Eucharystia

Eucharystia

eucharystia

         Eucharystia Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
        Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:
- Wszystkie niedziele
- Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
- Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
- Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
- Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

 

Msze św.
      W niedziele:
      7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 15:00, 19:00
      9:30 w Ligocie Górnej
      W tygodniu:
      6:15, 7:00, 18:00

      w każdy piatek godz. 9:00
      w 1 piątki miesiąca godz. 19:15 (młodzieżowa)

      sobota
      6:15, 7:00
      17:00 w języku niemieckim
      18:30 (liturgia z niedzieli)

 

Msza św. dla szkoły podstawowej i gimnazjum klas 1 i 2 – niedziela 12.00 w kościele.

Msza św. dla młodzieży i gimnazjum klasy 3 – 1 piątek miesiąca 19.15 w kościele.