Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa

kaplanstwo

Informacje dla kandydatów

do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:


Adres Seminarium:
ul. Drzymały 1,
45-342 Opole, skr. poczt. 246,
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl