Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

malzenstwo

        Zamierzając zawrzeć związek małżeński należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny.

        Narzeczeni przynoszą ze sobą odpowiednie dokumenty, mianowicie: dowód osobisty, metryka chrztu nie starsza niż 3 miesiące, wydana w celu zawarcia małżeństwa, świadectwa ukończenia katechizacji, zaświadczenia o ukończonych katechezach przedmałżeńskich, które odbywają się w soboty o 17:00 w Domu Katechetycznym, formularze z USC, jeżeli ślub zawarty w Kościele wywierał będzie skutki cywilnoprawne (małżeństwo konkordatowe).

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:
- metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 3 miesięcy!);
- zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).