ZACHĘCAMY DO WSPARCIA STOWARZYSZENIA POMOCY PARAFII MBWW W KLUCZBORKU        

Z początkiem nowego roku kalendarzowego staniemy znowu wobec obowiązku rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym (Fiskusem). Od kilku już lat istniej możliwość przeznaczenia 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Do nich należy także założone w roku 2009 Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od tego czasu zwracamy się co roku do swoich dobrodziejów z prośbą o przeznaczenie swojego 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskiwane środki są przeznaczane na remonty i modernizację naszych parafialnych obiektów.

Po wielkich remontach naszej świątyni z okazji jej 100 lecia, przyszła pora na następne prace. W minionych dwóch latach koncentrują się one na plebanii, która jest integralną częścią obiektów parafialnych. W roku 2014 został przeprowadzony remont kapitalny pomieszczeń socjalnych, zaś w 2015 r. przeprowadziliśmy remont kapitalny naszej kancelarii parafialnej. W wyniku tego remontu otrzymaliśmy dwie kancelarie: ogólną i ks. proboszcza, które zdecydowanie poprawiły obsługę (nie tylko) naszych parafian. Przy okazji tego remontu zmodernizowaliśmy również pomieszczenia naszego PZ „Caritas” Serdecznie dziękuję tym parafianom, którzy w roku 2014 przekazali 1% swojego podatku na Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Przekazana kwota wyniosła 11. 505, 73 zł. i wsparła te nasze poczynania remontowe (których całkowity koszt wyniósł 131 612, 00 zł.)

Z początkiem roku 2016 przystąpimy do dokończenia prac remontowych na plebanii. Ich celem będzie przede wszystkim wygospodarowanie z części piwnicznej plebanii pomieszczenia na salkę pastoralną. Nie ma ona być konkurencyjną w stosunku do Domu Katechetycznego, ale ma zaradzić bieżącym potrzebom (takim „ad hoc”) do spotkania młodzieży i dorosłych (zwłaszcza po nabożeństwach). Serdecznie dziękuję tym parafianom, którzy w roku 2015 przekazali 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Przekazana kwota wyniosła 12. 792, 01 zł. Ogólne Zebranie Członków „Stowarzyszenia Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku”, jakie odbyło się w dniu 26. 11. 2015 r., przychylając się do prośby ks. proboszcza, wyraziło zgodę na przeznaczenie wspomnianej kwoty na remont salki pastoralnej.

Jednocześnie zwracam się z kolejną prośbą o przekazanie w nowym - 2016 roku - 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zebrana kwota przeznaczona będzie na dalsze prace remontowe, koncentrujące się powoli wokół naszego Domu Katechetycznego. Jest rzeczą oczywistą, że inwestując w „kamienie i mury” tak naprawdę inwestujemy w ludzi młodych i starszych, którzy w zmodernizowanych pomieszczeniach parafialnych znajdują możliwość spotkania i realizacji swoich potrzeb i pasji.

To, o czym mówię, na co zwracam uwagę, to są moje pierwsze spostrzeżenia. Mamy pięknie wyremontowany kościół i wiele przestrzeni na plebanii. Zwracamy więc uwagę na inne obiekty i sprawy. Bo przy takiej parafii, jak nasza, końca remontów nigdy nie ma!!!. Moje hasło brzmi: Każdy rok – przynajmniej mały krok do przodu. Bo w przeciwnym razie już się robią zaległości. Nie wiem, może mi się nic nie uda zrobić z tego o czym mówię. Ale dzisiaj tak to rozeznaję, prognozuję i dzielę się z Wami”. Członkowie Rady Parafialnej w pełni podzielili moje spostrzeżenia i zamierzenia.

W tym kontekście i w tym kierunku widzę więc potrzebę dalszej działalności powołanego z okazji 100 lecia konsekracji kościoła Stowarzyszenia Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku i pozyskiwania przezeń środków finansowych, szczególnie w postaci 1% odpisu podatkowego.

                                                                

logo stowarzyszenia 1Jak można przyłączyć się do tej wyjątkowej inicjatywy?

 Wystarczy że przy corocznym rozliczeniu przekażesz 1% swego podatku dochodowego na rzecz parafialnego Stowarzyszenia.

Co ważne nie tracimy przy tym ani złotówki ze swych dochodów.

A jedyne co należy zrobić to podczas rozliczenia PIT wpisać w odpowiedniej rubryce
nazwę stowarzyszenia i jego nr KRS
.:0000329931

Serdecznie dziękujemy tym parafianom którzy zgodzili się na przekazanie

1% swego podatku na Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej

Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

Biorąc tym samym udział w pięknym dziele!

BÓG ZAPŁAĆ!!!

         Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku prowadzi działalność charytatywną przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, niosąc pomoc dzieciom i rodzinom naszego miasta, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także dotkniętym wszelkiego rodzaju patologią, a w szczególności alkoholizmem, narkomanią, a także dysfunkcją wychowawczą, zgodnie z założeniami statutowymi. Członkowie Stowarzyszenia angażują się również w działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, działającej przy parafii. Zaangażowani są również w organizację Festynu Rodzinnego przy parafii, którego celem jest niesienie pomocy rodzinom naszego miasta.

Przypominam, że przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz parafialnego Stowarzyszenia, nie tracimy przy tym ani złotówki ze swych dochodów. Jedyne, co należy zrobić, to podczas rozliczenia PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nazwę Stowarzyszenia i jego numer KRS: 0000329931.

        

sprawozdanie merytoryczne 2017 page 001

 image1177

 

 

Zobacz rok 2016:

 

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

effatha.napis.mniejszyZapraszamy bardzo serdecznie na msze Święte w języku migowym które odbywają się w podane niedziele o godzinie 15.00, natomiast spowiedź o 14.30 w Zakopiance Domu Katechetycznego przy ulicy Katowickiej 3.

Najbliższe Msze Święte

2018 rok:

 

14.01

28.01

11.02

18.02

04.03

24.03 (sobota)

01.04 (kościół MBWW)

22.04

06.05

27.05

10.06

24.06

 

¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸

Wydarzenia

17.12 odbyła się wigilia osób niesłyszących z rejonu Kluczbork, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św., dzieliliśmy się opłatkiem, spędziliśmy miło czas w swoim gronie oraz gościliśmy Przedszkole Dzieci Bożych, którzy po krótce przedstawili nam historię Bożego Narodzenia w jasełkach.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony, gdzie są aktualne informacje ze środowiska osób niesłyszących oraz filmy z zaproszeniami ks. Daniela na różne nasze spotkania:

Effatha - Duszpasterstwo Niesłyszących w Opolu

__________________________________________________________________________

OgniskoGlusi
Pod koniec sierpnia pożegnaliśmy w naszej parafii, naszego duszpasterza niesłyszących ks. Mariusza Ołdaka, który zgodnie z dekretem ks. Biskupa będzie służył wspólnocie głuchoniemych w Kędzierzynie- Koźlu. Dziękujemy księdzu za roczną współpracę i troskę  o tę grupę.

rekolGluchych

Jednocześnie informujemy, że nowym duszpasterzem rejonu Kluczbork został ponownie ks. Daniel Leśniak, który będzie przewodził grupie niesłyszących. Serdecznie zapraszamy na Msze święte, których terminy podane są powyżej.

¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸..¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸

 Polecane Strony

Polski Związek Głuchych - oddział opolski: www.pzgopole.pl (kliknij link)

PZGopole


Polski Związek Głuchych Oddział Opolski istnieje jako stowarzyszenie od 1956 roku.
Jest najstarszą i jedyną organizacją zrzeszającą osoby Głuche i niedosłyszące zamieszkujące województwo opolskie.
Swoimi działaniami PZG Oddział Opolski obejmuje około 500 podopiecznych, na rzecz których świadczone są następujące usługi:
- Promowanie kultury Głuchych, czyli szeroko pojęte działania na rzecz utrzymania tożsamości środowiska
- Rehabilitację zawodowa i społeczna
- Opieka i pomoc społeczna dla osób niesłyszących oraz ich rodzin
- Działalność szkoleniowa, szczególnie w zakresie języka migowego

         Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku prowadzi działalność charytatywną przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, niosąc pomoc dzieciom i rodzinom naszego miasta, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także dotkniętym wszelkiego rodzaju patologią, a w szczególności alkoholizmem, narkomanią, a także dysfunkcją wychowawczą, zgodnie z założeniami statutowymi. Członkowie Stowarzyszenia angażują się również w działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, działającej przy parafii. Zaangażowani są również w organizację Festynu Rodzinnego przy parafii, którego celem jest niesienie pomocy rodzinom naszego miasta.

Przypominam, że przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz parafialnego Stowarzyszenia, nie tracimy przy tym ani złotówki ze swych dochodów. Jedyne, co należy zrobić, to podczas rozliczenia PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nazwę Stowarzyszenia i jego numer KRS: 0000329931.

        

SprawMerytor2016 1

SprawMerytor2016 2
SprawMerytor2016 3

SprawMerytor2016 4

SprawMerytor2016 5

SprawMerytor2016 6

strona 1

strona 2

strona 3

 


CarStr

Parafialny Zespół CARITAS Parafii
p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Kluczborku

 

„Nie jest bogaty ten, kto dużo ma,
lecz ten kto dużo daje.
Sprawiaj innym radość,
zobaczysz wtedy, że radość cieszy.”

 

Dla chrześcijanina jako jedną z podstaw swojej egzystencji powinna być potrzeba dzielenia się miłością z drugim człowiekiem, widząc w nim jakby samego Chrystusa. Miłość ta względem drugiego człowieka, znakomicie jest rozumiana przez działalność parafialnych zespołów CARITAS.

Podstawowym celem Parafialnego Zespołu CARITAS jest posługa charytatywna, która winna obejmować wszystkich ludzi bezradnych, słabych i pokrzywdzonych, którym brak jakiegokolwiek wsparcia materialnego czy duchowego, lub pomoc ta nie jest w pełni skuteczna. Pomoc taka winna być niesiona na terenie Parafii niezależnie od wyznania, pochodzenia czy narodowości, a także poglądów politycznych osób, które tej pomocy potrzebują. Zespół jest niebywałym wsparciem dla pokrzywdzonych, wsłuchując się w ich potrzeby, wykazując wsparcie nie tylko egzystencjalne, ale również duchowe, nierzadko uzupełniając rozmowę dobrym słowem. CARITAS zwraca uwagę nie tylko na skutek ludzkiej biedy, lecz także na jej przyczyny. Jednym ze sposobów budowania Królestwa Bożego jest służba bliźnim, zwłaszcza cierpiącym, prześladowanym, zasmuconym z powodu licznych braków, czy odrzuconym przez innych.

Moja gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu do okazania mu miłości czyni mnie wrażliwym i otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i na to jak mnie kocha.

Parafialny Zespół CARITAS działający przy Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku wypełniając narzucone sobie cele, jak również reagując na bieżące potrzeby rodzin naszej Parafii będących w trudnej sytuacji, prowadzi swoją działalność kierując się zasadą, iż pomaganie nie wymaga heroizmu, lecz chęci i zapału; zasada ta może stać się codziennością każdego z nas!

Należy pamiętać w jakich czasach zaczynamy żyć. Ludzkie serca stają się zatwardziałe i niewrażliwe. Świat coraz bardziej nastawiony jest na sukces, korzyści materialne i zyski, a w takich okolicznościach zawsze będzie potrzebne ciepło serca ludzkiego, które znajdzie się tam, dokąd zwyczajna sprawiedliwość nie sięga.

________________________________________________________________________
biuroczynne

Rok rocznie, mając na uwadze potrzeby jakie posiada wiele rodzin naszej parafii, Parafialny Zespół CARITAS realizuje swoje zadania i misję poprzez podejmowanie stałych i jednorazowych zadań będących potrzebą chwili.
Działania prowadzone przez CARITAS są następujące:
− Organizacja Festynu parafialnego, wspieranego przez sponsorów i wielu ludzi dobrej woli, trwającego przez sobotę i niedzielę na przełomie czerwca i lipca. Dochód zasilający konto CARITAS jest po części przeznaczany na finansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin, pozostałe środki umożliwiają wsparcie potrzebujących przez cały rok.

− Wsparcie uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z rodzin borykających się z trudnościami finansowymi, poprzez przyznawanie stypendium im. bł. Jana Pawła II, lub pomoc poprzez zakup przyborów szkolnych lub podręczników dla dzieci. (wsparcie na ten cel pochodzi również ze zbiórek pieniędzy prowadzonych podczas comiesięcznych nabożeństw fatimskich).
− W okresach przedświątecznych prowadzona jest zbiórka artykułów żywnościowych, które w postaci paczek są wydawane potrzebującym.

Prowadzenie magazynu odzieży używanej lub sprzętu gospodarstwa domowego, na bieżąco przekazywane najbardziej potrzebującym.

W okresie przedświątecznym prowadzona jest sprzedaż świec, a zebrane w ten sposób pieniądze zasilają konto Zespołu na prowadzenie działalności.

Wsparcie osób, będących w niebywale trudnej sytuacji poprzez np. pomoc w zakupie okularów, zakup niezbędnych lekarstw, pomoc w spłacie rachunków, dofinansowanie obiadów w szkołach i kuchni Caritas, wydawanie sprzętów gospodarstwa domowego oraz mebli, otrzymanych od ludzi dobrej woli.

 

Ponadto Zespół CARITAS organizuje spotkania dla seniorów naszej parafii w tzw. Klubie Seniora, dając starszym osobom wsparcie w osamotnieniu, poprzez rozmowę przy kawie. Spotkania te mają miejsce w każdy czwartek o godzinie 14.00 w Domu Katechetycznym. Spotkania niejednokrotnie urozmaicane są występami artystycznymi dzieci i młodzieży lub prowadzone są prelekcje mające na względzie dobro seniorów.

Zespół CARITAS otacza swoją opieką także dzieci, organizując im świetlice. Jest to dla nich możliwość spędzania wolnego czasu z rówieśnikami na grach i zabawach. Dzieci są otoczone solidną opieką przez Wolontariuszy, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi. Podczas każdego spotkania przygotowywane są posiłki które przygotowywane są wspólnie w miłej atmosferze. Organizowane są także zajęcia plenerowe połączone z elementami nauki.

Prowadzone działania przez Zespół CARITAS mają na względzie nie tylko dobro materialne naszych parafian, ale również dobro duchowe. Przyczyniają się do tego licznie organizowane pielgrzymki, spośród których głównymi są:
− Piesza Pielgrzymka do Kraskowa, która ma miejsce w połowie października. Pielgrzymi udają się z parafii MBWW do parafii św. Jadwigi w Kraskowie, gdzie odbywa się Msza św. oraz nabożeństwo, następnie po poczęstunku, pielgrzymi wracają rozmodleni w rękach trzymając lampiony.

− Autokarowa Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik o charakterze ogólnopolskim. Organizowana w okolicy święta Miłosierdzia Bożego, dla pracowników, wolontariuszy oraz sympatyków Caritas.

− Autokarowa Pielgrzymka do Trzebnicy organizowana na początku października. Pielgrzymka ma charakter diecezjalny, na której gromadzą się wolontariusze i pracownicy CARITAS.

− Bożonarodzeniowe Kolędowanie w Borkach Wielkich. Tradycyjnie odwiedzana jest jedna z najpiękniejszych szopek bożonarodzeniowych w okolicy. Czas ten wypełnia wspólne kolędowanie oraz poczęstunek zorganizowany przez ojców franciszkanów.

Fundusze na działalność pochodzą z przeróżnych źródeł: z Festynu Parafialnego, sprzedaży świec, skarbony umieszczonej w kościele oraz pomocy ludzi o dobrym sercu. Dlatego należy zaznaczyć że działalność oraz gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób jawny, jednak osoby zgłaszające się z prośbą o wsparcie mają zapewnioną absolutną dyskrecję i anonimowość. Wszystkie informacje umieszczane są co rok na stronie internetowej naszej parafii w formie sprawozdania finansowego.

 

podziekowaniaCARITAS

Więcej artykułów…

  1. Nauki Przedmałżeńskie