Intencje mszalne od 16 do 22 kwietnia 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 16.04.

6.15          intencja wolna

7.00         Za + męża Józefa Koniecznego, ++ rodzićów z obu stron, + siotrę Teke Sałdak, ++ z pokrewieństwa obu stron i błog. Boże w całej rodzinie

18.00      1) Za ++ Genowefę i Wacława Król, Józefa Adamowicza, ++ Zdzisławę Bronisława i Artura Pencak, + Elżbietę Pawluk i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Za ++ rodziców Jana i Emilię Biczysko, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin Respondek, Widera, Pawełek i Idzik i o błog. Boże w rodzinie

 

 

WTOREK – 17.04.

6.15          intencja wolna

7.00         intencja wolna

18.00      1) Za ++ rodziców Barbarę i Pawła Jendrosek, Albinę i Józefa Jochem, + brata Engelberta i ks. Adolfa, siostrę Magdalenę, + Leona Bazana, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże całej rodziny

2) Za + Jakuba ofiarowana przez rodzinę Kurasiów i Czampków

 

 

ŚRODA – 18.04.

6.15          intencja wolna

7.00         Za + Krzystofa Kuriatę

18.00      1) Za ++ rodziców Mirosławę i Wacława Mosna, + siostrę Lilianę, szwagra Huberta Winkler i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie

2) Za ++ rodziców Jana i Bronisławę Podgórskich, ++ Stefana i Genowefę Ramus, ++ braci Mariana i Bronisława Podgórskich, ++ z pokrewieństwa obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

 

 

CZWARTEK – 19.04.

6.15          Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Teresą i Janem i za ++ rodziców i z rodziny obu stron

7.00         Za + męża Zdzisława Kraśnickiego w 2 r. śm, ++ z rodziny obu stron

18.00      1) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże dla Rebeki Kowal z okazji 24 r. urodzin i o błog. Boże w rodzinie brata i siostry i rodziców

2) Za ++ Teresę i Jerzego Nowak, + bratowa Stanisławę i za ++ z rodziny obu stron

 

 

PIĄTEK – 20.04

6.15          Dziękczynna z prośba o zdrowie, błog. Boże, opieke MB nad Aliną Anną w rocznice urodzin i o łaski w rodzinie

7.00         Za ++ ojca Antoniego, matkę Emilię, siostrę Stanisławę, brata Józefa, bratową Marię Wiśniewskich, + ciocię siostrę zakonną Domicelę, ++ dziadków i z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

9.00          Za ++ rodziców Monikę i Romana Turek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

17.30       Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00      Za + męża Stanisława, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie

 

 

SOBOTA – 21.04

6.15          intencja wolna

7.00         Za + męża i ojca Jana Gawlitta i za ++ z rodziny obu stron

14.00      Ślub: Aleksandra Jużwa i Jerzy Kochalski

17.00       W języku niemieckim – Za ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Kowalczyk, + Franciszka Poremba, ++ z rodzin Grzemba i Kucierajter i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie

18.00      Nabożeństwo ku czci Matki Bożej

18.30       Msza św. wspólna:

1) Za ++ rodziców Pelagię w 3 r. śm. i Stanisława Pałka, + Mariannę w 34 r. śm., + Franciszka Jańskich, ++ braci Edmunda, Józefa i Franciszka, + bratową Marię, szwagra Wiktora, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) .Za + mamę Mariannę Albert w 30 dniu po śm., + ojca Józefa i za ++ z rodziny obu stron.

3) Za + Janinę Żylak w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny obu stron.

4) Za ++ rodziców Teresę i Pawła Olejnik, Sewerynę i Jana Robakowskich, ++ dziadków z obu stron, za ++ bratanków Rafała, Marcina i Grzegorza oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

5) Do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i o powrót do zdrowia dla ciężko chorej koleżanki.

6) W intencji Pani Ewy i całej rodziny z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

7) Za + męża Wiesława Nowak, ++ z rodziny obu stron.

8) Dziekczynn z prośba o zdrowie, błog. Boże opieke MB Królowej Kapłanów na księdzem Grzegorze w jego dniu urodzin oraz dziękczynna za szczęśliwy przebieg opoeracji syna romana i o wszelkie łaski w rodzinie

 

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.

7.00         Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Jerzym w 70 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie. I za ++ rodziców i z rodziny

8.00         Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.

8.30         1) Za + męża Mariana Szklarek w 9 r. śm. ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Łucją w kolejną rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie

10.00      1) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Zofią Dziedzic w kolejną rocznicę urodzin i o łaski w całej rodzinie

2) Za ++ Wandę i Czesława Rzeżnik, Antoniego i Bronisławę, Eugeniusza Piątczak, ++ Zenona i Zofię Piątczak, Elżbietę Nowak w 1 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

12.00       Za + męża Jana Kowalskiego z okazji urodzin, Józefę i Antoniego Kowalskich, Edeltrudę i Leopolda Sowa, ++ z rodzin Kowalskich, Sowa i Gardziejewskich i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

15.00       Msza św. wspólna:

1) Za ++ rodziców Helenę i Mirosława Cieślak w 7 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

2) Za + męża Mariana, syna Krzysztofa Siwek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

3) Za + syna Grzegorza Sojka w 3 miesiące po śm., ++ dziadków z obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

4) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Wspomożenia Wiernych i dary Ducha Świętego i uzyskanie świadectwa dojrzałości dla wnuczki Hanny w 18 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

5) Za + Łucję Urbanek w 10 r. śm.

6) Za + męża i ojca Stanisława Solarewicz w 30 dniu po śm. i za ++ z całej rodziny.

7) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB nad Mateuszem w 24 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

8) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MB nad Jadwigą Bogdanowicz, jej mężem i całą rodziną.

9) Za + mamę Helenę Zielińską w 30 dniu po śm., + ojca Jana i za wszystkich ++ z rodziny i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie

10) Do MB Uzdrowieni Chorych z prośba o szczesliwy przebieg operacji dla Leszka i porót do zdrowia

11) Dziękczynna za otrzymane łaski, znalezienie bardzo ważnych domumentów

12) Za + meza Czesława Skrzek, + Halinę Kaczor, za ++ z pokrewieństwa obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże, swiatło Ducha świetego i opieke MB w rodzinie Skrzek

13) Za + Władysława Pawłowicz w 20 r. śm, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB na Weronika i całą rodziną

16.15       Nieszpory Wielkanocne

19.00      Za + Gertrudę w 18 r. śm., + jej męża Leonarda Bogaczyk, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie

9.30         Ligota Górna – Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Katarzyną Jasiniok w kolejną rocznicę urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzin9ie