Kontakt

Rzymskokatolicka parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 

ul M.C. Skłodowskiej 8, 46-200 Kluczbork

telefon:             077 418 12 71,

Kancelaria:      077 418 15 52,

e-mail:              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto parafii: 56 8876 0009 0035 1418 2000 0001

Zapytanie Ofertowe

Kluczbork, dnia 11.08.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.

Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Budowa z przebudową domu katechetycznego w Kluczborku – dobudowa klatki schodowej z windą” na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia

 

Zapytanie Ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy

 

Zawiadomienie o Wyborze Oferty (nowe)

Wykluczenie wykonawcy z postępowania (nowe)

 

Dokumentacja przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do umowy nr 1 - Wzór Oferty

Załącznik do umowy nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik do umowy nr 3 - Oświadczenie o Spełnieniu Warunku Udziału w Postępowaniu
Załącznik do umowy nr 4 - Zobowiązanie Innego Podmiotu
Załącznik do umowy nr 5 - Wykaz Osób
Załącznik do umowy nr 6 - Wykaz Robót Budowlanych
Załącznik do umowy nr 7 - Oświadczenie
Załącznik do umowy nr 8 - Wzór Umowy

Przedmiar Oddymiania

Projekt Instalacji Elektrycznej

Projekt Instalacji C.O. i Wod. Kan.

Projekt Instalacji Ochrony przed Zadymieniem

Rozbiórka Wiaty

Wentylacja Mechaniczna

Projekt Wentylacji Mechanicznej

 

Architektoniczna Budowa Domu Katechetycznego

I1 Rzut piwnicy (A3)

I2 Rzut Parteru (A3)

I3 Rzut I Piętra (A3)

I4 Rzut II Piętra (A3)

I5 Rzut Dachu (A3)

I6 Przekrój A-A (A3)

I7 Elewacja Północna (A3)

I8 Elewacja Zachodnia (A3)

I9 Elewacja Wschodnia (A3)

I10 Elewacja Południowa (A3)

A1 – Rzut Piwnicy (A1)

A2 – Rzut Parteru (A1)

A3 – Rzut I Piętra (A1)

A4 – Rzut II Piętra (A1)

A5 – Rzut Dachu (A1)

A6 – Przekrój A-A (A1)

A7 – Przekrój B-B (A2)

A8 – Elewacja Północna (A3)

A9 – Elewacja Zachodnia (A3)

A10 – Elewacja Wschodnia (A3)

A11 – Elewacja Południowa (A3)

K1 Rzut fundamentów (A3)

K2 Ław fundamentowa Ł1 (A4)

K3 Ław fundamentowa Ł1 (A4)

K4 Rzut piwnicy (A3)

K5 Rzut parteru (A1)

K6 Rzut I piętra (A1)

K7 Rzut II piętra (A1)

K8 Rzut więźby dachowej (A3)

K9 Rdzeń żelbetowy R1, rdzeń żelbetowy R2 (297x1050)

K10 – Zbrojenie płyty PŁ.1 (A4)

K11 – Zbrojenie płyty PŁ.3 (A3)

K12 – Nadproże N1, zbrojenie płyty PŁ.2 (A3)

K13 – Podciąg P1 (A3)

K14 – Podciąg P2 (A2)

K15 Zbrojenie schodów żelbetowych (650x594)

K16 Szyb windy (A3)

K17 Zbrojenie ściany w osi 3 (420x1000)

K18 Zbrojenie ściany w osi B,C,2 (594x1000)

K19 – Zbrojenie płyty nadszybia (A3)

Zagospodarowanie

 

Wentylacja

Opis Salki

Parter

Piętro

Poddasze

 

Specyfikacja Domu Katechetycznego

Roboty w zakresie burzenia

Roboty murarskie

Instalowanie okien i drzwi

Roboty hydrauliczne

Wykonanie podłóg

Roboty kanalizacyjne

Instalowanie wentylacji

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

Roboty tynkarskie

Kładzenie glazury

Kładzenie terakoty lub gresu

Roboty malarskie

Instalowanie przegród

Roboty Betonowe i Żelbetowe

Roboty Dekarskie

Roboty Fundamentowe

Roboty Hydoroizolacyjne

 

Przedmiar Robót Budowlanych

 

Przedmiar Elektryczny

 

Przedmiar Wod. Kan. i C.O.

 

Wentylacja i Specyfikacja Techniczna Windy

Przedmiar

Specyfikacja techniczna Windy

 

 

 

 

Grób św. Jana Pawła II

Kamera internetowa z grobu św. papieża Jana Pawła II
(Obraz zmienia się co 4 minuty i wymaga odświeżenia)

Remont Domu Katechetycznego

dom kat2Chciałbym Was dzisiaj ponownie zaprosić do podjęcia wielkiego wyzwania: remontu naszego Domu Katechetycznego, który opiera się duchowo i fizycznie na „starym kościele” p.w. ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła; do remontunie połowicznego, „naskórkowego”, ale gruntownego, kompleksowego, rewitalizującego ten Dom do nowych czasów i do nowych zadań.

Muszę się przyznać, że od samego początku mojego pobytu w Kluczborku towarzyszy mi myśl o remoncie Domu Katechetycznego. Trzy lata temu wydawał mi się taki „daleki” od naszego życia parafialnego; taki szary i zimny „samotnik”. Dzisiaj muszę powiedzieć, że w tym Domu dzieje się bardzo dużo, ale jego wygląd jest ciągle „smutny” (szary i zimny). W toczonych przeze mnie dyskusjach na temat jego remontu padały już pytania, czy nam w ogóle taki Dom jest potrzebny? Odpowiadam krótko: tak, jest bardzo potrzebny! Bo każda parafia oprócz świątyni, która jest miejscem kultu czyli liturgii, potrzebuje do swojej działalności także zaplecza pastoralnego, czyli miejsca spotkań formacyjnych, edukacyjnych czy innych. I takie spotkania w naszym Domu Katechetycznym odbywają się. Są to spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, spotkania Dzieci Maryi, parafialnego „Klubu Seniora”, wygłaszane są w nim nauki przedchrzcielne. W Zakopiance odprawiane są Msze św. (nie tylko) dla głuchoniemych itd.

Zabiegi wokół remontu Domu Katechetycznego związane są z wizytacją kanoniczną w naszej parafii w październiku ub. roku. Wtedy trzeba było przygotować Księgi Budowlane dla naszych parafialnych obiektów. Zaangażował się w nie bardzo p. mgr. inż. Andrzej Arczyński. I jakby na przedłużeniu tych prac powstała inwentaryzacja obiektu i pierwsze na jej bazie przymiarki do projektu jego remontu. Udało się też zebrać pewną grupę ludzi, którzy nie tylko wyrazili gotowość pracy nad projektem remontu, ale już wykonali sporą jego część i to gratisowo, z sentymentu do tego Domu, który był Domem dziecięcych i młodzieńczych lat ich wiary. W swojej religijności czują się jego absolwentami. W tym miejscu chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za włożony już wkład i trud pracy dla tego przedsięwzięcia.

Równolegle do tych technicznych przygotowań podjęliśmy również działania rozpoznawcze, co do możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zamierzony remont, który oczywiście przekracza możliwości naszej parafii. Ale niezależnie od nich musimy mieć wkład własny i to w niemałej ilości. Szacujemy go wstępnie na ok. 300 000, zł. Dlatego na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 23 czerwca br. podjęliśmy decyzję, że dotychczasowe konto „100 lecia kościoła” zamieniamy na konto remontu Domu Katechetycznego (nr konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002, z dopiskiem: Remont Domu Katechetycznego), zaś co miesiąc, zawsze w drugą niedzielę, odbywać się będzie na ten cel specjalna zbiórka do puszek w kościele. Pozyskanie środków zewnętrznych będzie się też wiązało ze społecznym poszerzeniem funkcji tego Domu, ale zawsze z zachowaniem jego sakralnego charakteru i pastoralnych priorytetów.

Koszt planowanego remontu jest ogromny. Szacuje się go na kwotę 3, 5 mln. złotych. Dlaczego tak duży? Krótko mówiąc, z trzech powodów:

- bo stan zużycia obiektu jest naprawdę wielki: dach, okna, elewacje, wieża, instalacje…

- bo nie spełnia on wielu wymagań co do bezpieczeństwa użytkowników; np. sporządzona ekspertyza p/pożarowa wymienia 15 punktów niezgodności obiektu z obecnymi wymaganiami bezpieczeństwa…

- bo projektujemy ten remont na najlepsze rozwiązania, tak, żeby obiekt służył jak najlepiej przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Chcemy go pchnąć cywilizacyjnie do przodu. Plan jest taki, żeby to zrobić w ciągu najbliższych pięciu lat…

Tak, jak to uczyniłem w pamiętnym kazaniu w niedzielę 26 czerwca br., tak chciałbym Was z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie zaprosić do realizacji wspaniałej przygody, wspaniałego marzenia: remontu naszego „staruszka” – Domu Katechetycznego. Czy ono się spełni? Dzisiaj tak modne jest powiedzenie: „marzenia spełniają się”; i spełniają się! Wierzę, że nasze też się spełni! Kochani, my nie musimy dzisiaj wydobywać tego obiektu z ruin, jak nasi przodkowie w powojennych czasach, 60 lat temu. My tylko musimy otworzyć dla niego nasze serca. I z wdzięczności za otrzymane kiedyś w nim duchowe dobro, i z troski o jego dalszą żywotność dla dobra nas wszystkich, szczególnie przyszłych pokoleń, chciejmy podjąć dzieło jego rewitalizacji, „przyłóżmy rękę do pługa i nie oglądajmy się wstecz”. Chcę powiedzieć, że dokumentacji potrzebnej do remontu mamy już sporo. W dalszym ciągu ją uzupełniamy o kolejne części. Dlatego powiedziałbym, że właściwie od remontu Domu Katechetycznego nie ma już odwrotu. M. in. dlatego, że zmarnowalibyśmy bezinteresowną pracę wielu ludzi. A poza tym, choć nie chciałbym się odwołać do „szantażu”, za jakiś czas, oby jak najpóźniej, zacznie się kłaniać i prosić o remont dach naszego kościoła.

Ale oprócz środków materialnych, chciałbym też Was Kochani Parafianie prosić o modlitwę w intencji tego przedsięwzięcia. Dlatego, że przeprowadzenie zamierzonego remontu Domu Katechetycznego jest „na granicy cudu”. Owszem, my musimy ten „cud” wypracować, ale jeszcze bardziej musimy go wymodlić. Dlatego niech staraniom o remont tego Domu towarzyszy też żarliwa modlitwa:

Matko Boża Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Ks. Bernard Jurczyk, Wasz proboszcz.

 

              

DKatechetyczny

Prezentacja Domu Katechetycznego
w obecnym stanie

Wizualizacja1 copy

Wizualizacja Domu Kaytechetycznego
po remoncie