Intencje

Intencje mszalne od 01 10 do 07.10.2018

PONIEDZIAŁEK – 01.10 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6.15        Za + syna Jana Dul w dniu urodzin i za ++ z rodziny.

7.00        Za + mamę Kazimierę Bielonko 1 r. śm.+ tatę Zygmunta i za ++ z rodziny obu stron.

18.00     1) Za ++ rodziców Marię i Konrada Nowackich, Agnieszkę i Edwarda Rybka, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2)Za + Urszulę Sabadasz – Koszela w 1 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże w rodzinie.

WTOREK - 02.10 – Św. Aniołów Stróżów

6.15        Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00        Za + męża Stanisława Faber w 17 r. śm., + ojca Stefana Kasprzak i za ++ z rodziny obu stron.

18.00     1) Za + męża Bolesława Sroślak w 1 r. śm.

2) Za ++ Marię i Antoniego Przewloka, ++ rodziców z obu stron, + Edwarda Zamora, ++ z rodziny Kałuża i Krause, ++ Marię i Łukasza Wiśniewskich, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

ŚRODA – 03. 10.

6.15        Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Teresą i Janem i za ++ rodziców i z rodziny obu stron.

7.00        intencja wolna

18.00     1) Za + mamę Teresę Mendel, + tatę Mieczysława, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

                   2) Za + ojca Józefa Kwacz w rocznicę śm., matkę Walerię, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

CZWARTEK – 04.10 św. Franciszka z Asyżu

6.15        O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7.00        Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Barbarą w 70 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

18.00     1) Przez wstawiennictwo św. Franciszka w inte. członków i ks. opiekuna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z prosbąo zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski oraz o łaskę nieba dla ++ członków.

2) Za + tatę Franciszka Garncarek w dniu imienin i + mamę Helenę Garncarek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

PIĄTEK – 05.10 - św. Faustyny Kowalskiej

6.15        Intencja wolna

7.00        Za + córkę Dorotę, + ojca i męża Gintra Neurath w 5 r. po śm. i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

9.00        Za ++ Kazimierę, Barbarę, Antoninę, ++ Jana i Elżbietę Hiszczyńskich, Kazimierę i Franciszka Guis, ++ Elżbiet i Ryszarda Kutyma i + Zdzisława Ornatowskiego

17.30     Nabożeństwo

18.00     Do B. Op. przez wst. MBWW i św. Faustynu z prośbą o błog. boże zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Tomasza Jałowego w dniu urodzin

Msza św. wspólna:

1) W intencji czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego

2) W święto patronalne wspólnoty NSPJ i Miłosierdzia Bożego o błog. Boże dla członków i opiekuna ks. Proboszcza. oraz o łaski miłosierdzia Bożego dla ++ z tej wspólnoty.

3) Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Pełka, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

4) Za + męża Huberta Dzierson, ++ rodziców Marię i Józefa, Wiktorię i Piotra, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinach Jantos, Kokot i Dzierson.

5) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, światło Ducha św. i opiekę MB nad Michałem, Marcinem i Sebastianem z rodzinami i dusze czyśćcowe

SOBOTA – 06.10.

6.15        Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i w intencji czcicieli.

7.00        Za + Klementynę w 19 r. śm., + Michała Buczma, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

12.00     ślub: Angelika Mzyk i Marcin Chrust

15.30     W intencji Jadwigi i Pawła Jańskich w 50 r. ślubu

17.00     Za dusze w czysccu cierpiące

18.00     Nabożeństwo

18.30     Msza św. wspólna:

1) Za + męża Józefa radom, ++ rodziców Franciszka w 15 r. śm. i + Stanisławę Ożug, + brata Mariana, bratową Danutę, za ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

2) Za + Tadeusza Wilczyńskiego w 3 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

3) Za ++ Honoratę, Wiktora i Jerzego Ostrowskich.

4) Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą o leczenie oraz o zdrowie błog. Boże dla dzieci, a także dla wszystkich wspierających swoją modlitwą a szczególnie dla personelu medycznego z Kliniki w Zabrzu.

5) Za ++ ojca Michała, mamę Emilię, brata Józefa, brata Mariusza Urbańskich, + Mariana Leszczyńskiego, ++ z rodziny Glanowskich i o błog. Boże w rodzinie Urbańskich.

XXVII Niedziela Zwykła - 07.10.

7.00        Za ++ Klemensa i Irenę Lewandowskich, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

8.00        Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

8.30        1) Za ++ rodziców Łucję i Pawła Olejnik, Marię i Ernesta Grzesiuchna, + szwagra Hermana, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

2) Za ++ rodziców Helenę i Eryka Tyla, ++ dziadków Wożny i Tyla oraz z prośba o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

10.00     1) W intencji Róż różańcowych Parafii MBWW, zelatorów oraz opiekuna ks. Proboszcza

2) Za ++ Tomasza i Jerzego Grus, ++ z rodziny obu stron oraz z prośba o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

12.00     1) Chrzty i roczki

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Urszulą i Hubertem w 38 r. ślubu i z okazji urodzin 60 dla Urszuli i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

15.00     Msza św. wspólna:

1) W intencji Róży Różańcowej Pani Krystyny Bator z Ligoty Zameckiej, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad członkami i ich rodzinami oraz za ++ z tej Róży.

2) W intencji Róży Różańcowej św. Maksymialiana Kolbe Pani Anny Sitnik, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad członkami i ich rodzin i za ++ z tej Róży.

3) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej w rodzinach Cieluch i Haftkowskich z okazji 9 i 6 rocznicy ślubu i dla Maji, Joanny i Aleksandry.

4) Za ++ Józefę, Jana, Wandę Kukuł, ++ z rodziny Grygiel i o błog. Boże oraz o opiekę MBWW

5) Za ++ rodziców Agnieszkę i Hieronima Lizurek, ++ Martę i Pawła Niesłony i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

6) Za) Za + mamę Zuzannę Bielecką w 4 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże w rodzinie.

7) Za + męża Gotfryda Kulawik, ++ rodziców Kulawik i Czech, brata Jerzego, szwagierkę Adelajdę Kulawik, + Franciszkę Olbrych i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8) Za + córkę, + męża Jana, ++ rodziców z obu stron, i o zdrowie, błog. Boże, opiekę nad synem i całą rodziną.

9) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janusza w 60 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

10) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże dla Piotra Kuczewskiego w dniu urodzin.

11) Za + Bernadetę Boduch, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny Boduch i Lech i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

12) Przez wst. MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o siłę pogodzenia wszystkich trosk i całkowite oddanie się w ręce Boga, Maryi i Józefa nad rodziną Krystyny Łuszczak i Janiny Nalepa

13) Dziękczynna, za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. dla Dominika Kania z okazji 4 r. urodzin i o łaski w rodzinie.

14) Za + męża Ditera Moryc, ++ z rodziny obu stron, dusze czyśćcowe i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

15) Za + matkę Annę Nowak w w 30 dniu po śm., + ojca Edwarda i za ++ z rodziny obu stron.

16) Za + Michała Janik w 1 r. śm. i o błog. Boże, zdrowie dla Natalii.

17)Za ++ małżonków Pilot i za ++ z rodziny obu stron.

18) Za + brata Pawła Stefaniak w 10 r. śm., + ojca Mariana w 4 , za + mamę Wiesławę i za ++ z rodziny obu stron.

19) Za + Eugeniusza Kędziora w 1 r. śm. i za ++ z rodziny obu stron.

20) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Różańcowej nad członkami Róży Różańcowej Pani Zofii z Bogdańczowic i ich rodzinami, ++ z tej Róży.

21) Za + męża i ojca Jana Kleszcz, ++ rodziców, teściów, braci Jana i Henryka, + ciocię Jadwigę i Stanisławę, + stryja ks. Antoniego Kolarz.

22) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Małgorzatą i Piotrem Garwolińskimi w 1 r. ślubu.

23) Za ++ rodziców Danutę i Władysława Jasińskich z ok. ich ziemskich urodzin

24) Za + męża Lecha Wróblewskiego w 6 rocz. śm i za ++ z rodziny Wróblewskich i Szumera

25) Za + mamę Janinę Strzelak w 6 rocz. śm i za + brata Jerzego

19.00     Za + męża Jarosława Bodnaruś w 4 r. śm., ++ rodziców Marię i Mikołaja, + brata Kazimierza Topornickich, ++ z rodziny i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

9.30        Ligota Górna - Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Krystyną Krynicką i całą jej rodziną.

Intencje

Intencje mszalne od 24.09 do 30.09.2018

PONIEDZIAŁEK – 24 września

6.15     Za + ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka ofiarowana przez rodzinę Podgórskich.

7.00     Za + ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka ofiarowana przez osoby remontujące Dom Katechetyczny.

18.00  1) Dziękczynna w dniu urodzin dla Elżbiety i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

             2) Za + męża Czesława Ludkowskiego w 14 r. śm., syna Adama, Mariusza Sałanowskiego, ++ rodziców Owcarz, Antoninę i Stanisława Ludkowskich i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

WTOREK – 25 września           

6.15     Za + Michalinę Brylską w dniu jej urodzin i imienin + z rodziny obu stron.

7.00     Za + mamę Eufemię Nawrot w 10 r. śm., + ojca Leona, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

18.00  1) Za + męża Witolda Stańskiego w 16 r. śm., ++ z rodzin Stańskich i Teodorowskich.

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w dniu 50 r. urodzin Violetty.

ŚRODA – 26 września

6.15     Za + Władysława Zaborskiego.

7.00     Za + Bolesława Kowalczyka od Koła Gospodyń Wiejskich z Świętoszówki.

18.00  1) Za ++ rodziców Leona i Edeltraudę Machny, + Helmuta Strzelczyk, + szwagra Piotra, ++ z pokrewieństwa obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2) Za + mamę Agnieszkę Świtkiewicz w kolejną rocznicę urodzin, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże, zdrowie i wszelkie łaski potrzebne w rodzinie.

CZWARTEK –27 września – Św. Wincentego A Paulo, Prezbitera            

6.15     Za ++ mamy Wiesławę i Krystynę.

7.00     Za + Franciszka Matuszewskiego.

18.00  1) Za + ojca Władysława Litner w 1 r. śm., + mamę Stanisławę i za ++ z rodziny obu stron.

             2) Za ++ rodziców Jana i Janinę Staszel, brata Andrzeja, ++ z rodziny Staszel, Kłosowskich, Rogowskich, Gaweł i Relich, ++ szwagrów Romana i Pawła i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

PIĄTEK – 28 września – św. Wacława, Męczennika

6.15     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00     Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże , opiekę MB nad wnukami Dawidem, Patrycją i Anną i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

9.00    Za + Bolesława Kowalczyka od członków Rady Sołeckiej z Świetoszówki

17.30   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00  Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i światło Ducha św. nad Brygidą z okazji urodzin i o łaski w całej rodzinie.:

SOBOTA – 29września - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

6.15     Za dusze czyśćcowe.

7.00     Za ++ Annę i Michała Baczyńskich, Michała i Barbarę Dębickich, ++ Barbarę i Janinę Zubek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie ,błog. Boże , opiekę MB w rodzinie.

17.00   Za ++ dziadków Alfonsa i Gertrudę Katzy, ++ z rodziny obu stron, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

18.00  Nabożeństwo ku czci Matki Bożej

18.30   Msza św. wspólna:

1) Za ++ rodziców Helenę i Jakuba Mucha, ++ braci Czesława, Józefa, Stanisława i Bernarda, bratowe Ewę, Lucynę i Adelę, ++ siostrę Rozalię i Feliksa Rakoczy, + męża Aleksandra Rakoczy.

2) Za + męża Mariana w 11 r. śm., + mamę Władysławę, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

3) Za ++ rodziców Barbarę i Eugeniusza, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

4) Za ++ rodziców Michała i Annę Zawadija, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

5) Za + syna Andrzeja Makowskiego w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny.

6) Za + męża Leszka Żmuda w 30 dniu po śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

7) Za + Marię Wiecha i za + Henryka Zawieja.

8) Za + Józefę Tarnowską w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny.

9) Za + mamę Gertrudę w 11 r. śm., + ojca Herbarta Niksdorf, brata Jana, ++ dziadków, + mamę Annę Konwisorz i za ++ z rodziny obu stron. I o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

10) Za + Mariana Barutę w 30 dniu po śmierci od córki z rodziną

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 września

7.00     Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Teresą w dniu urodzin i jej mężem oraz za ++ z rodziny obu stron..

8.00    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.

8.30     1) Za + Huberta Hain, synową Urszulę, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze czyśćcowe i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2) Za + męża Franciszka Krzemińskiego, + ojca Franciszka, ++ teściów, z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną..

10.00  1) Za + mamę Marię Krzyżanowską w 7 r. śm., ++ rodziców i z rodziny obu stron, oraz o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w rodzinie Krzyżanowskich i Cebula

2) Za + męża Wiesława Choczaj, + wnuka Pawła Zająca, ++ rodziców z obu stron, Krystynę Choczaj, Władysława Groń i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie..

12.00  Za + ojca Władysława Korpowskiego w 11 r. śm., + mamę Mariannę, siostrę Jadwigę, szwagra Bernarda Wiecha, + ks. Zenona Janiszek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

15.00   Msza św. wspólna:

             1) Za + męża Bolesława w 18 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i o opiekę Bożą nad całą rodziną.

2) za + mamę Annę Bajrak w 5 r. śm., + ojca Jana, ++ z pokrewieństwa obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

3) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, światło Ducha św., opiekę MB nad synem Andrzejem Adaszyńskim w 55 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

4) Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra, brata Jerzego Dudek, ++ z pokrewieństwa i o błog. Boże, zdrowie, opiekę MB nad całą rodziną.

5) Za + męża Andrzeja Cygan w 13 r. śm., ++ rodziców, brata , bratową, teściów i wszystkich ++ z rodziny i o błog. Boże w rodzinie.

6) Dziękczynna, z prosbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie i o potrzebne łaski.

7) Za ++ rodziców Emila i Martę Pach, ++ ich rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

8) Za + Reginę Kuczała w 15 r. śm., + męża Eugeniusza Wojtków, ++ rodziców Zofię i Ignacego Pajor i ++ z tych rodzin i o błog. Boże w rodzinie..

9) Za + Kazimierę Pachołek w 30 dniu po śm., ++ jej męża Franciszka, ++ ZofięTrubowicz, Stefanię, Krystynę i Wiktora Lasek i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

10) Za + Danutę Ramus.

11) Za ++ rodziców Barbarę i Aleksandra Kabaszyn, syna Piotra Gajewskiego , + Piotra Tkacz, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

12) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Giselą i Birgit Siegel i o łaski w całej rodzinie.

13) Za ++ rodziców Kazimierę w 21 r. śm. i + Helenę Jachymczyk, Marię i Jasna Buczkowskich i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

14) Za ++ małżonków Niwa i za ++ z rodziny obu stron.

15) Za + Józefa Koloch i za ++ rodziców.

16) Za + Ks. Bernarda Jurczyka ofiarowana przez pielgrzymów na Litwę, Łotwę i Estonię

17) Do Bożej Op.atrzności przez wst. MB Wspomożenia Wiernych, za + ojca Mieczysława Zylak, + mamę Irenę, ++ z rodziny obu stron i z prośba o zdrowie i błog. Boże w rodzinach: Chochołowicz i Żymańczyk

18) Dziękczynna, z prosbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad mama Izabelą w 65 rocz. urodzin oraz o łaski potrzebne w całej rodzinie

19) Za ++ Michała i annę Kuziemskich, + Michała i Józefę Jakimów, ++ z rodziny z obu stron i o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB w całej eodzinie

20) Za + Irenę Paluch w 2 rocz śm. + Ernesta Paluch, wszystkich ++ z rodziny Paluch, Zając oraz o Boże błog. w rodzinie

16.15   Nabożeństwo

19.00  Za wszystkich ++ z rodziny Janiszewskich, Piotrowskich Mazurów i Szostkowskich i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

9.30     Ligota Górna: Za + chrzestną Gertrudę, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.