Remont Domu Katechetycznego

dom kat2Chciałbym Was dzisiaj ponownie zaprosić do podjęcia wielkiego wyzwania: remontu naszego Domu Katechetycznego, który opiera się duchowo i fizycznie na „starym kościele” p.w. ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła; do remontunie połowicznego, „naskórkowego”, ale gruntownego, kompleksowego, rewitalizującego ten Dom do nowych czasów i do nowych zadań.

Muszę się przyznać, że od samego początku mojego pobytu w Kluczborku towarzyszy mi myśl o remoncie Domu Katechetycznego. Trzy lata temu wydawał mi się taki „daleki” od naszego życia parafialnego; taki szary i zimny „samotnik”. Dzisiaj muszę powiedzieć, że w tym Domu dzieje się bardzo dużo, ale jego wygląd jest ciągle „smutny” (szary i zimny). W toczonych przeze mnie dyskusjach na temat jego remontu padały już pytania, czy nam w ogóle taki Dom jest potrzebny? Odpowiadam krótko: tak, jest bardzo potrzebny! Bo każda parafia oprócz świątyni, która jest miejscem kultu czyli liturgii, potrzebuje do swojej działalności także zaplecza pastoralnego, czyli miejsca spotkań formacyjnych, edukacyjnych czy innych. I takie spotkania w naszym Domu Katechetycznym odbywają się. Są to spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, spotkania Dzieci Maryi, parafialnego „Klubu Seniora”, wygłaszane są w nim nauki przedchrzcielne. W Zakopiance odprawiane są Msze św. (nie tylko) dla głuchoniemych itd.

Zabiegi wokół remontu Domu Katechetycznego związane są z wizytacją kanoniczną w naszej parafii w październiku ub. roku. Wtedy trzeba było przygotować Księgi Budowlane dla naszych parafialnych obiektów. Zaangażował się w nie bardzo p. mgr. inż. Andrzej Arczyński. I jakby na przedłużeniu tych prac powstała inwentaryzacja obiektu i pierwsze na jej bazie przymiarki do projektu jego remontu. Udało się też zebrać pewną grupę ludzi, którzy nie tylko wyrazili gotowość pracy nad projektem remontu, ale już wykonali sporą jego część i to gratisowo, z sentymentu do tego Domu, który był Domem dziecięcych i młodzieńczych lat ich wiary. W swojej religijności czują się jego absolwentami. W tym miejscu chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za włożony już wkład i trud pracy dla tego przedsięwzięcia.

Równolegle do tych technicznych przygotowań podjęliśmy również działania rozpoznawcze, co do możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zamierzony remont, który oczywiście przekracza możliwości naszej parafii. Ale niezależnie od nich musimy mieć wkład własny i to w niemałej ilości. Szacujemy go wstępnie na ok. 300 000, zł. Dlatego na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 23 czerwca br. podjęliśmy decyzję, że dotychczasowe konto „100 lecia kościoła” zamieniamy na konto remontu Domu Katechetycznego (nr konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002, z dopiskiem: Remont Domu Katechetycznego), zaś co miesiąc, zawsze w drugą niedzielę, odbywać się będzie na ten cel specjalna zbiórka do puszek w kościele. Pozyskanie środków zewnętrznych będzie się też wiązało ze społecznym poszerzeniem funkcji tego Domu, ale zawsze z zachowaniem jego sakralnego charakteru i pastoralnych priorytetów.

Koszt planowanego remontu jest ogromny. Szacuje się go na kwotę 3, 5 mln. złotych. Dlaczego tak duży? Krótko mówiąc, z trzech powodów:

- bo stan zużycia obiektu jest naprawdę wielki: dach, okna, elewacje, wieża, instalacje…

- bo nie spełnia on wielu wymagań co do bezpieczeństwa użytkowników; np. sporządzona ekspertyza p/pożarowa wymienia 15 punktów niezgodności obiektu z obecnymi wymaganiami bezpieczeństwa…

- bo projektujemy ten remont na najlepsze rozwiązania, tak, żeby obiekt służył jak najlepiej przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Chcemy go pchnąć cywilizacyjnie do przodu. Plan jest taki, żeby to zrobić w ciągu najbliższych pięciu lat…

Tak, jak to uczyniłem w pamiętnym kazaniu w niedzielę 26 czerwca br., tak chciałbym Was z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie zaprosić do realizacji wspaniałej przygody, wspaniałego marzenia: remontu naszego „staruszka” – Domu Katechetycznego. Czy ono się spełni? Dzisiaj tak modne jest powiedzenie: „marzenia spełniają się”; i spełniają się! Wierzę, że nasze też się spełni! Kochani, my nie musimy dzisiaj wydobywać tego obiektu z ruin, jak nasi przodkowie w powojennych czasach, 60 lat temu. My tylko musimy otworzyć dla niego nasze serca. I z wdzięczności za otrzymane kiedyś w nim duchowe dobro, i z troski o jego dalszą żywotność dla dobra nas wszystkich, szczególnie przyszłych pokoleń, chciejmy podjąć dzieło jego rewitalizacji, „przyłóżmy rękę do pługa i nie oglądajmy się wstecz”. Chcę powiedzieć, że dokumentacji potrzebnej do remontu mamy już sporo. W dalszym ciągu ją uzupełniamy o kolejne części. Dlatego powiedziałbym, że właściwie od remontu Domu Katechetycznego nie ma już odwrotu. M. in. dlatego, że zmarnowalibyśmy bezinteresowną pracę wielu ludzi. A poza tym, choć nie chciałbym się odwołać do „szantażu”, za jakiś czas, oby jak najpóźniej, zacznie się kłaniać i prosić o remont dach naszego kościoła.

Ale oprócz środków materialnych, chciałbym też Was Kochani Parafianie prosić o modlitwę w intencji tego przedsięwzięcia. Dlatego, że przeprowadzenie zamierzonego remontu Domu Katechetycznego jest „na granicy cudu”. Owszem, my musimy ten „cud” wypracować, ale jeszcze bardziej musimy go wymodlić. Dlatego niech staraniom o remont tego Domu towarzyszy też żarliwa modlitwa:

Matko Boża Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Ks. Bernard Jurczyk, Wasz proboszcz.

 

              

DKatechetyczny

Prezentacja Domu Katechetycznego
w obecnym stanie

Wizualizacja1 copy

Wizualizacja Domu Kaytechetycznego
po remoncie