie Górnej: za ++ Annę, Piotra i Mariana Bednarzów, + Stanisława Wiatkowskiego, ++ z rodziny obu stron, + sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

XXXI Niedziela Zwykła – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH - 2 listopada 2014 r.  

7:00

Za ++ Łucję, Pawła, Joachima i Dorotę oraz za ++ Martę.

8:30

Za ++ rodziców Hartman i Nowak, ++ braci Pawła, Ryszarda, ++ Erikę i Huberta Suska oraz ++ z pokrewieństwa i rodziny Hartman, Nowak i Suska.

8:30

Za + Huberta Hein, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i za ++ z rodziny, sąsiedztwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:00

Za + Apolinarego.

10:00

Za ++ ojca Bolesława i mamę Henrykę Zajder, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

12:00

Za + Sylwestra Czekańskiego oraz za ++ rodziców z obu stron.

13:15

Chrzty i roczki.

15:00

Intencje wspólne:

 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla dzieci, wnuków, prawnuków i wszystkich z rodziny oraz za ++ z rodzin Pakosz, Dobrzańskich i ++ z rodziny obu stron.
 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże w dniu 69 rocznicy urodzin dla Genowefy Gadziałowskiej oraz o zdrowie i bł. Boże dla brata Edwarda po szczęśliwej operacji i o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 3. Za + męża Kazimierza Kucharskiego i za + Jana Zadrożnego, ++ z rodziny obu stron.
 4. Za + męża Władysława Srokę, + brata Baranowskiego, ++ rodziców i z rodziny obu stron.
 5. Za + męża Zygmunta, ++ rodziców i rodzeństwo Biczysko, ++ rodziców Józefę, Marię i Izydora Gajewskich, + siostrę Alinę i + córkę Anitę, ++ z rodziny obu stron, dusze czyśćcowe oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 6. Za + męża Teodora Żółtowskiego w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 7. Za ++ członków Róży różańcowej „św. Anny” i ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 8. Za ++ rodziców Annę i Józefa Oleśniewicz, + Henryka i ++ Eryka z żoną, ++ z rodzin Oleśniewicz i Piskorskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 9. Za + Cecylię Zukterowską w 1 rocznicę śmierci , + męża Józefa i za ++ z rodziny obu stron.
 10. Za ++ z rodzin: Fiałów, Czerwińskich, Jaremów, Piątkowskich, Bochenków i Mangold.
 11. Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra Dudek oraz ++ z pokrewieństwa.
 12. Za ++ Barbarę, Helenę i Stanisławę Paradowskich, ++ Zygmunta, Jerzego, Edwarda i Wiesława Paradowskich i + Ditberta Langer.
 13. Za + Adama Przedpełskiego, + Edwarda Bielińskiego i ++ z rodziny.
 14. Za ++ rodziców Józefę i Antoniego Targosz, ++ rodzeństwo siostrę Annę, braci Antoniego i Stanisława oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 15. Za + brata Stanisława i + bratową Wiktorię Łagiewa i za ++ z rodziny obu stron.
 16. Za ++ Weronikę i Jana Kędzia, ++ Anielę i Stefana Mańko, ++ rodziców z obu stron, ++ Elżbietę i Józefa Mańko, + Edwarda Wancel.
 17. Za + męża Mariana Szklarek, ++ z rodziny obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 18. Za + Eugenię Śliwa (intencja ofiarowana przez rodzinę Wozowiczów z Góry Ropczyckiej).
 19. Za ++ rodziców, teściów i dziadków, + męża Franciszka Błaszków, + siostrę Marię i jej męża Zbigniewa oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 20. Za + Zuzannę Bielecką w 30 dniu po śmierci, + ojca Feliksa Bieleckiego.
 21. Za + babcię Marię i ++ rodziców Stanisławę i Mariana.
 22. Za + mamę Zdzisławę Białas w 30 dniu po śmierci, + ojca Stanisława i za ++ z rodziny obu stron.
 23. Za ++ rodziców Marię i Franciszka, ++ Kazimierę, Romana, Teresę, ++ Jerzego i Marię, Wiesława, ++ dziadków Helenę i Jana Kotlińskich, ++ Michalinę i Jana, Romanię, Zdzisława i Jadwigę, ++ Edwarda i Stanisławę Dąbrowskich, + Fryderyka Sikorę, ++ Marię i Witolda Makowskich, ++ dziadków Michała i Katarzynę, ++ Józefa, Jana i Zofię, Jerzego, Alicję i Waldemara Szymańskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 24. Za + Dawida Litner.

19:00

Za ++ rodziców Edmunda i Martę Zglińskich, ++ Edwarda i Walerię Tyrów, ++ z rodzin Zglińskich, Szydlików, Tyrów, ++ z rodziny Zglińskich, Szydlików, Tyrów, Kwaków i Mierzwiaków i za + Henryka, ++ Reischów i Lindów.

9:30

W Ligocie Górnej: Za ++ Apolonię, Antoniego i Pawła Kaczmarz, ++ Teklę i Władysława Bednarz.