Intencje

Intencje mszalne od 01 10 do 07.10.2018

PONIEDZIAŁEK – 01.10 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6.15        Za + syna Jana Dul w dniu urodzin i za ++ z rodziny.

7.00        Za + mamę Kazimierę Bielonko 1 r. śm.+ tatę Zygmunta i za ++ z rodziny obu stron.

18.00     1) Za ++ rodziców Marię i Konrada Nowackich, Agnieszkę i Edwarda Rybka, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

2)Za + Urszulę Sabadasz – Koszela w 1 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże w rodzinie.

WTOREK - 02.10 – Św. Aniołów Stróżów

6.15        Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00        Za + męża Stanisława Faber w 17 r. śm., + ojca Stefana Kasprzak i za ++ z rodziny obu stron.

18.00     1) Za + męża Bolesława Sroślak w 1 r. śm.

2) Za ++ Marię i Antoniego Przewloka, ++ rodziców z obu stron, + Edwarda Zamora, ++ z rodziny Kałuża i Krause, ++ Marię i Łukasza Wiśniewskich, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

ŚRODA – 03. 10.

6.15        Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Teresą i Janem i za ++ rodziców i z rodziny obu stron.

7.00        intencja wolna

18.00     1) Za + mamę Teresę Mendel, + tatę Mieczysława, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

                   2) Za + ojca Józefa Kwacz w rocznicę śm., matkę Walerię, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

CZWARTEK – 04.10 św. Franciszka z Asyżu

6.15        O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7.00        Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Barbarą w 70 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

18.00     1) Przez wstawiennictwo św. Franciszka w inte. członków i ks. opiekuna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z prosbąo zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski oraz o łaskę nieba dla ++ członków.

2) Za + tatę Franciszka Garncarek w dniu imienin i + mamę Helenę Garncarek, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad całą rodziną.

PIĄTEK – 05.10 - św. Faustyny Kowalskiej

6.15        Intencja wolna

7.00        Za + córkę Dorotę, + ojca i męża Gintra Neurath w 5 r. po śm. i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

9.00        Za ++ Kazimierę, Barbarę, Antoninę, ++ Jana i Elżbietę Hiszczyńskich, Kazimierę i Franciszka Guis, ++ Elżbiet i Ryszarda Kutyma i + Zdzisława Ornatowskiego

17.30     Nabożeństwo

18.00     Do B. Op. przez wst. MBWW i św. Faustynu z prośbą o błog. boże zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Tomasza Jałowego w dniu urodzin

Msza św. wspólna:

1) W intencji czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego

2) W święto patronalne wspólnoty NSPJ i Miłosierdzia Bożego o błog. Boże dla członków i opiekuna ks. Proboszcza. oraz o łaski miłosierdzia Bożego dla ++ z tej wspólnoty.

3) Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Pełka, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

4) Za + męża Huberta Dzierson, ++ rodziców Marię i Józefa, Wiktorię i Piotra, ++ z rodziny obu stron i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinach Jantos, Kokot i Dzierson.

5) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, światło Ducha św. i opiekę MB nad Michałem, Marcinem i Sebastianem z rodzinami i dusze czyśćcowe

SOBOTA – 06.10.

6.15        Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i w intencji czcicieli.

7.00        Za + Klementynę w 19 r. śm., + Michała Buczma, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

12.00     ślub: Angelika Mzyk i Marcin Chrust

15.30     W intencji Jadwigi i Pawła Jańskich w 50 r. ślubu

17.00     Za dusze w czysccu cierpiące

18.00     Nabożeństwo

18.30     Msza św. wspólna:

1) Za + męża Józefa radom, ++ rodziców Franciszka w 15 r. śm. i + Stanisławę Ożug, + brata Mariana, bratową Danutę, za ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

2) Za + Tadeusza Wilczyńskiego w 3 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

3) Za ++ Honoratę, Wiktora i Jerzego Ostrowskich.

4) Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą o leczenie oraz o zdrowie błog. Boże dla dzieci, a także dla wszystkich wspierających swoją modlitwą a szczególnie dla personelu medycznego z Kliniki w Zabrzu.

5) Za ++ ojca Michała, mamę Emilię, brata Józefa, brata Mariusza Urbańskich, + Mariana Leszczyńskiego, ++ z rodziny Glanowskich i o błog. Boże w rodzinie Urbańskich.

XXVII Niedziela Zwykła - 07.10.

7.00        Za ++ Klemensa i Irenę Lewandowskich, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

8.00        Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

8.30        1) Za ++ rodziców Łucję i Pawła Olejnik, Marię i Ernesta Grzesiuchna, + szwagra Hermana, ++ z rodziny obu stron i o zdrowie, błog. Boże w całej rodzinie.

2) Za ++ rodziców Helenę i Eryka Tyla, ++ dziadków Wożny i Tyla oraz z prośba o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

10.00     1) W intencji Róż różańcowych Parafii MBWW, zelatorów oraz opiekuna ks. Proboszcza

2) Za ++ Tomasza i Jerzego Grus, ++ z rodziny obu stron oraz z prośba o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

12.00     1) Chrzty i roczki

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Urszulą i Hubertem w 38 r. ślubu i z okazji urodzin 60 dla Urszuli i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

15.00     Msza św. wspólna:

1) W intencji Róży Różańcowej Pani Krystyny Bator z Ligoty Zameckiej, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad członkami i ich rodzinami oraz za ++ z tej Róży.

2) W intencji Róży Różańcowej św. Maksymialiana Kolbe Pani Anny Sitnik, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad członkami i ich rodzin i za ++ z tej Róży.

3) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej w rodzinach Cieluch i Haftkowskich z okazji 9 i 6 rocznicy ślubu i dla Maji, Joanny i Aleksandry.

4) Za ++ Józefę, Jana, Wandę Kukuł, ++ z rodziny Grygiel i o błog. Boże oraz o opiekę MBWW

5) Za ++ rodziców Agnieszkę i Hieronima Lizurek, ++ Martę i Pawła Niesłony i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

6) Za) Za + mamę Zuzannę Bielecką w 4 r. śm., ++ z rodziny obu stron i o błog. Boże w rodzinie.

7) Za + męża Gotfryda Kulawik, ++ rodziców Kulawik i Czech, brata Jerzego, szwagierkę Adelajdę Kulawik, + Franciszkę Olbrych i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8) Za + córkę, + męża Jana, ++ rodziców z obu stron, i o zdrowie, błog. Boże, opiekę nad synem i całą rodziną.

9) Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janusza w 60 r. urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie.

10) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże dla Piotra Kuczewskiego w dniu urodzin.

11) Za + Bernadetę Boduch, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny Boduch i Lech i o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

12) Przez wst. MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o siłę pogodzenia wszystkich trosk i całkowite oddanie się w ręce Boga, Maryi i Józefa nad rodziną Krystyny Łuszczak i Janiny Nalepa

13) Dziękczynna, za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. dla Dominika Kania z okazji 4 r. urodzin i o łaski w rodzinie.

14) Za + męża Ditera Moryc, ++ z rodziny obu stron, dusze czyśćcowe i z prośbą o zdrowie, błog. Boże w rodzinie.

15) Za + matkę Annę Nowak w w 30 dniu po śm., + ojca Edwarda i za ++ z rodziny obu stron.

16) Za + Michała Janik w 1 r. śm. i o błog. Boże, zdrowie dla Natalii.

17)Za ++ małżonków Pilot i za ++ z rodziny obu stron.

18) Za + brata Pawła Stefaniak w 10 r. śm., + ojca Mariana w 4 , za + mamę Wiesławę i za ++ z rodziny obu stron.

19) Za + Eugeniusza Kędziora w 1 r. śm. i za ++ z rodziny obu stron.

20) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Różańcowej nad członkami Róży Różańcowej Pani Zofii z Bogdańczowic i ich rodzinami, ++ z tej Róży.

21) Za + męża i ojca Jana Kleszcz, ++ rodziców, teściów, braci Jana i Henryka, + ciocię Jadwigę i Stanisławę, + stryja ks. Antoniego Kolarz.

22) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Małgorzatą i Piotrem Garwolińskimi w 1 r. ślubu.

23) Za ++ rodziców Danutę i Władysława Jasińskich z ok. ich ziemskich urodzin

24) Za + męża Lecha Wróblewskiego w 6 rocz. śm i za ++ z rodziny Wróblewskich i Szumera

25) Za + mamę Janinę Strzelak w 6 rocz. śm i za + brata Jerzego

19.00     Za + męża Jarosława Bodnaruś w 4 r. śm., ++ rodziców Marię i Mikołaja, + brata Kazimierza Topornickich, ++ z rodziny i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB nad całą rodziną.

9.30        Ligota Górna - Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB nad Krystyną Krynicką i całą jej rodziną.