Parafialny Zespół Caritas

CarStr

Parafialny Zespół CARITAS Parafii
p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Kluczborku

 

„Nie jest bogaty ten, kto dużo ma,
lecz ten kto dużo daje.
Sprawiaj innym radość,
zobaczysz wtedy, że radość cieszy.”

 

Dla chrześcijanina jako jedną z podstaw swojej egzystencji powinna być potrzeba dzielenia się miłością z drugim człowiekiem, widząc w nim jakby samego Chrystusa. Miłość ta względem drugiego człowieka, znakomicie jest rozumiana przez działalność parafialnych zespołów CARITAS.

Podstawowym celem Parafialnego Zespołu CARITAS jest posługa charytatywna, która winna obejmować wszystkich ludzi bezradnych, słabych i pokrzywdzonych, którym brak jakiegokolwiek wsparcia materialnego czy duchowego, lub pomoc ta nie jest w pełni skuteczna. Pomoc taka winna być niesiona na terenie Parafii niezależnie od wyznania, pochodzenia czy narodowości, a także poglądów politycznych osób, które tej pomocy potrzebują. Zespół jest niebywałym wsparciem dla pokrzywdzonych, wsłuchując się w ich potrzeby, wykazując wsparcie nie tylko egzystencjalne, ale również duchowe, nierzadko uzupełniając rozmowę dobrym słowem. CARITAS zwraca uwagę nie tylko na skutek ludzkiej biedy, lecz także na jej przyczyny. Jednym ze sposobów budowania Królestwa Bożego jest służba bliźnim, zwłaszcza cierpiącym, prześladowanym, zasmuconym z powodu licznych braków, czy odrzuconym przez innych.

Moja gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu do okazania mu miłości czyni mnie wrażliwym i otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i na to jak mnie kocha.

Parafialny Zespół CARITAS działający przy Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku wypełniając narzucone sobie cele, jak również reagując na bieżące potrzeby rodzin naszej Parafii będących w trudnej sytuacji, prowadzi swoją działalność kierując się zasadą, iż pomaganie nie wymaga heroizmu, lecz chęci i zapału; zasada ta może stać się codziennością każdego z nas!

Należy pamiętać w jakich czasach zaczynamy żyć. Ludzkie serca stają się zatwardziałe i niewrażliwe. Świat coraz bardziej nastawiony jest na sukces, korzyści materialne i zyski, a w takich okolicznościach zawsze będzie potrzebne ciepło serca ludzkiego, które znajdzie się tam, dokąd zwyczajna sprawiedliwość nie sięga.

________________________________________________________________________
biuroczynne

Rok rocznie, mając na uwadze potrzeby jakie posiada wiele rodzin naszej parafii, Parafialny Zespół CARITAS realizuje swoje zadania i misję poprzez podejmowanie stałych i jednorazowych zadań będących potrzebą chwili.
Działania prowadzone przez CARITAS są następujące:
− Organizacja Festynu parafialnego, wspieranego przez sponsorów i wielu ludzi dobrej woli, trwającego przez sobotę i niedzielę na przełomie czerwca i lipca. Dochód zasilający konto CARITAS jest po części przeznaczany na finansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin, pozostałe środki umożliwiają wsparcie potrzebujących przez cały rok.

− Wsparcie uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z rodzin borykających się z trudnościami finansowymi, poprzez przyznawanie stypendium im. bł. Jana Pawła II, lub pomoc poprzez zakup przyborów szkolnych lub podręczników dla dzieci. (wsparcie na ten cel pochodzi również ze zbiórek pieniędzy prowadzonych podczas comiesięcznych nabożeństw fatimskich).
− W okresach przedświątecznych prowadzona jest zbiórka artykułów żywnościowych, które w postaci paczek są wydawane potrzebującym.

Prowadzenie magazynu odzieży używanej lub sprzętu gospodarstwa domowego, na bieżąco przekazywane najbardziej potrzebującym.

W okresie przedświątecznym prowadzona jest sprzedaż świec, a zebrane w ten sposób pieniądze zasilają konto Zespołu na prowadzenie działalności.

Wsparcie osób, będących w niebywale trudnej sytuacji poprzez np. pomoc w zakupie okularów, zakup niezbędnych lekarstw, pomoc w spłacie rachunków, dofinansowanie obiadów w szkołach i kuchni Caritas, wydawanie sprzętów gospodarstwa domowego oraz mebli, otrzymanych od ludzi dobrej woli.

 

Ponadto Zespół CARITAS organizuje spotkania dla seniorów naszej parafii w tzw. Klubie Seniora, dając starszym osobom wsparcie w osamotnieniu, poprzez rozmowę przy kawie. Spotkania te mają miejsce w każdy czwartek o godzinie 14.00 w Domu Katechetycznym. Spotkania niejednokrotnie urozmaicane są występami artystycznymi dzieci i młodzieży lub prowadzone są prelekcje mające na względzie dobro seniorów.

Zespół CARITAS otacza swoją opieką także dzieci, organizując im świetlice. Jest to dla nich możliwość spędzania wolnego czasu z rówieśnikami na grach i zabawach. Dzieci są otoczone solidną opieką przez Wolontariuszy, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi. Podczas każdego spotkania przygotowywane są posiłki które przygotowywane są wspólnie w miłej atmosferze. Organizowane są także zajęcia plenerowe połączone z elementami nauki.

Prowadzone działania przez Zespół CARITAS mają na względzie nie tylko dobro materialne naszych parafian, ale również dobro duchowe. Przyczyniają się do tego licznie organizowane pielgrzymki, spośród których głównymi są:
− Piesza Pielgrzymka do Kraskowa, która ma miejsce w połowie października. Pielgrzymi udają się z parafii MBWW do parafii św. Jadwigi w Kraskowie, gdzie odbywa się Msza św. oraz nabożeństwo, następnie po poczęstunku, pielgrzymi wracają rozmodleni w rękach trzymając lampiony.

− Autokarowa Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik o charakterze ogólnopolskim. Organizowana w okolicy święta Miłosierdzia Bożego, dla pracowników, wolontariuszy oraz sympatyków Caritas.

− Autokarowa Pielgrzymka do Trzebnicy organizowana na początku października. Pielgrzymka ma charakter diecezjalny, na której gromadzą się wolontariusze i pracownicy CARITAS.

− Bożonarodzeniowe Kolędowanie w Borkach Wielkich. Tradycyjnie odwiedzana jest jedna z najpiękniejszych szopek bożonarodzeniowych w okolicy. Czas ten wypełnia wspólne kolędowanie oraz poczęstunek zorganizowany przez ojców franciszkanów.

Fundusze na działalność pochodzą z przeróżnych źródeł: z Festynu Parafialnego, sprzedaży świec, skarbony umieszczonej w kościele oraz pomocy ludzi o dobrym sercu. Dlatego należy zaznaczyć że działalność oraz gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób jawny, jednak osoby zgłaszające się z prośbą o wsparcie mają zapewnioną absolutną dyskrecję i anonimowość. Wszystkie informacje umieszczane są co rok na stronie internetowej naszej parafii w formie sprawozdania finansowego.

 

podziekowaniaCARITAS