Intencje

Intencje mszalne od 24.09 do 30.09.2018

PONIEDZIAŁEK – 24 września

6.15     Za + ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka ofiarowana przez rodzinę Podgórskich.

7.00     Za + ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka ofiarowana przez osoby remontujące Dom Katechetyczny.

18.00  1) Dziękczynna w dniu urodzin dla Elżbiety i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

             2) Za + męża Czesława Ludkowskiego w 14 r. śm., syna Adama, Mariusza Sałanowskiego, ++ rodziców Owcarz, Antoninę i Stanisława Ludkowskich i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

WTOREK – 25 września           

6.15     Za + Michalinę Brylską w dniu jej urodzin i imienin + z rodziny obu stron.

7.00     Za + mamę Eufemię Nawrot w 10 r. śm., + ojca Leona, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

18.00  1) Za + męża Witolda Stańskiego w 16 r. śm., ++ z rodzin Stańskich i Teodorowskich.

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w dniu 50 r. urodzin Violetty.

ŚRODA – 26 września

6.15     Za + Władysława Zaborskiego.

7.00     Za + Bolesława Kowalczyka od Koła Gospodyń Wiejskich z Świętoszówki.

18.00  1) Za ++ rodziców Leona i Edeltraudę Machny, + Helmuta Strzelczyk, + szwagra Piotra, ++ z pokrewieństwa obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2) Za + mamę Agnieszkę Świtkiewicz w kolejną rocznicę urodzin, ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże, zdrowie i wszelkie łaski potrzebne w rodzinie.

CZWARTEK –27 września – Św. Wincentego A Paulo, Prezbitera            

6.15     Za ++ mamy Wiesławę i Krystynę.

7.00     Za + Franciszka Matuszewskiego.

18.00  1) Za + ojca Władysława Litner w 1 r. śm., + mamę Stanisławę i za ++ z rodziny obu stron.

             2) Za ++ rodziców Jana i Janinę Staszel, brata Andrzeja, ++ z rodziny Staszel, Kłosowskich, Rogowskich, Gaweł i Relich, ++ szwagrów Romana i Pawła i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

PIĄTEK – 28 września – św. Wacława, Męczennika

6.15     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00     Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże , opiekę MB nad wnukami Dawidem, Patrycją i Anną i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

9.00    Za + Bolesława Kowalczyka od członków Rady Sołeckiej z Świetoszówki

17.30   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00  Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i światło Ducha św. nad Brygidą z okazji urodzin i o łaski w całej rodzinie.:

SOBOTA – 29września - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

6.15     Za dusze czyśćcowe.

7.00     Za ++ Annę i Michała Baczyńskich, Michała i Barbarę Dębickich, ++ Barbarę i Janinę Zubek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie ,błog. Boże , opiekę MB w rodzinie.

17.00   Za ++ dziadków Alfonsa i Gertrudę Katzy, ++ z rodziny obu stron, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

18.00  Nabożeństwo ku czci Matki Bożej

18.30   Msza św. wspólna:

1) Za ++ rodziców Helenę i Jakuba Mucha, ++ braci Czesława, Józefa, Stanisława i Bernarda, bratowe Ewę, Lucynę i Adelę, ++ siostrę Rozalię i Feliksa Rakoczy, + męża Aleksandra Rakoczy.

2) Za + męża Mariana w 11 r. śm., + mamę Władysławę, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

3) Za ++ rodziców Barbarę i Eugeniusza, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

4) Za ++ rodziców Michała i Annę Zawadija, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

5) Za + syna Andrzeja Makowskiego w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny.

6) Za + męża Leszka Żmuda w 30 dniu po śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

7) Za + Marię Wiecha i za + Henryka Zawieja.

8) Za + Józefę Tarnowską w 30 dniu po śm. i za ++ z rodziny.

9) Za + mamę Gertrudę w 11 r. śm., + ojca Herbarta Niksdorf, brata Jana, ++ dziadków, + mamę Annę Konwisorz i za ++ z rodziny obu stron. I o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

10) Za + Mariana Barutę w 30 dniu po śmierci od córki z rodziną

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 września

7.00     Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Teresą w dniu urodzin i jej mężem oraz za ++ z rodziny obu stron..

8.00    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny.

8.30     1) Za + Huberta Hain, synową Urszulę, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze czyśćcowe i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2) Za + męża Franciszka Krzemińskiego, + ojca Franciszka, ++ teściów, z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną..

10.00  1) Za + mamę Marię Krzyżanowską w 7 r. śm., ++ rodziców i z rodziny obu stron, oraz o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w rodzinie Krzyżanowskich i Cebula

2) Za + męża Wiesława Choczaj, + wnuka Pawła Zająca, ++ rodziców z obu stron, Krystynę Choczaj, Władysława Groń i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie..

12.00  Za + ojca Władysława Korpowskiego w 11 r. śm., + mamę Mariannę, siostrę Jadwigę, szwagra Bernarda Wiecha, + ks. Zenona Janiszek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

15.00   Msza św. wspólna:

             1) Za + męża Bolesława w 18 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i o opiekę Bożą nad całą rodziną.

2) za + mamę Annę Bajrak w 5 r. śm., + ojca Jana, ++ z pokrewieństwa obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

3) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, światło Ducha św., opiekę MB nad synem Andrzejem Adaszyńskim w 55 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

4) Za ++ rodziców Wiktorię i Piotra, brata Jerzego Dudek, ++ z pokrewieństwa i o błog. Boże, zdrowie, opiekę MB nad całą rodziną.

5) Za + męża Andrzeja Cygan w 13 r. śm., ++ rodziców, brata , bratową, teściów i wszystkich ++ z rodziny i o błog. Boże w rodzinie.

6) Dziękczynna, z prosbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie i o potrzebne łaski.

7) Za ++ rodziców Emila i Martę Pach, ++ ich rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

8) Za + Reginę Kuczała w 15 r. śm., + męża Eugeniusza Wojtków, ++ rodziców Zofię i Ignacego Pajor i ++ z tych rodzin i o błog. Boże w rodzinie..

9) Za + Kazimierę Pachołek w 30 dniu po śm., ++ jej męża Franciszka, ++ ZofięTrubowicz, Stefanię, Krystynę i Wiktora Lasek i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

10) Za + Danutę Ramus.

11) Za ++ rodziców Barbarę i Aleksandra Kabaszyn, syna Piotra Gajewskiego , + Piotra Tkacz, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

12) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Giselą i Birgit Siegel i o łaski w całej rodzinie.

13) Za ++ rodziców Kazimierę w 21 r. śm. i + Helenę Jachymczyk, Marię i Jasna Buczkowskich i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

14) Za ++ małżonków Niwa i za ++ z rodziny obu stron.

15) Za + Józefa Koloch i za ++ rodziców.

16) Za + Ks. Bernarda Jurczyka ofiarowana przez pielgrzymów na Litwę, Łotwę i Estonię

17) Do Bożej Op.atrzności przez wst. MB Wspomożenia Wiernych, za + ojca Mieczysława Zylak, + mamę Irenę, ++ z rodziny obu stron i z prośba o zdrowie i błog. Boże w rodzinach: Chochołowicz i Żymańczyk

18) Dziękczynna, z prosbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad mama Izabelą w 65 rocz. urodzin oraz o łaski potrzebne w całej rodzinie

19) Za ++ Michała i annę Kuziemskich, + Michała i Józefę Jakimów, ++ z rodziny z obu stron i o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB w całej eodzinie

20) Za + Irenę Paluch w 2 rocz śm. + Ernesta Paluch, wszystkich ++ z rodziny Paluch, Zając oraz o Boże błog. w rodzinie

16.15   Nabożeństwo

19.00  Za wszystkich ++ z rodziny Janiszewskich, Piotrowskich Mazurów i Szostkowskich i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

9.30     Ligota Górna: Za + chrzestną Gertrudę, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.