Intencje mszalne od 16 do 22 lutego 2018r.

PONIEDZIAŁEK – 12.02.

6.15          Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00         Za + brata Mariana w 1 r. śm., + brata Stanisława, rodziców Agnieszkę i Kazimierza Wasylczuk i o błog. Boże w rodzinie

18.00      1) Za + siostrę Janinę Salską w 16 r. śm., ++ rodziców Stanisława i Rozalię, brata Tadeusza, + męża Bronisława Jankowskiego i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, światło Ducha św. zdrowie, opiekę MB nad Marią Olszok i o łaski potrzebne w całej rodzinie

 

 

WTOREK – 13.02.

6.15          intencja wolna.

7.00         Za + Gabrielę Winiarską od Teresy i Józefa Mosiów z Kępna

18.00      1) Za + męża Tadeusza Lewaszkiewicza w 10 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Za ++ Olgę i Mikołaja Szymańskich, + Kazimierza i Joannę Jarczak, Władysława i Bronisławę Białek i + ks. Stefana Witczaka i jego ++ rodziców

 

 

ŚRODA POPIELCOWA– 14.02.

7.00         Za + Tomasza w 46 r. śm. i Michalinę Radaczyńskich, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże, zdrowie w całej rodzinie

9.00         Za + Henryka Korzekwę od pracownicy i o błog. Boże dla syna Krzysztofa zam. w Anglii, dla Waldemara i Krzysztofa Kujawskich z rodzinami

15.30       Dziękczynna, z prośbą o uzdrowienie i wszelkie łaski, opiekę MB Uzdrowienia Chorych dla Artura i o łaski w całej rodzinie

17.00       Za + mamę Teresę w 21 r. śm. i + ojca Józefa Kopeć, + siostrę Jadwigę, ++ dziadkówi z rodziny z obu stron

18.00      Za + Tomasza Radaczyńskiego w 46 r. śm., ++ rodziców, rodzeństwo i ich dzieci

16.00      Ligota Górna – intencja wolna

 

 

CZWARTEK PO POPIELCU– 15.02.

6.15          Za dusze czyśćcowe

7.00         Za + syna Damiana Mękarskiego, ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad córką Aleksandrą i cała jej rodziną i o wszelkie łaski potrzebne w rodzinie

18.00      1) Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza Baran, + Franciszkę i Bolesława Kozak, Ksawerę i Jana Baron, + Michalinę, + Leszka i Teresę Baran i o błog. Boże w rodzinie

2) Za + Marię Skibską w 30 dniu po śm., + męża Jana i za ++ z rodziny obu stron

 

 

PIĄTEK PO POPIELCU – 16.02.

6.15          Za + mamę Gabryelę Winiarską w 30 dniu po śm., + ojca Mieczysława w rocznicę urodzin oraz ++ z rodziny obu stron

7.00         Za + mamę Janinę Ślemp w 3 r. śm., + ojca Ignacego, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

9.00          Za + Helenę Bul z okazji jej urodzin , ++ rodziców i siostrę Marię, + brata Jana

17.30       Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00      Za + mamę Włodzimierę w 17 r. śm., + ojca Witolda Żukowskich, + siostrę Mariolę, dziadków Stefana i Marię Kołodziej, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

 

 

SOBOTA PO PO POPIELCU – 17.02.

6.15          Za ++ Kazimierza i Janinę Kościelnych, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie

7.00         Za + męża i ojca Kazimierza Pawłowskiego, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

17.00       W języku niemieckim – Za + mamę Monikę, + ojca Antoniego Pijanka, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

18.00      Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej (Godzinki do MB Bolesnej)

18.30       Msza św. wspólna:

1) Za + ojca Floriana Wejner w 2 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Anioła Stróża dla wnuczki Marysi Oczowińskiej w 5 r. urodzin i o łaski potrzebne dla jej rodziców i całej rodziny.

3) Za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Zaremba, Florentynę i Alojzego Sikora, ++ siostry, ++ siostry Danutę i Zofię z mężem, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

4) Za + syna Grzegorza Sojka w 30 dniu po śm. oraz z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

5) Za ++ rodziców Stanisława w 26 r. śm. i Pelagię Pałka, Mariannę i Franciszka Jańskich, ++ braci Edmunda, Józefa, Franciszka, + bratową Marię, szwagra Wiktora, + kuzyna Józefa, ciocię Stanisławę, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

6) Za + Janine Żałabowska z ok 100 r. ur., ++ z pokrewieństwa obu stron i o błog. Boże, zdrowie w całej rodzinie.

7) Za + meza Tadeusza Bielawskiego w 12 r. śm., ++ rodziców Emilie i Jana Szczepańskich, ++ dziadków z obu stron + teścia Zygmunta Bielawskiego, szwagra Zbigniewa, + siostrzenice Margaretę i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

I NIEDZIELA Wielkiego Postu – 18.02.

7.00         Za ++ Irenę i Klemensa Lewandowskich, + żonę Stanisławę, ++ z rodziny obu stron, dusze czyśćcowe i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

8.00         Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.

8.30         1) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Zygmuntem z okazji 59 urodzin

2) Za + Marię Nowak w 19 r. śm., męża Jana, ++ z rodziny obu stron i dusze czyśćcowe

10.00      1) Jubilaci małżeńskie

2) Za + Fryderyka Winnickiego, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

12.00       Za ++ rodziców Kazimierę w 3 r. śm. i Jana, + brata Czesława w r. śm. ++ Dobrasów., ++ teściów Juliannę i Józefa Adamczyk

15.00       Msza św. wspólna:

1) Za + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Gadziałowskiego w 3 r. + szwagra Ryszarda Sawickiego w 4 r. śm., ++ rodziców Edwarda i Rozalię Bednarskich, ++ teściów i z rodziny Marynowskich, ++ z rodziny obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

2) Za + mamę Agnieszkę Stanossek w 8 r. śm., ++ teściów Marię i Romualda Świderskich i o zdrowie, błog. Boże.

3) Za + męża Bronisława Mazur w 2 r. śm. + z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

4) Za ++ rodziców Helenę i Ignacego Kaczmarek, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże, zdrowie w rodzinie.

5) Za + Tadeusza Kotek w 10 r. śm., + Mariana Kołodnickiego w 20 r. śm., + Leona Lechman, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

6) Za + Mariana Boreckiego w 14 r. śm. ofiarowana przez córkę i o błog. Boże w rodzinach Kulewskich, Stańkowskich i Boreckich.

7) Za + Eugeniusza Sawickiego w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny obu stron.

8) Za + Genowefę Honisz w 4 r. śm., + ojca Józefa, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

9) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Reginą w 60 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

10) Za + Leokadię, Zenona i Mirosława Maniak i za ++ z rodziny obu stron.

11) Za + Dawida Litner.

12) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad córką Lidią z rodziną, dwóch synów, Rajmundem z wnuczkami i Andrzeja z rodziną i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

13) Za ++ rodziców, brata, ++ dwóch mężów, teściów i ++ z pokrewieństwa obu stron.

14) Do MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o zdrowie, błog. Boże i wszelkie łaski potrzebne dla Teresy i Piotra i o szczęśliwy przebieg operacji dla Teresy.

15) Za + córke Marię-Halinę Walczak, ++ rodziców Socha i Śliczny, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże i zdrowie w całej rodzinie

16)Za mamę Bogumiłę Mieszko z ok. urodzin z prośba o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB Wspomożenia Wiernych i o łaski Boże dla całej rodziny

17) Za + męża Herberta Koza, ++ teściów, + ojca Piotra Pluta, + siostrę Jadwigę i ++ z całej rodziny i o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

18) Za + męża o pjca Erwina Saul w 3 rocz. śm. i ++ z rodziny z obu stron.

16.15       Nabożeństwo fatimskie

19.00      Za + Katarzynę Mendel, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, bl. Boże w rodzinie

9.30         Ligota Górna –. W intencji Róży Różańcowej

Intencje mszalne od 5 do 11 lutego 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 5.02. – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

6.15        Za + Izabelę Socha w kolejną rocznicę śm. i za ++ z rodziny

7.00        Dziekczynna z prośbą o wiarę, nadzieję, miłość i dary Ducha świetego dla Piotra, Patryka i Katarzyny i o błog. Boże w rodzinie

18.00     1) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Marią Glomb w dniu 95 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie

2) Za ++ dziadków z obu stron Kusaj i Reiman, + ciocię Hildegardę Kusaj w 1 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

 

 

WTOREK – 6.02. – Św. Męczenników, Pawła Miki i Towarzyszy

6.15        W intencji Anny o udaną operację i powrót do zdrowia

7.00        Za + Elżbietę Winkler w kolejną rocznicę śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

18.00     1) Za + ojca Czesława w 10 r. śm. i + matkę Zofię Liwerskich, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę M.B. Nieustającej Pomocy w 15 r. urodzin i o łaski potrzebne dla rodziców, babci Janiny, chrzestnych i dziadków

 

 

ŚRODA – 7.02.

6.15        Za + męża Eugeniusza Sawickiego w dniu urodzin i za ++ z rodziny obu stron

7.00        Do Ducha św. o łaski potrzebne dla Kapłanów i wszystkich Wspólnot parafialnych i o nowe powołania

18.00   1) Za + Zbigniewa  Drygała w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny obu stron

2) Za + syna Czesława Krzemińskiego w 7 r. śm., + męża Kazimierza, ++ Władysława i Marię Urban, + Józefę, ++ z rodzin Krzemińskich i Stopkiewiczów oraz z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

 

 

CZWARTEK – 8.02.

6.15        Za + mamę Henrykę Kirsz w 2 r. śm., + ojca, brata i za ++ z rodziny obu stron

7.00     W intencji dziecka poczętego i rodziny

18.00     1) Za + Romualda w 4 r. śm. i + jego żonę Zofię, ++ rodziców i z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Za + Kamila Sędziaka w 3 r. śm., ++ Łukasza i Bartosza Kowalskich, ich dziadka Wilhelma i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

 

 

PIĄTEK – 9.02.

6.15        Za + Alojzego Kisiel, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

7.00        Za + Józefa w 43 r. śm. + Józefa Sosińskiego, ++ z pokrewieństwa obu stron i o błog. Boże w rodzinie

9.00          Za + Józefa Dul w 16 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże dla syna Jana Dul  i o łaski w całej rodzinie

17.30   Nabożeństwo

18.00     Za + Marię Grzywacz, + syna Jana z Zoną Krystyną, + córkę Krystynę, ++ z rodziny obu stron i za + synową Marię Grzywacz

 

 

SOBOTA – 10.02. - Św. Scholastyki, dziewicy

6.15        Intencja wolna

7.00        Za + Gertrudę Woźniak z okazji 100 r. urodzin, za ++ z pokrewieństwa obu stron o błog. Boże, zdrowie w całej rodzinie

17.00     W języku niemieckim – intencja wolna

18.00   Nabożeństwo różańcowe.

18.30   Msza św. wspólna:

1) Za + żonę Irenę Zając w 7 r. śm. i za ++ z rodziny obu stron.

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, światło Ducha św. dla dzieci Dawida, Kamila i Kingi oraz rodziców.

3) Za + syna i brata Alojzego Dyłę, + ojca i męża Henryka, + męża Stanisława i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

4) Za + żonę Marię Bilską w 2 r. śm., ++ rodziców Helenę i Antoniego Bilskich i za ++ z rodziny obu stron.

5) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad synem i bratem Ryszardem Węgrzyn w 60 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie

6) Za + Ludwika Brutkowskiego w 15 r. śm., + Jerzego, o  zdrowie dla mamy i błog. Boże w rodzinie

7) Do MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o Miłosierdzie Boże, spokojną śmierć dla Anny od córki Bożeny z mężem i synem.

 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.

7.00        Za + ojca Władysława Jasińskiego w 30 dniu po śm., + mamę Danutę i za ++ z rodziny obu stron

8.00     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.

8.30        1) Za ++ rodziców Elżbietę i Herberta Kapica, dziadków Karola i Marię, + Karola, Trautę, ciocię Franciszkę Grzemba, ++ dziadków Piotra i Cecylię

2) Za ++ Huberta Hain, synową Urszulę, ++ z pokrewieństwa, dusze czyśćcowe i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

10.00     1) Za ++ rodziców Stefana i Stanisławę, + brata Stanisława Domagała, Marię i Juliana Dziedzic, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Za + męża i Tatę Jerzego Sygullę, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie

12.00     Dziękczynna dla Korneli z okazji 40 r. urodzin oraz syna Maksymiliana z okazji 15 r. urodzin i o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

15.00   Msza św. wspólna:

1) Za + męża Krystiana Godzież w 1 r. śm. i za ++ z rodziny obu stron.

2) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, światło Ducha św. i opiekę MB nad Marią Olszok i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

3) Za + męża Zbigniewa Szpyrka w 8 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

4) Za + męża Henryka Wypych.

5) Za + Teresę Sosnowicz w 1 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

6) Za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka Podgórniak, + brata Lucjana Podgórniak, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

7) Za ++ Marka Wakuluk  w 30 dniu po śmierci i + Wacława i za ++ z rodziny obu stron. 

8) Do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z prośbą o9 zdrowie, błog. Boże dla mieszkańców wspólnoty Mieszkaniowej z ul Kilińskiego 17 D oraz za ++  mieszkańców i dusze w czyśćcu cierpiące.

9) Z podziękowaniem za łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Uzdrowienia Chorych i Nieustającej Pomocy nad Ewą, jej mężem i całą rodziną.

10) Za + Marię Drewniok ofiarowana przez sąsiadów

11) Za + Hildegardę Zając i + Reinholda Szlencek, ++ z pokrewieństwo obu stron i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

16.15   Nabożeństwo.

19.00   Za + syna  Romana Pawłowskiego w 2 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże w rodzinie

9.30        Ligota Górna – Msza św. chrzcielna Aleksander Skóra, rodziców i całą rodzinę