Duszpasterze

Ocena użytkowników:  / 53
SłabyŚwietny 

ks.proboszcz Bernardks. Bernard Jurczyk
proboszcz
tel. 077/4181271

       Urodzony 29. 03. 1956 roku w Lasowicach Wielkich, dawny powiat oleski (obecnie kluczborski), syn Jerzego i Agnieszki zd. Kosmala. W roku 1960 wraz z rodzicami przenosi się do Stolarzowic (od roku 1975 dzielnica Bytomia), zaś w 1969 r. do centrum Bytomia (parafia św. Barbary). Po ukończeniu szkoły podstawowej, w roku szkolnym 1971/72 rozpoczyna naukę w Technikum Budowlanym w Bytomiu w klasie o specjalności budowa dróg i mostów kołowych. Naukę kończy w roku 1976 dyplomem technika budowlanego w zakresie budownictwa drogowego i mostowego oraz egzaminem maturalnym.

       Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczyna w roku 1976 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Po ich ukończeniu, 16 maja 1982 roku, przyjmuje w Gliwicach w kościele ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła (dzisiejszej katedrze gliwickiej) święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Antoniego Adamiuka, Opolskiego Biskupa Pomocniczego. Po święceniach kapłańskich zostaje wikariuszem i duszpasterzem akademickim w parafii p/w Chrystusa Króla w Gliwicach, gdzie pracuje do roku 1985.

     W roku 1985 zostaje skierowany przez Ordynariusza Opolskiego ks. biskupa Alfonsa Nossola na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Seweryna Rosika. Po ich ukończeniu, z początkiem roku akademickiego 1988/89, powołany zostaje na stanowisko asystenta przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej na Wydziale Teologicznym KUL, kierowanej przez ks. prof. dr. hab. Seweryna Rosika.

       Z dniem 22 sierpnia 1994 zostaje przez Biskupa Opolskiego prof. dr hab. Alfonsa Nossola skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Dębie; początkowo jako jej administrator, zaś od 10 stycznia 1996 do 22 sierpnia 2010 r. jako jej proboszcz. W roku akademickim 1999/2000 kontynuuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola przygotowanie rozprawy doktorskiej na temat: Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w ocenie Kościoła. Jej obrona odbyła się w styczniu 2002 r. Od roku akademickiego 2002/2003 współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, prowadząc zajęcia z teologii moralnej. Jest również członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich.

      Z dniem 24 sierpnia 2010 roku zostaje mianowany przez Biskupa Opolskiego dr hab. Andrzeja Czaję ojcem Duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Po trzech latach pełnienia tej funkcji na mocy dekretu Biskupa Ordynariusza wraca do pracy duszpasterskiej jako proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

ks. Jan Szymańczuk
wikary

 

ks. Tomasz Jałowy
wikary

 

ks. Mariusz Ołdak
wikary

PRZETARGI

Menu Parafialne

Katechezy

Bierzmowanie

Komunia

 

Remont Domu Katechetycznego

WizualizacjaDK

Święci i błogosławieni

Grób św. Jana Pawła II

Margaretka parafialna

apostolat margaretka wers

Radio Doxa

doxa logo liner

Duchowa Adopcja

ddasz.opr

ddak.opr

Zobacz nas na mapie

mapka