Chrzest

Sakrament Chrztu

chrzest

        Sakrament ten jest udzielany w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:15, a także w trzecią sobotę miesiąca o godz. 16:00. Nauki przed chrztem prowadzą księża w piątki przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca o godz. 19:00 w Domu Katechetycznym.

        Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).

        RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:
- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

        W związku z powyższym, chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).