Filia w Ligocie Górnej

1

 

Kościół pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Św.

 

Znajduje się na Ligocie Górnej 3 km od miasta.

 

 

 

 Historia.

       Kaplica poewangelicka z 1787 r. Zbudowana przez cieślę Jana Kabata. Przejęta przez kościół katolicki w 1974 r. Bezpośrednio po II wojnie nie wykorzystywana, dopiero w 1974 gdy staje się współwłasnością katolickiej i protestanckiej parafii. Przystąpiono do remontu, który zakładał przesunięcie obiektu o 10-15 m., w celu poprawienia lokalizacji i uniknięcia wycinki starych drzew. Ze starego materiału zachowano jedynie 2 podciągi i 2 słupy podtrzymujące emporę. Również zmieniono wieżę, która poprzednio wybudowana na zachodniej ścianie kaplicy, teraz wyrasta z kalenicy dachu.

 

Budowa i wyposażenie.

2

       Budowla jest drewniana, stoi na wysokiej podmurówce. Nie ma w niej wyodrębnionego prezbiterium z nawy, jest natomiast zamknięta prostokątnie. Dach kościółka jest jednokalenicowy, pokryty gontem, tworzy szeroki okap nad nawą. Od strony drzwi wejściowych zbudowana jest kwadratowa wieżyczka konstrukcji słupowej, którą osadzono na nawie. Wieżyczkę zwieńczono dachem namiotowym. Wewnątrz świątynia jest wyłożona boazerią, na parapetach są napisy, dotyczące budowy kościółka oraz nazwiska fundatorów. Wewnątrz znajdowało się także epitafium w języku polskim, ale zostało ono przeniesione do kościoła w skansenie Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Aktualnie w kościółku jest elektryczne ogrzewanie, a od niedawna grają organy.

 

Obecnie.

       Kościół w Ligocie Górnej jest kościołem filialnym kościoła parafialnego w Kluczborku pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Świątynia należy do szlaku drewnianego budownictwa sakralnego. Jest współwłasnością katolików i protestantów (Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kluczborku).

       Dziś wokół świątyni jest cmentarz, na którym odbywają się pochówki mieszkańców obu parafii. Obecnie w tym miejscu odprawiane są nabożeństwa ekumeniczne, w których biorą udział kapłani katoliccy i ewangeliccy, a także wierni obu parafii. Również, co niedzielę o godzinie 9:30 odprawiana jest Msza św. w intencjach podawanych przez wiernych.