IV NIEDZIELA ADWENTU - 21.12.2014r.

Intencje mszalne od 22 grudnia do 28 grudnia 2014 r.

Poniedziałek 22 grudnia 2014 r.    
1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56
6:15 Intencja wolna.
7:00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Stolingwa, ++ Wiktorię i Pawła Kotz, ++ z pokrewieństwa obu stron, duszę w czyśćcu cierpiące oraz z prośba o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Msza Roratnia: Za + męża Jana Jaszczur w 1 rocznicę śmierci, + syna Piotra, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + matkę Mariannę Żłobińską w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Józefa,+ siostrę Wandę,+ szwagra Edmunda, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Wtorek 23 grudnia   2014 r.    Ml 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5.8-10.14; Łk 1,57-66
6:15 Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Bednarskich, ++ z rodziny obu stron oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
7:00 O radość życia wiecznego dla mamy Wiktorii w dniu imienin, ++ Mariana i Zofię Kaczmarzyk, + Aleksandra Bińka, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
8:00 Dom Katechetyczny: RORATY DLA MŁODZIEŻY: Intencja wolna.
18:00 Msza Roratnia: Za ++ rodziców Helenę w 20 rocznicę śmierci i Zenona Kulak oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18:00 Za + Sylwestra Czekańskiego w kolejną rocznicę śmierci.
Środa   24 grudnia 2014 r. – Wigilia Narodzenia Pańskiego    
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Ps 89,2-5.27.29; Łk 1,67-79
6:15 Za ++ rodziców Dorotę i Joachima, oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla syna Sebastiana.
7:00 Za ++ Helenę i Adama Misiów, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
9:00 Msza Roratnia: Intencja wolna.
20:30 Pasterka dla dzieci i osób starszych: za Parafian.
22:00 W Ligocie Górnej: Pasterka za Parafian.
24:00 PASTERKA:
 1. Za Parafian.
 2. za + tatę Stefana Marzec w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodzin obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla żyjących z tych rodzin.
 3. W int. rodziny Eugeniusza Michalskiego.
Czwartek   25 grudnia 2014 r. – Narodzenie Pańskie     Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
7:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Witolda Końca, ++ dziadków Żyra i Końca, ++ teściów, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
8:30 Za + męża i syna Adama Siemek, ++ rodziców i z rodziny obu stron, ++ rodzeństwo Stefana, Mariana, Rozalię, Marię i Cecylię oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
8:30 Za ++ rodziców Hartman i Nowak, ++ braci Pawła i Ryszarda, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o opiekę MB nad rodzinami Nowak i Suska.
10:00 Za ++ Apolinarego, Janinę, Karolinę i Henryka Kowalskich, ++ Marcelę i Józefa Solskich, ++ Jana i Stanisława Kowalskich.
10:00 Za ++ rodziców Helenę i Tytusa Ptasznik, + męża Bronisława, ++ Bronisławę i Władysława Janiczek, + Krzysztofa Stenibergera, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
12:00 Za + męża Henryka Strońskiego w 4 rocznicę śmierci,++ rodziców z obu stron oraz z prośbą o zdrowie i opiekę MB w rodzinie.
13:15 Chrzty i roczki.
15:00 Intencje wspólne:
 1. W intencji dzieci poczętych o ich szczęśliwe narodzenie.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad wnuczką Aleksandrą i jej brata Simona.
 3. Za + syna Czesława Michalewskiego w 7 rocznicę śmierci, ++ Franciszka, Jana i Józefa Kowalskich i za ++ z rodziny.
 4. Za + siostrę Cecylię Drozdż, + siostrzeńca Piotra, + siostrę Monikę, + brata Augustyna, ++ rodziców Agnieszkę i Augustyna Drożdż i ++ z rodziny obu stron.
 5. Za + męża Mieczysława Hofman i za ++ z rodziny obu stron.
 6. Za + męża Adama Turowskiego, + syna Marka, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 7. Za ++ Zbigniewa, Tadeusza i Zygmunta Bielawskich, + Marcelę, ++ Jana i Józefa Worobij, ++ za rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Emilii Bielawskiej i całej rodziny.
 8. Za + babcię Gertrudę Wodarz w 11 rocznicę śmierci,+ dziadka Augusta w 45 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron, ++ rodziców Annę i Jana Bajrak.
 9. Za + męża Jana Gajdę w 16 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stefana i Władysławę Kostrzewa, ++ Marię  i Stanisława Gajda oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 10. Za + Janinę Nowak o radość życia wiecznego w 88 rocznicę urodzin, + ojca Kazimierza Nowaka, + Annę Michalewską, ++ Franciszka i Józefa Michalewskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 11. Za + ojca Ambrożego w 70 rocznicę śmierci, + mamę Barbarę, ++ braci Łobosów i za ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
19:00 Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra Dudek oraz ++ z pokrewieństwa oraz z prośbą o powrót do zdrowia i bł. Bożę dla brata Jerzego.
9:30 W Ligocie Górnej:   Za + Piotra Bednarza w rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Piątek 26 grudnia 2014 r. – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika    
Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22
7:00 Za ++ Wandę i Czesława Rzeźnik,++ Antoniego i Bronisławę,++ Zofię i Leona Piątczaków.
8:30 Za ++ ojców Józefa Wielki i Rudolfa Pietruszka, + Józefa Kinder, + Józefa Wiecha, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
8:30 Za ++ rodziców Renatę i Bogumiła Pycia, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10:00 Za + ojca Michała Konarskiego, ++ teściów Jerzego i Hildegardę Szlencek, ++ z rodziny oraz z prośbą o zdrowie   i bł. Boże w rodzinie.
10:00 W intencji małżeńskich jubilatów.
12:00 Za ++ rodziców Włodzimierza i Karolinę Fiałów oraz za ++ członków rodziny.
15:00 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Izabelą i Waldemarem w 5 rocznicę ślubu, ich syna Maksymiliana oraz z prośbą o potrzebne łaski w rodzinie.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i światło Ducha Świętego dla Kamila Światlak w 18 rocznicę urodzin i łaski potrzebne w rodzinie.
 3. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Teresy i Jerzego Przybył w 35 rocznicę ślubu i o bł. Boże w rodzinie.
 4. O bł. Boże i dary Ducha Świętego dla dzieci Kamila, Dawida i Kingi oraz o powrót do zdrowia dla Joanny.
 5. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Michałem Kobiałka w 87 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całe rodzinie.
 6. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Małgorzatą i Rajmundem Plotnik, ich synem Milanem oraz + matkę Renatę.
 7. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla całej rodziny Olszok i za + ojca Engelberta.
 8. Za + Wiesławę Mackiewicz w 1 rocznicę śmierci, + męża Antoniego, ++ rodziców Walerię i Wacława Mackiewicz, + brata Zbigniewa i ++ z rodziny obu stron.
 9. Za + męża Jana Lorek w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę, Pawła i Brygidę Wodarów, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 10. Za ++ Janinę i Zbigniewa Lorków, ++ męża Kazimierza i ojca Stefana, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 11. Za ++ Szczepana i Rozalię Baranowskich, ++ Józefa i Wandę Baranowskich.
 12. Za + ciocię Janinę Urbańską, + babcię Annę Urbańską i za + bratanka Mariusza.
 13. Za ++ rodziców Marię i Jana Sabinów, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
19:00 Za + Romana Kłonowskiego w 25 rocznicę śmierci, + Jana w 50 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kłonowskich, Paruszyńskich, Burek, Jakimiec i Luterek oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
9:30 W Ligocie Górnej: Za ++ rodziców Marię i Piotra, + ciotkę Annę, ++ Alojzego, Franciszka, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Sobota - 27 grudnia   2014 r. – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty     1 J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; J 20,2-8
6:15 Intencja wolna.
7:00 Za + Mariannę Tarkowską i + Zdzisława Tarkowskiego, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
17:00 W języku niemieckim: Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB Wspomożenia Wiernych nad Waldemarem w 50 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.
18:30 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad Kingą i Tomaszem Krupa w 10 rocznicę ślubu oraz o łaski potrzebne w całej rodzinie.
 2. Za + Leona Cegła w 30 dniu po śmierci i za ++ z rodziny.
I Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa -28 grudnia     2014 r.
7:00 Intencja wolna.
8:30 Za + mamę Helenę Żukowską w 5 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
8:30 Za + męża Mirosława Bator, ++ jego rodziców, ++ Marię i Franciszka Wilczek, ++ z tych rodzin oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę Anioła Stróża nad wnukami: Natalią i Rafałem oraz ich rodziców i dziadków.
10:00 Za + Alinę Nowotyńską w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.
12:00 Za ++ Rozalię, Bolesława, Czesława, Jadwigę i Jana Lubienieckich, ++ Michała, Paraskewię Kamińskich + Nadzię Hawrysz i + męża Józefa Kamińskiego.
15:00 Intencje wspólne:
 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla nowożeńców Moniki i Marcina Kujac.
 2. Za ++ Jana i Annę Mrozów oraz za ++ z rodziny obu stron.
 3. Za ++ rodziców Marię i Władysława, + brata Zbigniewa Sowińskich, ++ Rozalię i Ludwika i braci Tyszeckich, ++ z rodzin obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
 4. Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Marczak, ++ z rodziny obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
 5. Za ++ siostry Wandę Majewską, + Janinę Ładoń, ++ rodziców Tatianę i Stanisława Majewskich oraz z prośbą o bł. Boże w rodzinie.
19:00 Za + księdza Joachima Morcinka.
9:30 W Ligocie Górnej: Za + Horsta, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i o bł. Boże w rodzinie.

 

III NIEDZIELA ADWENTU - 14.12.2014r.

Intencje mszalne od 15 grudnia do 21 grudnia 2014 r.

Poniedziałek 15 grudnia 2014 r.

6:15

Za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja z ofiar ze skarbonki).

7:00

Za + syna Zbigniewa Wieczorek, ++ rodziców z obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla męża Stanisława w 87 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w rodzinie.

18:00

Msza Roratnia: Za ++ z rodzin Lesiów i Kargulów i za + Kazimierę.

18:00

Za + mamę Krystynę Noga, za ++ z rodzin Mitek, Paluch i Noga.

Wtorek 16 grudnia   2014 r.

6:15

Intencja wolna.

6:30

Dom Katechetyczny: RORATY DLA MŁODZIEŻY: Intencja wolna.

7:00

Za + Adelę Zając w dniu imienin, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Msza Roratnia: Za + Stefanię Widziszowską w 1 rocznicę śmierci, + męża Jana, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

18:00

Za ++ rodziców Marię i Edmunda Gruss, + ojca Stanisława Wagner, ++ dziadków Cecylię i Andrzeja Wagner, ++ Cecylię i Piotra Brzezińskich, ++ Julię i Tomasza Gruss, + Henryka Dyłę, + Czesława Łuczaka oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Środa   17 grudnia 2014 r.

6:15

Intencja wolna.

7:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego nad Patrykiem, Piotrem, Katarzyną i całą rodziną oraz za + ojca Henryka.

18:00

Msza Roratnia: Za + Tadeusza Sypko w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.

18:00

Za + męża Józefa Alberta w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców i z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Czwartek   18 grudnia 2014 r.

6:15

Za Parafian.

6:30

Dom Katechetyczny: RORATY DLA MŁODZIEŻY: Intencja wolna.

7:00

Za + żonę Krystynę, ++ rodziców Annę i Władysława Amrogowicz, + teścia Józefa, + szwagra Zygfryda Kalfa i za ++ z rodziny.

18:00

Msza Roratnia: Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, światło Ducha Świętego dla Wiktorii Pawłowicz w 18 rocznicę urodzin.

18:00

Za ++ rodziców Michalinę i Józefa Bobowskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Piątek 19 grudnia     2014 r.

6:15

Intencja wolna.

7:00

Za + męża Huberta Bryś, + syna Jerzego, ++ rodziców Cecylię i Jana Dudek, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.

9:00

Za + męża Leszka Zielińskiego w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

18:00

Msza Roratnia: Prosząc o opiekę Anioła Stróża, błogosławieństwo Boże i o zdrowie dla Klaudii Poprawa.

Sobota - 20 grudnia   2014 r.

6:15

Msza Roratnia DLA DOROSŁYCH: Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Grudzińskich, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

7:00

Za + Dawida Litner z prośbą o Miłosierdzie Boże i życie wieczne.

17:00

W Jezyku niemieckim: Do Miłosierdzia Bożego prosząc o zdrowie i wiele łask Bożych dla Marii Szklarz z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz za + męża, rodziców i rodzeństwo.

18:30

Intencje wspólne:

 1. Za ++ rodziców Edmunda i Martę Zglińskich, ++ Edwarda i Walerię Tyrów, ++ z rodzin Zglińskich, Szydlików, Tyrów, Kwaków i Mierzwiaków i + Henryka.
 2. Za ++ rodziców Józefę i Rainholda Mrugalla oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 3. Za + Jana Załupka w 1 rocznicę śmierci, + Stanisławę i ++ z rodziny obu stron.
 4. Za + mamę Józefę Sterniuk w 2 rocznicę śmierci, + ojca Piotra w 11 rocznicę śmierci ++ z rodziny Sterniuk i Majcher oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 5. Za + Władysława Nowosińskiego, + żonę Alinę i + córkę Anitę (intencja ofiarowana przez pracowników Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych).
IV Niedziela Adwentu - 21 grudnia   2014 r.

7:00

Za ++ rodziców Piotra i Jadwigę Kinder, + brata Gerharda, ++ z rodziny, + koleżankę oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

8:30

Za + syna Bogusława Kuflowskiego, ++ rodziców, rodzeństwo i z rodziny obu stron oraz z prośbą o bł. Boże w rodzinie.

8:30

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Natalii Jonik w 88 rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

10:00

W intencji jubilatów małżeńskich.

10:00

Za ++ Rozalię i Romana Kałuża, ++ Marię i Ferdynanda Mally, ++ z rodziny Deska, Kałuża i Mally.

12:00

Za + Krystynę Patynko w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Patynko, Praszczyk i Szczurek.

15:00

Intencje wspólne:

 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Gabrieli z okazji 75 rocznicy urodzin.
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża dla prawnuków urodzonych w miesiącu grudniu oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry i całej rodziny.
 3. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Elfrydy i całej rodziny.
 4. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB nad Ewą i całą rodziną.
 5. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB nad całą rodziną Sigel.
 6. Za + syna Mariusza Urbańskiego, + męża Józefa, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże w całej rodzinie.
 7. Za + męża Władysława Marciniuka, ++ z rodziny.
 8. Za ++ rodziców Tadeusza i Mieczysławę Konopka, + męża Mariana Kryndę i ++ rodziców Stefanię i Karola i za ++ z rodziny obu stron.
 9. Za + męża Zygmunta Bielawskiego w 18 rocznicę śmierci, ++ Zbigniewa, Tadeusza Bielawskich i za ++ z rodziny obu stron.
 10. Za + męża Włodzimierza Żydziaka, + szwagra Józefa Sroczyńskiego, ++ z rodziny Żydziak i Sroczyńskich oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 11. Za + Krystynę Sieja (intencja ofiarowana przez Różę różańcową „św. Anny”).
 12. Za ++ rodziców Zofię i Bronisława Kucharskich i + ojca Ludwika Kaniaka.
 13. Za + Annę Boruch w 5 rocznicę śmierci, + Edwarda Boruch w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

19:00

Za + męża Jana Fiałkowskiego w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, + Marię Grabowską oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

19:00

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, światło Ducha Świętego i opiekę MB nad Anną Michalską w 18 rocznicę urodzin oraz o łaski potrzebne w całej rodzinie.

9:30

W Ligocie Górnej: Za + mamę Annę Stanossek w 3 rocznicę śmierci, + ojca Ryszarda, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.